Critical Update for Windows XP Media Center Edition

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:329979
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT

Các vấn đề được giải quyết

Bản cập nhật này cung cấp sự ổn định và hiệu suất cải tiến, và giải quyết các vấn đề sau:
  • Nếu bạn cố gắng để ghi lại một tập phim của một loạt đã được loại bỏ khỏi lịch trình, toàn bộ loạt này sẽ bị xóa. (Ví dụ, nếu bạn lịch trình một loạt để ghi lại, hủy bỏ tập hiện tại từ ghi âm, và sau đó tiến độ các tập hiện tại để ghi lại bằng cách sử dụng hướng dẫn hay một động Tính năng ghi lại. Nếu bạn làm điều này, các tập phim hiện tại được ghi lại nhưng phần còn lại của bộ truyện này sẽ bị xóa.)
  • Chương trình hướng dẫn có thể mất đến 10 giây hoặc nhiều hơn xuất hiện, và có thể gây ra video đóng băng trong khi nó tải.
  • Một số hoặc tất cả một thời gian và loạt lịch trình yêu cầu ghi âm có thể được đột ngột rút khỏi các Theo lịch trình Recordingstrình đơn. Điều này không ảnh hưởng đến yêu cầu hướng dẫn sử dụng ghi âm.
THÔNG TIN THÊM
Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Trung tâm:
Ngày phát hành: 20 tháng 11 năm 2002

Để có thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được hỗ trợ của Microsoft tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 329979 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 12:53:50 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2

  • kbnosurvey kbarchive kbproductlink atdownload kbbug kbfix kbqfe kbmt KB329979 KbMtvi
Phản hồi