Outlook 2003 thực hiện chậm hoặc ngừng đáp ứng khi kết nối với Exchange Server 2003 thông qua HTTP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:331320
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn sử dụng Microsoft Office Outlook 2003 để kết nối với Microsoft Exchange Máy chủ e-mail Server 2003 bằng cách sử dụng một cuộc gọi thủ tục từ xa (RPC) qua HTTP, Outlook 2003 có thể thực hiện chậm hoặc ngừng đáp ứng (hàng).
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra trong một hoặc cả hai sau đây kịch bản:
 • Các Bỏ qua hệ phục vụ ủy quyền cho local Địa chỉ kiểm tra hộp được chọn trong Microsoft Internet Explorer tùy chọn, và kết nối HTTP đến máy chủ e-mail Exchange Server 2003 bạn có thể được thực hiện thông qua các máy chủ proxy HTTP trên mạng mà bạn đang kết nối để.
 • Outlook 2003 đã ban hành một cuộc gọi RPC địa phương là chờ đợi RPC một cuộc gọi từ xa để hoàn thành. Vấn đề này là đáng chú ý hơn khi bạn đang bằng cách sử dụng kết nối mạng chậm.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Để giải quyết vấn đề này, tải về các gói Cập Nhật 331320 từ Microsoft Windows Cập Nhật vào cửa hàng hoặc trung tâm tải về. Cho thêm thông tin về làm thế nào để tải xuống các bản Cập Nhật từ Windows Update Catalog, Nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Microsoft Kiến thức cơ bản:
323166Làm thế nào để: Tải về bản cập nhật Windows và trình điều khiển từ các cửa sổ Cập Nhật vào cửa hàng
Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Trung tâm tải về:

Microsoft Windows XP Professional và Windows XP Home Edition

Tải về các gói phần mềm 331320 bây giờ

Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Các ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê theo giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để tìm các sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
Date     Time  Version      Size  File name---------------------------------------------------------25-Nov-2002 18:59 5.1.2600.1142   505,856 Rpcrt4.dll

Microsoft Windows XP 64-Bit Edition

Tải về 64-Bit 331320 gói bây giờ

Phiên bản tiếng Anh của điều này Sửa chữa có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê theo giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
Date     Time  Version      Size  File name--------------------------------------------------------------------25-Nov-2002 18:59 5.1.2600.1142  2,297,856 Rpcrt4.dll    IA6409-Nov-2002 07:40 5.1.2600.1142   506,880 Wrpcrt4.dll   X86

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê đầu bài viết này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.
THÔNG TIN THÊM
Outlook 2003 hỗ trợ kết nối với Exchange Server 2003 bởi bằng cách sử dụng RPC qua HTTP. Vì vậy, bạn là ít có khả năng cần một tư nhân ảo kết nối mạng (VPN) khi bạn sử dụng Outlook 2003 với Windows Server 2003.

Để thêm thông tin về làm thế nào để cài đặt nhiều hotfixes với chỉ có một khởi động lại, bấm vào bài viết sau đây số để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
296861Sử dụng QChain.exe để cài đặt nhiều Hotfixes với chỉ có một khởi động lại

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 331320 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 13:04:10 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Office Outlook 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbenv kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbmt KB331320 KbMtvi
Phản hồi