Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Windows XP có thể gây ra phụ SMB thông báo cho sự thay đổi lưu lượng truy cập

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:330929
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Microsoft Windows NT-based và dựa trên Microsoft Windows 2000 các máy chủ tiếp tục giao tiếp thay đổi hệ thống tập tin dựa trên Windows XP khách hàng ngay cả khi một cửa sổ Explorer.exe không mở trên máy khách. Điều này có thể gây ra thêm giao thông qua một mạng diện rộng (WAN). Vấn đề này không xảy ra cho đến khi các Explorer.exe cửa sổ trên máy khách được mở ra cho một cổ phần trên máy chủ và sau đó đóng cửa.

Màn hình mạng cho thấy thông báo các sau quá nhiều SMB cho Thay đổi lưu lượng truy cập:
Khách hàng yêu cầu SMB: C NT giao dịch - thông báo cho sự thay đổi máy chủ phản ứng SMB: R NT giao dịch
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó. Phiên bản tiếng Anh của điều này Sửa chữa có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê theo giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Giờ Khu vực thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size    File name  --------------------------------------------------------------------  01-Nov-2002 22:46 6.0.2600.105  8,223,232 Shell32.dll (pre-SP1)  01-Nov-2002 17:07 6.0.2800.1137 8,239,104 Shell32.dll (with SP1)				


Quan trọng Phần, phương pháp hoặc nhiệm vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để sửa đổi registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows

Sau khi bạn áp dụng hotfix này, bạn có thể thêm một mới
NoRemoteRecursiveEvents
giá trị cho Windows registry để tắt thông báo cho sự thay đổi yêu cầu để thay đổi tập tin và thư mục trong thư mục con của một chia sẻ mạng đã ánh xạ. Khi bạn thiết lập khóa sổ đăng ký này, máy chủ vẫn còn gửi một sự kiện thay đổi thông báo cho khi một tập tin hoặc thư mục được thay đổi trong thư mục gốc của chia sẻ mạng đã ánh xạ. Tuy nhiên, các máy chủ không gửi một sự thay đổi thông báo cho kiện khi một sự thay đổi được thực hiện trong thư mục con thứ hai hoặc sâu hơn của mạng đã ánh xạ chia sẻ. Theo mặc định, các thiết lập cho các
NoRemoteRecursiveEvents
giá trị là
0
. Bạn có thể thêm các
NoRemoteRecursiveEvents
giá trị cho một trong những khóa registry sau đây:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
hoặc
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Nếu bạn thêm
NoRemoteRecursiveEvents
có giá trị để các
HKEY_CURRENT_USER
hive, thiết lập là áp dụng chỉ cho hiện đang đăng nhập vào người sử dụng. Nếu bạn thêm các
NoRemoteRecursiveEvents
có giá trị để các
HKEY_LOCAL_MACHINE
hive, thiết đặt được áp dụng cho tất cả người sử dụng đăng nhập vào các máy tính.

Làm thế nào thông báo tắt sự thay đổi cho yêu cầu cho hiện đang đăng nhập vào người sử dụng chỉ

Làm theo những bước sau rồi thoát Registry Editor:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại regedit, sau đó bấm Ok.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 3. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm REG_DWORD.
 4. Loại NoRemoteRecursiveEvents, và sau đó nhấn ENTER.
 5. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Sửa đổi.
 6. Loại 0x1, và sau đó Nhấp vào Ok.

Làm thế nào để tắt thay đổi thông báo cho yêu cầu cho tất cả người dùng

Làm theo những bước sau rồi thoát Registry Editor:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại regedit, sau đó bấm Ok.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 3. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm REG_DWORD.
 4. Loại NoRemoteRecursiveEvents, và sau đó nhấn ENTER.
 5. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Sửa đổi.
 6. Loại 0x1, và sau đó Nhấp vào Ok.
LƯU Ý: Khi bạn bật tính năng này trên máy tính sử dụng một mạng dựa trên cấu hình (ví dụ, một USERPROFILE biến trỏ đến một ổ đĩa mạng hoặc đường dẫn UNC), Windows Explorer không tự động Cập Nhật bất kỳ tập tin hoặc thư mục thay đổi được thực hiện bởi người dùng khác.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê đầu bài viết này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.
Thư mục Watch thông báo NT thông báo cho xem cây FILE_NOTIFY_CHANGE_FILE_NAME ReadDirectoryChangesW

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 330929 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 13:02:07 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbmt KB330929 KbMtvi
Phản hồi