Phần trăm dấu hiệu tước từ văn bản tập tin Batch

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:75634
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bằng cách sử dụng một dấu hiệu phần trăm (%) trong một tập tin thực thi đòi hỏi rằng 2%dấu hiệu (%) được xác định.

Ví dụ, các lệnh để hiển thị "5 %" từ một tập tin thực thi sẽ:
  ECHO 5%%				
THÔNG TIN THÊM
MS-DOS sử dụng % 1, % 2,... %9 như là tham số dòng lệnh thay thế. ChoVí dụ, trước khi thực hiện lệnh ECHO % 1, %1 sẽ được thay thếvới tham số đầu tiên được thông qua để tập tin thực thi. %0 thay thế bằnglệnh được sử dụng để thực thi tập tin thực thi.

Một dấu hiệu đơn phần trăm trên một dòng được coi như một nhân vật "nul" trong mộttập tin thực thi. Ví dụ:
  ECHO %   is processed as ECHO  ECHO a%b  is processed as ECHO ab				
Nếu một lệnh có dấu hiệu 2%, MS-DOS sẽ xử lý bất kỳ ký tựgiữa chúng như là một biến môi trường để được mở rộng. Ví dụ, nếu cácĐẶT lệnh cho thấy rằng các biến môi trường hiện tại đang
  COMSPEC=C:\COMMAND.COM  PATH=C:\DOS  PROMPT=$P$G  B=C				
sau đó
  ECHO %PATH%   is processed as ECHO C:\DOS  ECHO a%b%    is processed as ECHO aC  ECHO a%b b%a  is processed as ECHO aa				
Nếu không có không có nhân vật giữa các dấu hiệu 2%, một phần trămdấu hiệu tước và khác sẽ vẫn. Đây là lý do tại sao một lệnh FORđó echos tên của mỗi tập tin với một.COM mở rộng sẽ
  FOR %V IN (*.COM) DO ECHO %V				
nhưng nếu lệnh tương tự được đặt trong một tập tin thực thi, sau đây làbắt buộc:
  FOR %%V IN (*.COM) DO ECHO %%V				
Reference(s):

"Microsoft MS-DOS Batch File Quick Reference," Microsoft Press.
6.22 3.20 3,21 3,30 3.30a 4,00 4.01 4.01a 5,00 5.00a 6,00 6,20

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 75634 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 09:09:42 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB75634 KbMtvi
Phản hồi