Thay đổi phông chữ trong lĩnh vực hình thức văn bản Word 2002

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 332114
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Triệu chứng
Khi bạn mở một tài liệu có chứa các trường mẫu văn bản, và tài liệu đã được lưu dưới dạng tập tin định dạng văn bản phong phú (rtf), phông, định dạng của lĩnh vực hình thức có thể thay đổi phông chữ khác. Phông chữ có thể thay đổi sang phông có chứa các ký tự byte đôi, chẳng hạn như MS Mincho, MS Gothic hoặc Arial Unicode MS. Một hoặc nhiều những phông chữ này phải được cài đặt cho vấn đề này xảy ra.
Giải pháp

Dịch vụ gói thông tin

Vấn đề này sửa chữa trong Office XP Service Pack 3.Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Office XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
307841 Cách lấy Gói Dịch vụ Office XP mới nhất

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó. Phiên bản tiếng Anh của Sửa chữa nên có thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
   Date     Time  Size    File name  ------------------------------------------------  25-Oct-2002 08:07 5,728,836 Winword.msp  25-Oct-2002 08:28 5,639,208 Winword_admin.msp
Sau khi các hotfix được cài đặt, các tập tin sau đây sẽ có các liệt kê thuộc tính hoặc sau này:
  Date     Time  Version   Size    File name  --------------------------------------------------------  24-Oct-2002 18:44 10.0.4622.0 10,598,984 Winword.exe
Cách giải quyết khác
Để làm việc xung quanh vấn đề này, sử dụng bất kỳ sau đây phương pháp:
 • Đặt điểm chèn trong lĩnh vực hình thức, và sau đó bấm phím phím DELETE. Font trường mẫu reverts font ban đầu và điểm kích thước. Bạn có thể tự động hoá quá trình này bằng cách sử dụng một vĩ mô.
 • Không lưu tệp như tệp .rtf.
 • Loại bỏ các phông chữ MS Mincho, MS Gothic và Arial Unicode từ máy tính của bạn.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Sự cố này được khắc phục lần đầu trong Office XP Gói Dịch vụ 3.
WD2002

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 332114 - Xem lại Lần cuối: 01/12/2015 21:03:58 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Word 2002 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbui kbenv kbbug kbfix kbmt KB332114 KbMtvi
Phản hồi