Kiểm tra nếu một ổ đĩa hoặc thư mục chỉ từ một tập tin thực thi

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:65994
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TÓM TẮT
Bạn có thể sử dụng các báo cáo nếu tồn tại để kiểm tra sự hiện diện của mộtthư mục. Ví dụ, để thử nghiệm cho C:\WIN và sau đó thay đổi để C:\WIN nếu nótồn tại, sử dụng tập tin thực thi sau đây:
  C:  IF NOT EXIST C:\WIN\NUL GOTO NOWINDIR  CD \WIN  :NOWINDIR				
THÔNG TIN THÊM
NUL luôn luôn tồn tại trên một đĩa cục bộ MS-DOS FAT; Vì vậy, nếu C:\WIN tồn tại,C:\WIN\NUL tồn tại. Kỹ thuật này cũng có thể được sử dụng để xác minh rằng một ổ đĩatồn tại. Ví dụ:
  IF EXIST E:\NUL GOTO USE_E				
Nếu một đĩa chưa định dạng là thử nghiệm, hoặc nếu ổ đĩa mềm là trống rỗng, mộtXảy ra lỗi INT 24 (Abort, thử lại, Fail?).

Không phải của những thử nghiệm hoạt động một cách chính xác với thiết bị mạng hoặc bất kỳ khácthiết bị mà không có một hệ thống điều khiển thiết bị điều khiển-bằng tập tin FAT chặn(ví dụ, khi bạn đang sử dụng Windows cho nhóm làm việc 3,11 với 32-BitTruy nhập tệp được kích hoạt).

Trước khi để sử dụng kỹ thuật này, bạn nên biết những gì phần mềm mạng cáckhách hàng đang sử dụng, những gì loại của họ đang kết nối đến máy chủ, và tập tinhệ thống máy chủ đang sử dụng.

Bảng dưới đây cho thấy khi nếu tồn tại trả về NUL:
                             With 32-Bit File               No 32-Bit  With 32-Bit  Access and NetWareDrive Type         File Access  File Access  3.x connectivityLocal FAT          correctly   always      neverWindows for Workgroups FAT  correctly   always      neverMicrosoft LAN Manager HPFS   never    always      neverWindows NT FAT/NTFS      never    always      neverNetWare           correctly   never       never				
3,20 3,21 3,30 3.30a 4,00 4.01 5,00 5.00a 6,00 6,20 6,21 6.22 vfat lanman đúng sai tích cực âm

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 65994 - Xem lại Lần cuối: 08/17/2011 14:18:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition, Microsoft Windows for Workgroups 3.11

 • kbmt KB65994 KbMtvi
Phản hồi