Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào các hành vi của các lĩnh vực từ những thay đổi sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật từ

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:330079
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Quan trọng Bài viết này chứa thông tin về việc sửa đổi sổ đăng ký. Trước khi bạn chỉnh sửa registry, hãy chắc chắn để trở lại nó lên và chắc chắn rằng bạn hiểu làm thế nào để khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để có thông tin về làm thế nào để sao lưu, khôi phục, và chỉnh sửa registry, nhấp vào sau số bài viết để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả của Microsoft Windows Registry
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách ứng xử của các trường trong Microsoft Word thay đổi sau khi bạn cài đặt một trong những cập nhật sau đây:
 • Microsoft Word 2002 SP-2 Update: 16 tháng 10, 2002
 • Microsoft Word 2000 SR-1 Update: 16 tháng 10, 2002
 • Microsoft Word 97 cho Windows Patch
Để biết thêm chi tiết về các bản Cập Nhật, xem các bài viết mà đang ở trong phần "Tham khảo" của bài viết này.
THÔNG TIN THÊM

Thay đổi đối với hành vi mặc định của các lĩnh vực bị ảnh hưởng

Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật từ, hành vi mặc định của một số các lĩnh vực trong tài liệu Word là thay đổi trong các tình huống nhất định. Mục đích tài liệu về những thay đổi hành vi trong bài viết này, các trường bị ảnh hưởng là nhóm lại thành một trong những sau ba nhóm: nhóm liên kết, một nhóm các hình ảnh, và nhóm văn bản.

Sau đây là danh sách của tất cả các bị ảnh hưởng các lĩnh vực và những gì nhóm họ thuộc về:
 • Liên kết nhóm: trường liên kết và các lĩnh vực đăng ký.
 • Hình ảnh nhóm: lĩnh vực nhập khẩu và các lĩnh vực INCLUDEPICTURE.
 • Văn bản Group: lĩnh vực INCLUDETEXT, lĩnh vực DDE, lĩnh vực này bao gồm, và các Lĩnh vực cơ sở dữ liệu.

Hành vi mặc định của các lĩnh vực liên kết nhóm

Nếu bạn mở một tài liệu có chứa một lĩnh vực mà là ở nhóm liên kết sau khi bạn áp dụng các Cập Nhật từ, bạn nhận được thông báo sau:
Tài liệu này chứa một hoặc nhiều nối kết tới các tệp khác. Bạn có muốn cập nhật tài liệu này với dữ liệu từ các tập tin được liên kết?
Chú ý Nếu bạn nhấp vào Xoá các Cập nhật tự động liên kết ởmở thiết lập trên sự Tổng quát thẻ tab trong các Công cụ Tuỳ chọn hộp thoại, tin nhắn không xuất hiện. Khi điều này thiết lập không được chọn, các lĩnh vực không được Cập Nhật khi các tài liệu là mở.

Nếu bạn bấm vào Có trong thư, tất cả các các lĩnh vực trong nhóm liên kết trong các tài liệu được Cập Nhật và trở thành "sống," có nghĩa rằng nếu dữ liệu nguồn bao giờ thay đổi, các lĩnh vực có tự động Cập Nhật mà không cần bất kỳ sự can thiệp của người dùng yêu cầu.

Nếu bạn Nhấp vào Không trong thư, tất cả các lĩnh vực trong liên kết Nhóm được trong tài liệu không được Cập Nhật và trở thành "tĩnh," có nghĩa là rằng nếu dữ liệu nguồn bao giờ thay đổi, các lĩnh vực đang không cập tự động Nhật. Nếu bạn chèn một liên kết mới trong tài liệu bằng cách sử dụng một trong các lĩnh vực từ liên kết Nhóm sau khi bạn nhấp Không trong thông báo, các liên kết là tạo ra, nhưng nếu dữ liệu nguồn bao giờ thay đổi, liên kết là không tự động Cập Nhật.

Chú ý Nếu bạn bấm vào Không trong thông báo, bạn vẫn còn có tùy chọn để tự cập nhật các lĩnh vực được liên kết. Để làm điều này, chọn các lĩnh vực bạn muốn Cập Nhật, và sau đó bấm phím F9 (hoặc nhấp chuột phải vào lĩnh vực này, và sau đó Nhấp vào Cập Nhật Field).

Hành vi mặc định của các lĩnh vực văn bản Group

Theo mặc định, các lĩnh vực văn bản nhóm không re-calculate mà không có người dùng trực tiếp can thiệp sau khi bạn áp dụng các Cập Nhật từ. Tự Cập Nhật một trường, chọn các lĩnh vực mà bạn muốn và sau đó bấm phím F9 (hoặc nhấp chuột phải vào các lĩnh vực này, và sau đó nhấp vào Cập Nhật Field).

Hành vi mặc định của các lĩnh vực hình ảnh nhóm

Theo mặc định, các lĩnh vực hình ảnh nhóm không re-calculate mà không có người dùng trực tiếp can thiệp sau khi bạn áp dụng các Cập Nhật từ. Tự Cập Nhật một trường, chọn các lĩnh vực mà bạn muốn và sau đó bấm phím F9 (hoặc nhấp chuột phải vào các lĩnh vực này, và sau đó nhấp vào Cập Nhật Field).

INCLUDEPICTURE lĩnh vực hành vi trừ khi nó được sử dụng với các \d Chuyển đổi

Bạn có thể thay đổi hành vi mặc định của các Lĩnh vực INCLUDEPICTURE để cho phép lĩnh vực này để tự động re-calculate khi một tài liệu được mở ra bằng cách sử dụng các \d chuyển đổi. Khi các \d chuyển đổi được bao gồm, lĩnh vực INCLUDEPICTURE không lưu trữ các nội dung mà nó liên kết với bên trong từ tài liệu mà INCLUDEPICTURE lĩnh vực cư trú tại, và do đó, dữ liệu không thể được thu thập từ thay thế Địa điểm và lưu trữ trong các tài liệu khi lĩnh vực này là re-calculated. Các sau đây là kịch bản mà các \d chuyển đổi có thể được sử dụng:
 • Sử dụng hình ảnh như đạn trong lọc HTML định dạng.
 • Bằng cách sử dụng hình ảnh là liên kết đến tập tin từ xa, chẳng hạn như một liên kết đến một tập tin .gif đăng lên Web.
Các lĩnh vực mã cho một lĩnh vực INCLUDEPICTURE sử dụng chuyển đổi \d là tương tự như mã lĩnh vực sau đây:
{INCLUDEPICTURE "\\\\server\\share\\user\\Includetext\\picture.gif" \* MERGEFORMAT \d}				
Chú ý Khi bạn mở một tài liệu có chứa một trường INCLUDEPICTURE đó được sử dụng với các \d chuyển đổi, và bạn có được cài đặt bản Cập Nhật từ và đặt các FieldCalcSecurityLevel khóa sổ đăng ký để 2 như được mô tả trong "The chức năng có nghĩa là thêm vào để Control các mới mặc định hành trường vi"phần của bài viết này, bạn ghi đè các \d chuyển đổi. Trong trường hợp này, các lĩnh vực INCLUDEPICTURE không bao giờ Re-calculates và các liên kết là có hiệu quả bị hỏng.

Các chức năng được thêm vào để kiểm soát hành vi mặc định lĩnh vực mới

Cập Nhật từ cho phép bạn sử dụng các FieldCalcSecurityLevel khóa sổ đăng ký. Các FieldCalcSecurityLevel khóa sổ đăng ký cho phép bạn chỉnh sửa hành vi mặc định của các Từ lĩnh vực này được mô tả trong bài viết này.

Chú ý Các FieldCalcSecurityLevel khóa sổ đăng ký không tự động tạo khi bạn cài đặt các Từ bản Cập Nhật. Sử dụng các FieldCalcSecurityLevel cơ quan đăng ký chính, tự tạo khóa sổ đăng ký bằng cách sử dụng các bước trong bài viết này.

Bạn có thể sử dụng các FieldCalcSecurityLevel khóa sổ đăng ký để cấu hình hành vi mặc định của từ trường trong cách sau đây:
 • Cấp 0 -Word reverts để hành vi lĩnh vực trước đó.
 • Cấp 1 -Word sử dụng hành vi của lĩnh vực đó đã được diễn tả ở đây bài viết.
 • Cấp bậc 2 -Word không bao giờ re-calculates các lĩnh vực trong nhóm văn bản hoặc các Hình ảnh nhóm. Các lĩnh vực trong liên kết nhóm cư xử như mô tả trong các sự khởi đầu của bài viết này, nhưng nếu bạn bấm vào Không khi bạn nhận được thư đặt hành vi của liên kết, liên kết trong nhóm liên kết không re-calculated ngay cả khi bạn cố gắng bằng tay Re-calculate chúng.
Chú ý Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật từ, bạn không thể gỡ bỏ nó. Từ Cập Nhật thay đổi hành vi mặc định của một số lĩnh vực Word. Nếu bạn muốn từ các lĩnh vực cư xử như họ đã làm trước khi bạn cài đặt bản Cập Nhật từ, đặt các FieldCalcSecurityLevel khóa sổ đăng ký để 0.

Cảnh báo Nếu bạn sử dụng Registry Editor không chính xác, bạn có thể gây ra nghiêm trọng vấn đề mà có thể yêu cầu bạn phải cài đặt lại hệ điều hành của bạn. Microsoft không thể đảm bảo rằng bạn có thể giải quyết vấn đề mà kết quả từ việc sử dụng Registry Trình soạn thảo không đúng. Sử dụng Registry Editor nguy cơ của riêng bạn.
Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật từ, sử dụng các FieldCalcSecurityLevel khóa sổ đăng ký nếu bạn muốn thay đổi hành vi mặc định của các các lĩnh vực được mô tả trong bài viết này. Để thực hiện việc này:
 1. Bỏ thuốc lá từ nếu nó đang chạy.
 2. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấmChạy.
 3. Trong các Mở hộp, loạiregedit, sau đó bấm Ok.
 4. Xác định vị trí và chọn khóa sổ đăng ký thích hợp của bạn Phiên bản của Word:
  • Đối với Microsoft Office XP hoặc Microsoft Word 2002:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options

   Sau đây là chìa khóa chính sách tương ứng:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Word\Options
  • Đối với Microsoft Office 2000 hoặc Microsoft Word 2000:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Options

   Sau đây là chìa khóa chính sách tương ứng:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\9.0\Word\Options
  • Cho Microsoft Word 97 cho Windows hoặc Microsoft Word 98 cho Windows Nhật:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

   Chú ý Các phiên bản tiếng Nhật của Word 97 cho Windows và từ 98 cho Windows không có một chính sách tương ứng.
 5. Kiểm chứng rằng chìa khóa sau tồn tại. Nếu có, hãy vào Bước 6.

  FieldCalcSecurityLevel

  Nếu đường dẫn quan trọng không tồn tại, tạo ra điều quan trọng. Để tạo ra sử dụng quan trọng các bước thích hợp cho các phiên bản của Word.
  • Đối với Word 2002 và Microsoft Word 2000:
   1. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
   2. Gõ tên sau cho các giá trị mới:
    FieldCalcSecurityLevel
   3. Bấm phím ENTER.
  • Đối với Word 97 và từ 98 Nhật:
   1. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Mới, sau đó bấm Giá trị Chuỗi.
   2. Gõ tên sau cho các giá trị mới:
    FieldCalcSecurityLevel
   3. Nhấn ENTER.
 6. Nhấp chuột phải vào các FieldCalcSecurityLevelkhóa sổ đăng ký, và sau đó nhấp vào Sửa đổi.
 7. Trong các Dữ liệu giá trị hộp, nhập vào một trong các thiết đặt số sau: 0, 1, hoặc 2.

  Chú ý Cho một mô tả chi tiết của những gì có hiệu lực các giá trị số có trên các lĩnh vực từ được mô tả trong bài viết này, xem đầu của phần này.
 8. Khi bạn hoàn tất, nhấpOk.
 9. Thoát khỏi Registry Editor.
 10. Khởi động lại máy tính.
Chú ý Các phím chính sách được đề cập trong bài viết này chỉ hoạt động khi sử dụng theo HKEY_CURRENT_USER, và không hoạt động khi được sử dụng dưới HKEY_CURRENT_MACHINE. Để đảm bảo rằng phím này hiệu ứng mọi người dùng trên một máy trạm, thiết lập phím chính sách cho mỗi người sử dụng các bản ghi máy trạm.

Cách Cập Nhật từ ảnh hưởng đến tự động hóa

Khi một vĩ mô được sử dụng để mở một tài liệu với một lĩnh vực có các mới cài đặt mặc định và đó là từ nhóm văn bản hoặc hình ảnh nhóm, Word tự động cập nhật các lĩnh vực. Bởi vì macro có thể được ký hợp đồng và tin cậy, Điều này vẫn là một kịch bản an toàn. Để ngăn chặn ngay cả ký macro từ Cập nhật này các lĩnh vực tự động, thiết lập các FieldCalcSecurityLevel giá trị chủ chốt đăng ký để 2.

Khi một vĩ mô sẽ mở một tài liệu với một lĩnh vực có thiết đặt mặc định mới và đó là từ các nhóm liên kết, tin nhắn đó được diễn tả trong phần "Mặc định hành vi của liên kết nhóm Fields" của bài viết này xuất hiện. Thư này có thể phá vỡ một số kịch bản tự động hóa. Khi chạy tin cậy macro, bạn có thể tắt thư mới bằng cách thiết lập các DisplayAlerts bất động sản để wdAlertsNone. Nếu bạn tắt thông báo bằng cách thiết lập các DisplayAlerts bất động sản để wdAlertsNone trong trường hợp này, thông báo sẽ không xuất hiện trong khi chạy Tự động hóa, các lĩnh vực vẫn Cập Nhật, và bạn vẫn được bảo hộ tại các điển hình sử dụng của từ.

Để ngăn chặn các lĩnh vực trong nhóm liên kết từ Cập Nhật trong thời gian Tự động hóa, đặt các FieldCalcSecurityLevel giá trị chủ chốt đăng ký để 2. Nếu bạn tắt thông báo bằng cách thiết lập các DisplayAlerts bất động sản để wdAlertsNone trong trường hợp này, thông báo sẽ không xuất hiện trong khi chạy Tự động hóa, và các lĩnh vực đang không được cập nhật thông qua tự động hóa hoặc qua việc sử dụng điển hình của từ. Để thêm thông tin về cách sử dụng bất động sản 'DisplayAlerts', nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
259971Làm thế nào để bỏ qua hộp thoại trong hiển thị bằng một ứng dụng văn phòng với Visual Basic
Bảng dưới đây chi tiết kết quả có thể mà có thể xảy ra khi sử dụng DisplayAlerts thiết đặt tài sản và các FieldCalcSecurityLevel thiết đặt đăng ký chủ chốt trong các kết hợp khác nhau.

Kịch bản tự động hóa (wdAlertsNone)

FieldCalcSecurityLevelDisplayAlerts = wdAlertsNone
0Thư không xuất hiện và các lĩnh vực liên kết nhóm Cập nhật tự động.
1Thông báo bị đàn áp và các lĩnh vực nhóm liên kết Cập Nhật.
2Thông báo bị đàn áp và các lĩnh vực nhóm liên kết không Cập Nhật.

Kịch bản tự động hóa (wdAlertsAll hay wdAlertsMessageBox)

FieldCalcSecurityLevelDisplayAlerts = wdAlertsAll hoặc wdAlertsMessageBox
0 Thư không xuất hiện và liên kết nhóm các lĩnh vực Cập nhật tự động.
1Thông báo và mặc định để có được. Liên kết cư xử như được chỉ ra bởi sự lựa chọn của người dùng.
2Tin nhắn xuất hiện và mặc định để số Liên kết cư xử như được chỉ ra bởi sự lựa chọn của người dùng.
THAM KHẢO
Để biết thêm về Cập Nhật 2002 Word, Word 2000 Cập Nhật, và vá lỗi 97 Word, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
329748Mô tả về Cập Nhật từ 2002 Service Pack 2: ngày 16 tháng 10
329749 Mô tả về Cập Nhật từ 2000 SR-1: ngày 16 tháng 10 năm 2002
330080 Word 97 là dễ bị tổn thương đến các vấn đề an ninh đã được diễn tả trong MS02-059
phần trăm vũ trụ

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 330079 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 12:54:23 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Word 2002 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbinfo kbmt KB330079 KbMtvi
Phản hồi