Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả máy tính xuất hiện trước khi tên máy tính Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:330193
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Quan trọng Bài viết này chứa thông tin về làm thế nào để thay đổi sổ đăng ký. Hãy chắc chắn để sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách khôi phục sổ đăng ký nếu sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả sổ đăng ký́ Microsoft Windows
TRIỆU CHỨNG
Trong Microsoft Windows XP, mô tả máy tính có thể xuất hiện trước khi tên máy tính và tên máy tính có thể xuất hiện giữa ngoặc, như trong ví dụ sau:
computer_description (computer_name)
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ tab trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
Windows XP
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  10-Jul-2003 19:42 6.0.2800.1242  8,242,176 Shell32.dll     08-Jul-2003 18:31 5.1.2600.1243   557,568 Xpsp2res.dll   
Windows XP 64-Bit Edition
  Date     Time  Version      Size  File name   Platform  ----------------------------------------------------------------------  10-Jul-2003 19:43 6.0.2800.1242 14,375,424 Shell32.dll  IA-64  03-Jul-2003 17:51 6.0.2800.1242  8,242,176 Wshell32.dll  x86  08-Jul-2003 18:31 5.1.2600.1243   557,568 Wxpsp2res.dll x86  08-Jul-2003 18:31 5.1.2600.1243   557,056 Xpsp2res.dll  IA-64 

Hướng dẫn cài đặt

Sau khi bạn áp dụng hotfix này, hãy làm theo các bước sau để cho phép các hotfix.

Cảnh báo Vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác bằng cách sử dụng ký biên soạn hoặc bằng cách sử dụng một phương pháp. Những vấn đề này có thể yêu cầu bạn cài đặt lại hệ điều hành của bạn. Microsoft không thể bảo đảm rằng những sự cố này có thể được giải quyết. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sửa đổi sổ đăng ký.
 1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại regedit, sau đó bấm Ok.
 2. Xác định vị trí và sau đó bấm vào một trong subkeys sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
 3. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
 4. Loại ToggleCommentPosition, sau đó nhấn ENTER.
 5. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Sửa đổi.
 6. Loại 1, sau đó bấm Ok.
 7. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
 8. Loại ShowDriveLettersFirst, sau đó nhấn ENTER.
 9. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Sửa đổi.
 10. Loại 2, sau đó bấm Ok.
Giá trị đãng ký có các kết quả sau:

Key: ToggleCommentPosition
Loại: DWORD
Giá trị: 1 hoặc 0
Nếu giá trị là 0, Windows sử dụng"share_name ngày comment_text (computer_name) (drive_letter)."

Nếu giá trị là 1, Windows sử dụng"share_name ngày computer_name (comment_text) (drive_letter)."
Key: ShowDriveLettersFirst
Loại: DWORD
Giá trị: 1,2, hoặc 4
Nếu giá trị là 1, ký tự ổ đĩa hiển thị đầu tiên cho các ổ đĩa từ xa.
Nếu giá trị là 2, chữ cái ổ đĩa không được hiển thị.
Nếu giá trị là 4, ký tự ổ đĩa hiển thị đầu tiên cho mọi ổ đĩa.
Sổ đăng ký cụm từ này có thể được áp dụng trong một chính sách phần máy tính hoặc trong một chính sách phần người dùng, bằng cách sử dụng một trong subkeys sau đây:
 • Để có một chính sách phần máy tính, bấm following registry subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
 • Đối với một chính sách phần người dùng, bấm vào registry subkey sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
Nếu khóa sổ đăng ký phần-máy tồn tại, nó sẽ ưu tiên hơn các thiết lập phần người dùng. Để thay đổi có hiệu lực, người dùng hiện thời phải đăng xuất khỏi máy tính và sau đó đăng nhập vào máy tính.

Trong Windows Vista, bạn có thể cũng sử dụng ShowDriveLettersFirst và mục đăng ký ToggleCommentPosition để thiết lập thứ tự hiển thị. Tuy nhiên, nếu bạn đặt mục nhập ShowDriveLettersFirst chỉ dưới HKEY_LOCAL_MACHINE KY, thiết lập sẽ không có hiệu lực sau khi bạn thay đổi tùy chọn cặp. Bạn phải thiết lập các mục nhập ShowDriveLettersFirst dưới cả hai khóa registry HKEY_LOCAL_MACHINE và khóa registry HKEY_CURRENT_USER.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 330193 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 12:56:21 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbmt KB330193 KbMtvi
Phản hồi