Một yêu cầu ping không thể tìm thấy máy chủ bằng cách sử dụng địa chỉ IP hệ thập lục phân trên một máy tính dựa trên Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:330559
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn áp dụng Service Pack 1 (SP1) cho Microsoft Windows XP Professional, nếu bạn ping máy chủ bằng cách sử dụng các địa chỉ giao thức Internet (IP) hệ thập lục phân, bạn nhận được một thông báo lỗi tương tự như dưới đây:
Ping yêu cầu không thể tìm thấy máy chủ 0xc0a80001. Xin vui lòng kiểm tra tên và thử lại.
Chú ý Các 0xc0a80001 giá trị có thể khác nhau tùy theo địa chỉ IP hệ thập lục phân mà bạn sử dụng.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
Windows XP, phiên bản 32-bit
  Date     Time  Version     Size   File name  -------------------------------------------------------------------------  24-Oct-2002 14:29           1,804 Hotfix.txt  23-Oct-2002 04:07 5.3.5.0      4,608 Spmsg.dll  23-Oct-2002 04:08 5.3.5.0      82,944 Spuninst.exe  23-Oct-2002 17:10 5.1.2600.1135   70,656 Ws2_32.dll  23-Oct-2002 11:18          148,480 Ws2_32.pdb  27-Feb-2002 11:28           4,092 Eula.txt  24-Oct-2002 07:38           7,658 Q330559.cat  23-Oct-2002 04:08 5.3.5.0      18,432 Spcustom.dll  23-Oct-2002 04:07 5.3.5.0     404,992 Update.exe  23-Oct-2002 7:09           3,779 Update.inf  23-Oct-2002 7:10             86 Update.ver  24-Oct-2002 13:14 5.1.2600.27   361,320 Q330559_wxp_sp2_x86_enu.exe
Windows XP 64-Bit Edition
  Date     Time  Version     Size   File name      Platform  ---------------------------------------------------------------------------  25-Oct-2002 10:56           1,804 Hotfix.txt  23-Oct-2002 04:07 5.3.5.0      4,096 Spmsg.dll      IA-64  23-Oct-2002 04:07 5.3.5.0     201,216 Spuninst.exe     IA-64  23-Oct-2002 17:10 5.1.2600.1135  259,584 Ws2_32.dll      IA-64  23-Oct-2002 11:18 5.1.2600.1135   70,656 Wws2_32.dll     x86  23-Oct-2002 11:18          150,528 Ws2_32.pdb  11-Sep-2002 05:34           4,092 Eula.txt  24-Oct-2002 07:38           7,956 Q330559.cat  23-Oct-2002 04:07 5.3.5.0      51,712 Spcustom.dll     IA-64  23-Oct-2002 04:07 5.3.5.0     845,312 Update.exe      IA-64  23-Oct-2002 17:10           4,007 Update.inf  23-Oct-2002 17:10            156 Update.ver  24-Oct-2002 13:15 5.1.2600.27   572,264 Q330559_wxp_sp2_ia64_enu.exe
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.
WinXPpro
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 330559 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 13:00:35 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbmt KB330559 KbMtvi
Phản hồi