MS-DOS thiết bị điều khiển tên không thể sử dụng tên tập tin

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:74496
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Microsoft MS-DOS dự trữ một số tên cho hệ thống điều khiển thiết bị. Nếubạn cố gắng để đặt tên một tập tin bằng cách sử dụng một trong những tên, bạn sẽ nhận được cácthông báo lỗi sau:
Viết lỗi lỗi thiết bị văn bản<filename.ext></filename.ext>
Bỏ dở, thử lại, bỏ qua, không?
Giải pháp là để thay đổi tên tập tin.
THÔNG TIN THÊM
Dưới đây là danh sách các mặc định thiết bị điều khiển tên.
  Name  Function  ----  --------  CON   Keyboard and display  PRN   System list device, usually a parallel port  AUX   Auxiliary device, usually a serial port  CLOCK$ System real-time clock  NUL   Bit-bucket device  A:-Z:  Drive letters  COM1  First serial communications port  LPT1  First parallel printer port  LPT2  Second parallel printer port  LPT3  Third parallel printer port  COM2  Second serial communications port  COM3  Third serial communications port  COM4  Fourth serial communications port				
Để xác định các hệ thống tên trình điều khiển thiết bị, sử dụng một trong hai saulệnh:

 • mem/d | khác
 • gỡ lỗi d 0070:0000
6.22 2.x 3.x 4.x 5,00 5.00a 6,00 6,20

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 74496 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 09:09:03 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition, , Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB74496 KbMtvi
Phản hồi