Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thử nghiệm cho một mức độ lỗi cụ thể trong các tập tin Batch

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:69576
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Microsoft MS-DOS tuyên bố "Nếu ERRORLEVEL <number>" kiểm tralỗi cấp số nhất định hoặc cao hơn. Nếu bạn muốn kiểm tramột mức độ lỗi cụ thể, bạn nên sử dụng xây dựng lệnh sau đây</number>
   IF ERRORLEVEL <N> IF NOT ERRORLEVEL <N+1> <COMMAND>				
nơi <n> là một số bạn muốn. Phần <n+1> của lệnh phảiđược tính khi lệnh được nhập, vì lệnh MS-DOSthông dịch viên không thể thực hiện phép tính toán học.</n+1></n>
THÔNG TIN THÊM
Những điều khoản nếu lồng nhau cho phép lựa chọn cụ thể của một mức độ lỗibởi vì các nhà điều hành không có hiệu quả đảo ngược bất đẳng thức. Cáclệnh
   IF ERRORLEVEL 5 ...				
là tương đương để xây dựng đại số
   IF E = 5 OR E > 5 THEN ...				
trong khi lệnh
   IF NOT ERRORLEVEL 6				
là tương đương để xây dựng đại số:
   IF E < 6 THEN ...				
Sự kết hợp của hai nếu lệnh hoạt động như mô tả bởi vì cácThứ hai nếu được thực hiện chỉ nếu là người đầu tiên là sự thật, và <command>thực hiện chỉ khi thứ hai là sự thật; do đó, sự kết hợp của hailệnh được thực hiện chỉ khi cả hai đều đúng sự thật. Bởi vì mức độ mong muốn lỗibracketed với hai bài kiểm tra, có điều kiện toàn bộ là thực sự chỉ khiERRORLEVEL là chính xác giá trị đó.</command>

Cú pháp tương tự này có thể được mở rộng để bao gồm một loạt các sequential ERRORLEVELtrở về mã bằng cách tăng sự khác biệt giữa các giá trị kiểm tra cho.
6.22 3.20 3,21 3,30 3.30a 4,00 4,01 5,00 6,00 6,20

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 69576 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 09:06:40 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbmt KB69576 KbMtvi
Phản hồi
" kiểm tra lỗi cấp số nhất định hoặc cao hơn. Nếu bạn muốn kiểm tra một mức độ lỗi cụ thể, bạn nên sử dụng xây dựng lệnh sau đây IF ERRORLEVEL IF NOT ERRORLEVEL nơi là..." />
" kiểm tra lỗi cấp số nhất định hoặc cao hơn. Nếu bạn muốn kiểm tra một mức độ lỗi cụ thể, bạn nên sử dụng xây dựng lệnh sau đây IF ERRORLEVEL IF NOT ERRORLEVEL nơi là..." />