"Stop mã lỗi 0x000000E3 (RESOURCE_NOT_OWNED)" lỗi xảy ra khi redirector sợi cố gắng để phát hành một khóa

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:810038
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Theo một số điều kiện căng thẳng, bạn có thể nhận được các sau thông báo lỗi trong Rdbss.sys khi một sợi redirector cố gắng để giải phóng một khóa nó không còn sở hữu:
Ngừng 0x000000E3 (881d88b8 890548a0 87fd7968 00000003) RESOURCE_NOT_OWNED.
LƯU Ý: Các đối số cuối cùng là luôn luôn 00000003.

Điều này vấn đề đã được ban đầu được báo cáo trên một số lớn Windows 2000 Terminal Server bản cài đặt, nhưng nó cũng có thể xảy ra với dựa trên Windows 2000 các máy chủ.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra nếu bạn áp dụng hotfix bao gồm Redirector tập tin (Mrxsmb.sys và Rdbss.sys). Cụ thể, vấn đề này xảy ra Nếu bạn áp dụng hotfix Q324627 được mô tả trong Microsoft sau Bài viết cơ sở kiến thức:
324627 Một mạng tập tin không thể mở được nếu tập tin bị khoá
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết này vấn đề, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows 2000. Cho thông tin bổ sung, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Microsoft Knowledge Base:
260910 Làm thế nào để có được Windows 2000 service pack mới nhất

Thông tin hotfix

Các tập tin theo đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Trung tâm:

Tất cả ngôn ngữ:

Nhật Bản NEC:

Ngày phát hành: 31 Tháng 1 năm 2003

Để thêm thông tin về làm thế nào để tải về Hỗ trợ của Microsoft tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong Microsoft Knowledge Base:
119591 Làm thế nào để có được hỗ trợ của Microsoft tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng nhiều nhất hiện tại phần mềm phát hiện virus có sẵn trên ngày mà các tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version     Size   File name---------------------------------------------------------05-Nov-2002 14:35 5.0.2195.6114  371,536  Mrxsmb.sys05-Nov-2002 14:35 5.0.2195.6114  132,944  Rdbss.sys				
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Vấn đề này đã được sửa chữa đầu tiên trong Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.
THÔNG TIN THÊM
Phần sau mô tả hotfixes gây ra điều này vấn đề.

Hotfixes rằng đang được thay thế bằng 810038

Hotfixes sau đây đã được thay thế bởi các hotfix là mô tả trong bài viết này. Nếu bạn đã áp dụng bất kỳ hotfix được mô tả trong phần này, tải xuống hotfix được mô tả trong bài viết này, và sau đó áp dụng nó.
 • 315819 0X50 lỗi dừng xảy ra trong Mrxsmb.sys khi bảng điều khiển kỹ thuật số được nạp
 • 327498 Tập tin có thể xuất hiện được sản phẩm nào với một redirector trở lên
 • 327643 Bạn nhận được một thông báo lỗi "Ngừng 0x000000CE" trong tắt máy
 • 328776 Một "Ngừng 0x000000C2" lỗi xảy ra khi bạn cố gắng để đóng một tập tin trên một cặp mạng
 • 326826 Một số chương trình có thể được làm chậm khi truy cập vào tập tin trên một cặp mạng
 • 329175 Rdbss.sys có thể gây ra ngừng 0xA lỗi
 • 321613 Ngừng 0x0a lỗi trong nt!ExpBoostOwnerThread() trên Windows 2000 Server
 • 331018 Tập tin lớn hơn 4 GB được cắt ngắn trong khôi phục nếu một EMC thiết bị sử dụng
 • 331484 "Stop 0x00000048" xảy ra khi bạn dừng dịch vụ trình duyệt máy tính
 • 330086 Bạn nhận được một thông báo lỗi "Ngừng 0x1E" không liên tục trong Windows 2000
 • 324443 Một điều kiện bế tắc có thể xảy ra trong mạng Redirector

Hotfixes đã được phát hành lại

Nếu bạn đã áp dụng hotfix sau đây, những hotfixes có được phát hành lại với sửa đổi tập tin thuộc tính. Nếu bạn đã áp dụng đây hotfixes, tải xuống hotfix mới và nộp đơn xin lại nó. Hotfix này có thể xây dựng lại cá nhân bởi vì chúng chứa tập tin phụ thuộc nhiều hơn. Để thêm thông tin về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 Trung tâm dữ liệu máy chủ, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173Trung tâm dữ liệu chương trình và cửa sổ Sản phẩm Trung tâm dữ liệu Server 2000
Để thêm thông tin về làm thế nào để cài đặt nhiều hotfixes với chỉ có một khởi động lại, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
296861Làm thế nào để cài đặt nhiều bản cập nhật Windows hoặc hotfixes với chỉ có một khởi động lại
328284 Một số tệp và cặp mà không được cấu hình trở thành khả dụng gián tuyến được lưu trữ

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 810038 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 01:38:55 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB810038 KbMtvi
Phản hồi