Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

IIS 6.0: Định nghĩa của thuật ngữ Web dịch vụ mở rộng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:332060
TÓM TẮT
Một nút mới đặt tên Phần mở rộng dịch vụ web có được thêm vào để Internet thông tin dịch vụ quản lý (ISM) trong Internet Information Services (IIS) 6.0. Phần mở rộng dịch vụ web là các chương trình mở rộng chức năng IIS cơ bản phục vụ nội dung tĩnh. Ví dụ về các dịch vụ Web phần mở rộng là:
  • Active Server Pages (ASP)
  • ASP.NET
  • Phần mở rộng Máy chủ FrontPage
  • Phía máy chủ bao gồm (SSI)
  • Internet kết nối cơ sở dữ liệu
  • Web phân phối Authoring và Versioning (WebDAV)
  • Common Gateway Interface (CGI)
  • Phục vụ Internet API (ISAPI)
THÔNG TIN THÊM
Theo mặc định, khi bạn bước đầu cài đặt IIS 6.0, phục IIS vụ chỉ tĩnh nội dung để đảm bảo rằng máy chủ là an toàn. Các Web Phần mở rộng dịch vụ nút của ISM được sử dụng để cho phép hoặc không cho phép các chương trình mở rộng chức năng này. Thông tin về việc kích hoạt động nội dung và sử dụng máy chủ Web tiện ích mở rộng được bao gồm trong các sản phẩm tài liệu hướng dẫn. Để xem thông tin này, hãy truy cập trang Web Microsoft sau đây các trang web:
THAM KHẢO
Cho thêm thông tin về mở rộng IIS chức năng thông qua các phần mở rộng dịch vụ Web, Nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong Microsoft Kiến thức cơ bản:
328360Làm thế nào để: Kích hoạt và vô hiệu hoá ISAPI Phần mở rộng và các ứng dụng CGI trong IIS 6.0
315122 Làm thế nào để: Kích hoạt và vô hiệu hoá nội dung động trong IIS 6.0
IIS 5

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 332060 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 07:49:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Information Server 1.01, Microsoft Internet Information Services 6.0

  • kbpending kbprb kbmt KB332060 KbMtvi
Phản hồi
ipt>