Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để sử dụng thay thế biến môi trường trong các tập tin Batch

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:41246
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Một tính năng mới cho sản phẩm đóng gói của Microsoft MS-DOS là khả năngsử dụng các biến môi trường trong tập tin bó.

Các biến này có thể được tham chiếu bởi xung quanh biến với phần trămcác biểu tượng (%). Thủ tục này được gọi là sự thay thế biến môi trường.Tuy nhiên, khả năng này không có mặt tại lệnh.COM command line, chỉtrong một tập tin thực thi.
THÔNG TIN THÊM
Một tập tin thực thi có thể có dòng sau:
   SET PATH=c:\dos\bin;c:\dos\etc;%PATH%.				
Đường dẫn %% là một biến môi trường có giá trị được lấy từ cácmôi trường hiện tại và gắn vào định nghĩa đường dẫn mới. Nếuđược thực hiện tại dòng lệnh bằng cách gõ dòng sau đây, đường dẫngiá trị biến môi trường không được thay thế, do đó các đường dẫn hiện cósẽ không có được gắn vào đường dẫn mới ("%% đường dẫn" sẽ được nốiThay vào đó).
    SET PATH=c:\dos\binp;c:\os2\binp;%PATH%				
Khả năng sử dụng thay thế biến môi trường không phải là bị giới hạnđể hiện có MS-DOS môi trường tên biến. Bất kỳ biến làđược định nghĩa trong môi trường có thể được mở rộng bằng cách sử dụng các phương pháp trên đây.

Nếu biến quy định bởi lệnh đặt không được định nghĩa trong cácmôi trường, biến vẫn như nhau nếu được sử dụng tại dấu nhắc, và làthay thế bằng một biểu thức null nếu được sử dụng trong một tập tin thực thi.

Ví dụ, gõ lệnh sau đây trong đó XYZZY là một không xác địnhbiến môi trường:
ĐẶT MỘT = % XYZZY %;HAI
THIẾT LẬP
Các lệnh dẫn sau đây nếu được sử dụng tại dòng lệnhdấu nhắc:
   one=%XYZZY%;TWO				
Các lệnh dẫn sau đây nếu được sử dụng trong một tập tin thực thi:
   ONE=;TWO				
6.22 3,30 3.30a 4,00 4.01 5,00 5.00a 6,00 6,20

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 41246 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 09:03:21 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbmt KB41246 KbMtvi
Phản hồi