Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Giới hạn kích thước tệp tối đa cho Notepad

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:59578
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Bạn có thể nhận được thông báo sau khi bạn mở một tập tin vớiMicrosoft Notepad:
Tập tin (tên tập tin) là quá lớn đối với Notepad; sử dụng khác biên tập viên để thay đổi tập tin
- hay -

Thông báo lỗi sau đây có thể được hiển thị trong khi bạn đang soạn thảo mộtfile trong Notepad:
Không đủ bộ nhớ để tiếp tục thao tác này
NGUYÊN NHÂN
Tệp văn bản được sử dụng bởi Notepad nên không lớn hơn 45 K. Notepadkhông thể mở một tập tin mà vượt quá 54 kilobyte (K) trong kích thước và khôngcho phép bạn tiếp tục chỉnh sửa một tập tin nếu kích thước đạt đến giữa45 K và 54 K.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Sử dụng một trình soạn thảo văn bản để chỉnh sửa tập tin.
3.00 win30 win31 3.00a 3.10 3,11 wfw wfwg

Thuộc tính

ID Bài viết: 59578 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 09:04:24 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows 3.0 Standard Edition, Microsoft Windows for Workgroups 3.1, Microsoft Windows for Workgroups 3.11

  • kbnosurvey kbarchive kbmt KB59578 KbMtvi
Phản hồi