Bộ xử lý hiệu suất bang không được phục hồi để nhà nước tối đa nếu CPU chạy ở 100 phần trăm

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:330512
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Bộ xử lý hiệu suất bang không có thể được khôi phục vào nhà nước tối đa nếu CPU chạy ở 100%. Vấn đề này xảy ra nếu máy tính là 100 phần trăm bận rộn khi thay đổi chính sách quyền lực.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu chính sách quyền lực thay đổi vì một AC/DC chuyển tiếp trong khi máy tính sử dụng lược đồ điện "Max pin". Khi máy tính đang chạy ở 100 phần trăm sử dụng CPU, máy tính không bao giờ bước vào các vòng lặp nhàn rỗi trong đó tốc độ của CPU được tự động điều chỉnh dựa trên nhu cầu và hiện tại chính sách giá trị. Việc sửa chữa là để thiết lập bộ đếm thời gian như vậy mà Windows thay đổi tốc độ của CPU khi bộ đếm thời gian hết hạn.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó. Phiên bản tiếng Anh của Sửa chữa có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê theo sau đây bảng. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong phối hợp universal thời gian (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size    File name   Platform SP  --------------------------------------------------------------------------  09-Nov-2002 14:09 5.1.2600.105   32,000 Amdk6.sys   x86    none  09-Nov-2002 14:09 5.1.2600.105   32,512 Amdk7.sys   x86    none  09-Nov-2002 14:09 5.1.2600.105   31,488 Crusoe.sys  x86    none  21-Nov-2002 01:37 5.1.2600.107  1,848,320 Ntkrnlmp.exe x86    none  21-Nov-2002 01:38 5.1.2600.107  1,902,080 Ntkrnlpa.exe x86    none  21-Nov-2002 01:38 5.1.2600.107  1,874,944 Ntkrpamp.exe x86    none  21-Nov-2002 01:37 5.1.2600.107  1,879,936 Ntoskrnl.exe x86    none  09-Nov-2002 14:09 5.1.2600.105   36,992 P3.sys    x86    none  09-Nov-2002 14:09 5.1.2600.105   30,592 Processr.sys x86    none  09-Nov-2002 10:16 5.1.2600.1142   32,000 Amdk6.sys   x86    1  09-Nov-2002 10:16 5.1.2600.1142   32,512 Amdk7.sys   x86    1  09-Nov-2002 10:16 5.1.2600.1142   31,488 Crusoe.sys  x86    1  19-Nov-2002 01:20 5.1.2600.1143   30,976 Gv3.sys    x86    1  08-Dec-2002 20:31 5.1.2600.1149 1,892,352 Ntkrnlmp.exe x86    1  08-Dec-2002 20:31 5.1.2600.1149 1,948,288 Ntkrnlpa.exe x86    1  08-Dec-2002 20:31 5.1.2600.1149 1,921,024 Ntkrpamp.exe x86    1  08-Dec-2002 20:31 5.1.2600.1149 1,924,480 Ntoskrnl.exe x86    1  25-Nov-2002 21:59 5.1.2600.1145   37,632 P3.sys    x86    1  09-Nov-2002 10:16 5.1.2600.1142   30,592 Processr.sys x86    1  21-Nov-2002 01:38 5.1.2600.107  5,734,400 Ntkrnlmp.exe IA64   none  21-Nov-2002 01:38 5.1.2600.107  5,677,568 Ntoskrnl.exe IA64   none  09-Nov-2002 16:34 5.1.2600.105   60,032 Processr.sys IA64   none  08-Dec-2002 20:31 5.1.2600.1149 5,791,744 Ntkrnlmp.exe IA64   1  08-Dec-2002 20:31 5.1.2600.1149 5,734,912 Ntoskrnl.exe IA64   1  09-Nov-2002 11:26 5.1.2600.1142   60,032 Processr.sys IA64   1

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 330512 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 13:00:03 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbmt KB330512 KbMtvi
Phản hồi