Bugcheck 0x000000FE dưới căng thẳng với USB 2.0 đĩa cứng

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:331988
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi một máy tính đang chạy Windows XP đang truy nhập USB 2.0 đĩa cứng trong các điều kiện nặng căng thẳng, bạn có thể nhận được một bugcheck 0xFE tin nhắn tương tự như sau:
BUGCODE_USB_DRIVER (fe)
Trong một trình điều khiển USB bugcheck, các tham số đầu tiên là một USB bugcheck mã có sau đây đối số:
 • Đối số 1: 00000002, BAD_URB. Trình điều khiển USB khách hàng đã đệ trình một USB yêu cầu khối (URB) vẫn còn gắn liền với nhau Input/Output (I/O) yêu cầu gói (IRP) đó là vẫn còn đang chờ giải quyết trong các cổng USB trình điều khiển.
 • Đối số 2: 8162ea78, Địa chỉ của các đang chờ giải quyết IRP.
 • Đối số 3: 81707950, Địa chỉ của IRP đó thông qua tại.
 • Đối số 4: 8156db7c, Địa chỉ của MTB gây ra lỗi.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này xảy ra bởi vì hạt nhân NT hai chủ đề cố gắng để bắt đầu một chiến dịch I/O trên cùng một gói.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó. Phiên bản tiếng Anh của Sửa chữa có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê theo sau đây bảng. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong phối hợp universal thời gian (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

  Date     Time  Version    Size    File name   SP Level  ----------------------------------------------------------------------  12-Nov-2002 23:21 5.1.2600.106  1,848,320 Ntkrnlmp.exe SP1  12-Nov-2002 23:21 5.1.2600.106  1,902,080 Ntkrnlpa.exe SP1  12-Nov-2002 23:21 5.1.2600.106  1,874,944 Ntkrpamp.exe SP1  12-Nov-2002 23:21 5.1.2600.106  1,880,064 Ntoskrnl.exe SP1  13-Nov-2002 00:28 5.1.2600.1143 1,892,352 Ntkrnlmp.exe SP2  13-Nov-2002 00:28 5.1.2600.1143 1,948,160 Ntkrnlpa.exe SP2  13-Nov-2002 00:28 5.1.2600.1143 1,921,024 Ntkrpamp.exe SP2  13-Nov-2002 00:28 5.1.2600.1143 1,924,480 Ntoskrnl.exe SP2				

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê đầu bài viết này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 331988 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 13:09:39 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbmt KB331988 KbMtvi
Phản hồi