Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thực hiện khởi động sạch để xác định xem có chương trình nền nào đang cản trở trò chơi hoặc chương trình của bạn không

Tóm tắt
Bài viết này mô tả cách khởi động máy tính của bạn bằng cách sử dụng nhóm tối thiểu các trình điều khiển và chương trình khởi động sao cho bạn có thể xác định liệu chương trình nền có đang cản trở trò chơi hoặc chương trình của mình không. Kiểu khởi động này còn được biết đến là "khởi động sạch". Bài viết này cũng cung cấp thông tin rằng bạn có thể sử dụng để khắc phục sự cố các xung đột ứng dụng hoặc dịch vụ.

Khi bạn khởi động Windows bằng cách sử dụng khởi động thông thường, một số ứng dụng và dịch vụ khởi động tự động, rồi chạy trong nền. Những chương trình này bao gồm các quy trình hệ thống cơ bản, phần mềm chống vi-rút, ứng dụng tiện ích hệ thống và phần mềm khác đã được cài đặt trước đó. Những ứng dụng và dịch vụ này có thể gây ra cản trở khi bạn cài đặt hoặc chạy một chương trình, chẳng hạn như Microsoft Flight Simulator X hoặc Streets & Trips 2010.

Bài viết này dành cho người dùng máy tính từ trình độ sơ cấp đến trung cấp.

Bạn có thể dễ dàng thực hiện theo các bước hơn nếu bạn in bài viết này ra trước.
Giải pháp

Điều kiện tiên quyết

Kiểm tra các yêu cầu sau trước khi bạn làm theo bất kỳ phương pháp nào trong bài viết này.
 • Bạn phải đăng nhập với tư cách quản trị viên hoặc thành viên của nhóm Quản trị viên để tiến hành các phương pháp được thảo luận trong bài viết này. Nếu đây là máy tính cá nhân của bạn thì bạn có thể được đăng nhập bằng tài khoản của quản trị viên. Nếu máy tính này là một phần của mạng ở cơ quan, bạn có thể phải nhờ quản trị viên hệ thống giúp đỡ. Để xác thực rằng bạn đã đăng nhập vào Windows bằng tài khoản người dùng là quản trị viên máy tính, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:
 • Bạn phải biết phiên bản Windows mà máy tính củ bạn đang chạy. Để xác định phiên bản Windows mà bạn đang chạy, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Những điều bạn cần biết trước khi tiến hành khởi động sạch

 • Một số dịch vụ có thể tạm thời mất chức năng khi bạn tiến hành khởi động sạch. Khi bạn khôi phục các thiết đặt, chức năng sẽ được khôi phục. Tuy nhiên, thông báo lỗi hoặc hiện tượng ban đầu có thể quay lại.
 • Hãy lưu ý rằng nếu máy tính được kết nối vào mạng, thiết đặt chính sách mạng có thể ngăn bạn hoàn thành quy trình khởi động lại sạch. Bạn có thể phải liên hệ với quản trị viên hệ thống để được trợ giúp nếu bạn không thể tiến hành khởi động sạch.
Cách tiến hành khởi động sạch

Bước 1: Khởi động Tiện ích Cấu hình Hệ thống

Bấm vào Bắt đầunút Bắt đầu, nhập msconfig vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm, rồi nhấn ENTER.

Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận quản trị viên, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.

Bước 2: Đặt cấu hình tuỳ chọn Khở động Lựa chọn

 1. Trong hộp thoại Tiện ích Cấu hình Hệ thống, bấm vào Khởi động Lựa chọn trên tab Chung.
 2. Bấm để bỏ chọn hộp kiểm Nạp Các mục Khởi động.
  Chú ý Hộp kiểm Sử dụng Boot.ini Gốc không khả dụng.
 3. Bấm tab Dịch vụ.
 4. Bấm để chọn hộp kiểmẨn Tất cả Các dịch vụ Microsoft.
 5. Bấm vào Vô hiệu hoá Tất cả, rồi bấm vào OK.
 6. Khi bạn được nhắc, bấm Khởi động lại.

Bước 3: Xác định xem sự cố được giải quyết chưa

 • Sau khi máy tính khởi động, hãy cố gắng khởi động trò chơi hoặc chương trình bị ảnh hưởng để xác định xem sự cố được giải quyết chưa.
 • Nếu sự cố không xảy ra sau khi bạn khởi động lại, sự cản trở xảy ra là do chương trình hoặc dịch vụ nền. Trong trường hợp này, hãy xem phần "Xác định nguyên nhân gây ra sự cố”.
 • Nếu sự cố quay lại sau khi bạn tiến hành khởi đọng sạch, sự cản trở không phải do chương trình hoặc dịch vụ nền gây ra. Trong trường hợp này, bài viết này không thể giải quyết được sự cố. Xem phần "Cách đưa Windows trở lại chế độ khởi động Bình thường”. Sau đó, chuyển đến phần “Bước tiếp theo” để biết các tài nguyên khác có thể giúp bạn giải quyết sự cố này.
Xác định nguyên nhân gây ra sự cố

Bước 1: Khởi động Tiện ích Cấu hình Hệ thống

Bấm vào Bắt đầunút Bắt đầu, nhập msconfig vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm, rồi nhấn ENTER.

Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận quản trị viên, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.

Bước 2: Cho phép một nửa các mục Dịch vụ

 1. Bấm vào tab Dịch vụ, rồi bấm để chọn hộp kiểm Ẩn Tất cả Dịch vụ của Microsoft.
 2. Bấm để chọn một nửa các hộp kiểm trong danh sách Dịch vụ.
 3. Bấm OK.
 4. Khi bạn được nhắc, bấm Khởi động lại.

Bước 3: Xác định xem sự cố được giải quyết chưa

 • Nếu sự cố vẫn xảy ra sau khi bạn khởi động lại máy tính, hãy làm theo các bước sau:
  1. Lặp lại Bước 1 và Bước 2 ngoại trừ việc trong Bước 2, bấm để bỏ chọn một nửa các hộp kiểm trong danh sách Dịch vụ mà bạn đã chọn trước đó.
  2. Nếu sự cố vẫn xảy ra sau lần khởi động lại khác, hãy bấm để bỏ chọn lại một nửa các hộp kiểm còn lại cho đến khi còn một dịch vụ đang chạy khi sự cố xảy ra.
  3. Nếu sự cố không xảy ra sau khi khởi động lại, hãy đảo ngược việc lựa chọn các hộp kiểm. Lặp lại quy trình này cho đến khi bạn có thể cách lý một dịch vụ đang chạy khi sự cố này xảy ra.
 • Nếu sự cố không xảy ra sau khi bạn khởi động lại máy tính, hãy làm theo các bước sau:
  1. Lặp lại Bước 1 và Bước 2 ngoại trừ việc trong bước 2, bấm để chọn một nửa các hộp kiểm đã bỏ chọn.
  2. Nếu sự cố vẫn không cảy ra sau lần khởi động lại khác, hãy bấm để chọn lại một nửa các hộp kiểm đã bỏ chọn. Lặp lại quy trình này cho tới khi bạn đã chọn tất cả các hộp kiểm và sự cố vẫn không xảy ra.
  3. Nếu sự cố xảy ra sau khi khởi động lại, hãy bấm để bỏ chọn một nửa các hộp kiểm mà bạn đã chọn sau cùng. Lặp lại quy trình này cho đến khi bạn có thể cách lý một dịch vụ đang chạy khi sự cố này xảy ra.
Nếu bạn có thể cách ly một dịch vụ được chọn khi sự cố xảy ra, dịch vụ đó là nguyên nhân gây ra sự cố. Nếu bạn không thể cách ly bất kỳ dịch vụ nào theo cách nàu, mục khởi động có thể đang gây ra sự cố.

Nếu bạn xác định rằng một dịch vụ đang gây ra sự cố, hãy chuyển đến Bước 6. Nếu bạn xác định rằng không có dịch vụ nào gây ra sự cố, hãy chuyển đến Bước 4.

Bước 4: Cho phép một nửa các mục Khởi động

 1. Khởi động Tiện ích Cấu hình Hệ thống. Để thực hiện việc này, hãy xem Bước 1.
 2. Bấm vào tab Khởi động, rồi bấm để chọn một nửa các hộp kiểm trong danh sách Khởi động.
 3. Bấm OK.
 4. Khi bạn được nhắc, bấm Khởi động lại.

Bước 5: Xác định xem sự cố được giải quyết chưa

Sau khi bạn hoàn thành Bước 4, hãy bấm để bỏ chọn hộp kiểm Ẩn Tất cả Dịch vụ của Microsoft. Sau đó, lặp lại các bước trong Bước 3, ngoại trừ việc bây giờ bạn đang làm việc trong danh sách Khởi động thay vì danh sách Dịch vụ.

Bước 6: Giải quyết sự cố

Sau khi bạn xác định được mục khởi động hoặc dịch vụ gây ra sự cố, hãy liên hệ với nhà sản xuất chương trình để xác định xem có thể giải quyết được sự cố không. Hoặc, chạy Tiện ích Cấu hình Hệ thống, rồi bấm để bỏ chọn hộp kiểm cho mục sự cố.
Cách đưa Windows trở lại chế độ khởi động bình thường
Nếu sự cố xảy ra khi máy tính của bạn ở trong chế độ khởi động sạch thì sự cản trở không phải do chương trình nền gây ra. Trong trường hợp này, hãy đưa máy tính trở lại chế độ khởi động bình thường. Chế độ khởi động bình thường khởi động Windows theo cách thông thường bằng cách nạp tất cả trình điều khiển thiết bị và dịch vụ.

Bạn cũng có thể muốn đưa Windows trở lại chế độ khởi động bình thường nếu bạn gặp sự cố trong bất kỳ quy trình khắc phục sự cố nào được thảo luận trọng bài viết này, và nếu bạn muốn đưa các dịch vụ trở lại thiết đặt ban đầu.

Chú ý
 • Nếu bạn đã cách ly và vô hiệu hoá chương trình hoặc dịch vụ gây cản trở, việc đưa máy tính về chế độ khởi động bình thường sẽ kích hoạt chương trình hoặc dịch vụ đó. Đồng thời, thông báo lỗi hoặc hiện tượng ban đầu cũng sẽ xảy ra lại.
 • Bạn không phải đưa máy tính trở lại chế độ khởi động bình thường nếu bạn làm theo các bước trong phần "Xác định nguyên nhân gây ra sự cố". Đó là vì bạn có thể đã kích hoạt tất cả các dịch vụ bằng cách tiến hành các quy trình trong phần đó.
Để đưa máy tính của bạn trở lại chế độ khởi động Bình thường, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm vào Bắt đầunút Bắt đầu trong hộp Bắt đầu Tìm kiếm.
 2. Nhập msconfig, rồi nhấn ENTER.

  Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
 3. Trên tab Chung, bấm vào Khởi động Bình thường - nạp tất cả dịch vụ và trình điều khiển thiết bị, rồi bấm vào OK.
 4. Khi bạn được nhắc, bấm Khởi động lại.
Nếu các phương pháp trong bài viết này không giải quyết được sự cố, hãy chuyến đến phần “Bước tiếp theo” để biết cách tài nguyên khác có thể trợ giúp bạn.
Các bước tiếp theo
Nếu bạn cần trợ giúp thêm, hãy ghé thăm Web site Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft để tìm các giải pháp khác. Web site này cung cấp các dịch vụ sau:
setup installation hang quit access launch crashing loading online multiplayer problems
Thuộc tính

ID Bài viết: 331796 - Xem lại Lần cuối: 12/02/2013 15:58:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Flight Simulator X Deluxe, Microsoft Flight Simulator X Standard, Microsoft Age of Empires II: The Conquerors Expansion, Microsoft Age of Empires II Gold Edition, Microsoft Age of Empires III, Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs, Microsoft Age of Mythology, Microsoft Age of Mythology Gold, Microsoft Age of Mythology: The Titans, Microsoft AutoRoute 2007, Microsoft Bicycle Board Games 1.5, Microsoft Bicycle Card Games 1.0, Microsoft Bicycle Casino Games 1.5, Microsoft Combat Flight Simulator 3: Battle for Europe, Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater, Microsoft Combat Flight Simulator: WWII Europe Series, Microsoft Crimson Skies, Microsoft Digital Image Standard 2006, Microsoft Digital Image Starter Edition 2006, Microsoft Digital Image Suite 2006, Microsoft Dungeon Siege, Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna, Microsoft Dungeon Siege II, Microsoft Encarta Premium 2007, Fable: The Lost Chapters PC, Microsoft Flight Simulator 2004: Century of Flight, Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition, Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition, Microsoft Flight Simulator 2000 Standard Edition, Microsoft Flight Simulator 2000 Professional Edition, Microsoft Freelancer, Microsoft Gears of War (PC), Microsoft Halo: Combat Evolved for PC, Microsoft Impossible Creatures, Microsoft Links 2001 Standard Edition, Microsoft Links 2003, Microsoft Links 2003 Championship Edition, Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition, Microsoft MechCommander 2, Microsoft MechWarrior 4: Black Knight, Microsoft MechWarrior 4: Mercenaries, Microsoft MechWarrior 4: Vengeance, Microsoft Midtown Madness, Microsoft RalliSport Challenge PC, Microsoft Rise of Nations, Microsoft Rise of Nations: Gold Edition, Microsoft Rise of Nations: Rise of Legends, Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots, Microsoft Shadowrun (PC), Microsoft Streets & Trips 2008, Microsoft Streets & Trips 2008 Real Time, Microsoft Streets & Trips 2008 with GPS Locator, Microsoft Streets & Trips 2007, Microsoft Streets & Trips 2007 with GPS Locator, Microsoft Streets & Trips 2006, Microsoft Student with Encarta Premium 2007, Microsoft Viva Pinata (PC), Microsoft Zoo Tycoon 2, Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection, Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0, Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure, Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger, Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species, Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania, Microsoft MapPoint 2009 North America, Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator, Microsoft Streets & Trips 2009, Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator, Microsoft Encarta Premium 2009, Microsoft Student with Encarta Premium 2009, Microsoft Fable III for PC

 • dftsdahomeportal kbresolve kbexpertiseinter kbnomt kbceip kbsetup kbarttypeshowme kbhowto kbinfo KB331796
Phản hồi