MS-DOS 5.0 nội bộ và bên ngoài lệnh

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:71986
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Border|phải|200px Đây là danh sách các MS-DOS phiên bản 5.0 nội bộ và bên ngoàilệnh. Lệnh nội trú trong lệnh.COM, tảivào bộ nhớ khi hệ thống máy tính bắt đầu; những lệnh này thì khôngnằm trên đĩa. Lệnh bên ngoài là các tập tin nằm trên đĩavà đã được mở rộng.COM.EXE, hoặc.DƠI. Cả hai loại lệnh cóthực hiện từ dấu nhắc MS-DOS.

Nội bộ lệnh

  BREAK  CALL  CHCP  CHDIR(CD)  CLS  COPY  CTTY  DATE  DEL(ERASE)  DIR  ECHO  EXIT  FOR  GOTO  IF  MKDIR(MD)  PATH  PAUSE  PROMPT  REM  RENAME(REN)  RMDIR(RD)  SET  SHIFT  TIME  TYPE  VER  VERIFY  VOL				

Lệnh bên ngoài

  APPEND.EXE  ASSIGN.COM  ATTRIB.EXE  BACKUP.EXE  CHKDSK.EXE  COMMAND.COM  COMP.EXE  DEBUG.EXE  DISKCOMP.COM  DISKCOPY.COM  DOSKEY.COM  DOSSHELL.COM  EDIT.COM  EDLIN.EXE  EMM386.EXE  EXE2BIN.EXE  EXPAND.EXE  FASTOPEN.EXE  FC.EXE  FDISK.EXE  FORMAT.COM  GRAFTABLE.COM  GRAPHICS.COM  HELP.EXE  JOIN.EXE  KEYB.COM  LABEL.EXE  MEM.EXE  MIRROR.COM  MODE.COM  MORE.COM  NLSFUNC.EXE  PRINT.EXE  QBASIC.EXE  RECOVER.EXE  REPLACE.EXE  RESTORE.EXE  SETVER.EXE  SHARE.EXE  SORT.EXE  SUBST.EXE  SYS.COM  TREE.COM  UNDELETE.EXE  UNFORMAT.COM  XCOPY.EXE				
Thông tin thêm về chủ đề này có thể được tìm thấy trong phiên bản 5.0"Microsoft MS-DOS và của người dùng hướng dẫn tham khảo," trang 358.
5,00 noupd

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 71986 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 09:07:59 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB71986 KbMtvi
Phản hồi