Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Tóm tắt các cú pháp dòng lệnh cho Cập nhật phần mềm trong hệ thống quản lý máy chủ

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:810232
TÓM TẮT
Khi bạn triển khai phần mềm Cập Nhật bằng cách sử dụng phần mềm Cập Nhật dịch vụ, Microsoft khuyến cáo rằng bạn triển khai các bản cập nhật bằng cách sử dụng tham số dòng lệnh đó cung cấp cho việc cài đặt im lặng (không tương tác người dùng, không có đầu vào người sử dụng, "và không có máy tính tự động khởi động). Điều này tạo điều kiện triển khai mạng đáng tin cậy hơn với ít hơn máy tính khởi động lại và tăng năng suất.

Chú ý Bản Cập Nhật từ Windows Update Service (WUS) có thể chứa các tham số dòng lệnh pre-assigned cấu hình bởi Microsoft. Để ngăn chặn kết quả bất ngờ trong hoặc sau khi cài đặt các bản Cập Nhật từ WUS, Microsoft khuyến cáo rằng bạn không làm thay đổi bất kỳ thông số hiện có để đảm bảo phù hợp hoàn thành việc cài đặt bản Cập Nhật.
THÔNG TIN THÊM
Bạn có thể cài đặt bản cập nhật bằng cách sử dụng một số loại hình cài đặt các công nghệ. Microsoft Windows Installer là một trong những công nghệ như vậy. Những người khác bao gồm "Iexpress" (đối với Microsoft Internet Explorer các bản Cập Nhật) và "Cập Nhật" (cho Microsoft Windows và dịch vụ thông tin Internet của Microsoft bản Cập Nhật.) Mỗi người trong số các công nghệ này cài đặt hỗ trợ khác biệt nhỏ trong chức năng bằng cách sử dụng các tham số dòng lệnh khác nhau hoặc cài đặt.

Chú ý Mới hơn verions của Microsoft Internet Explorer sử dụng "Cập Nhật".

Bài viết này bao gồm một danh sách đại diện các sản phẩm, thông tin Cập Nhật, và khuyến khích các tham số dòng lệnh cho triển khai bằng cách sử dụng phần mềm Cập Nhật dịch vụ gói tính năng. Chi tiết thêm cũng có thể có sẵn cho mỗi sản phẩm hoặc vá lỗi trong cơ sở kiến thức Microsoft.

Để cấu hình một vá mà bạn đang triển khai, sử dụng các phân phối phần mềm Cập Nhật Wizard từ Gói dịch vụ cập nhật phần mềm tính năng. Chọn và tải về các bản vá hoặc bản cập nhật bằng cách sử dụng thuật sĩ, và bấm đúp vào bản vá hoặc Cập Nhật của xem thuộc tính và cài đặt trên trang phần mềm Cập nhật tình trạng của họ. Trong các Tham số hộp, gõ các tùy chọn dòng lệnh. Nếu bạn có tải về bản cập nhật trước đây, hoặc có phương tiện truyền thông như bộ công cụ bảo mật Đĩa CD, bạn cũng có thể bấm các Nhập khẩu nút để xác định vị trí và nhập khẩu các bản Cập Nhật.

Tham số dòng lệnh và các ví dụ


Quan trọng Microsoft khuyến cáo rằng bạn kiểm tra cú pháp cho mỗi patch trước khi bạn triển khai nó. Bạn có thể xác minh cú pháp bằng cách chạy vá lỗi với các /? tham số. Tham số này sẽ hiển thị các được hỗ trợ các tùy chọn dòng lệnh. Bạn có thể sử dụng các tùy chọn này để xác định các cài đặt công nghệ sử dụng các bản vá. Thông tin cập nhật nhất cũng sử dụng một quy ước đặt tên tệp rằng bạn có thể sử dụng để xác định các công nghệ cài đặt.

Chú ý Nếu bạn đang triển khai Dell hệ thống thông tin Cập Nhật hoặc Cập Nhật thành phần Dell, dòng lệnh chính xác được cung cấp bởi Dell Cập Nhật vào cửa hàng. Vì vậy, bạn không phải chỉ ra các dòng lệnh. Chúng tôi đề nghị rằng bạn không phải sửa đổi dòng lệnh được cung cấp. Chi tiết của command lines Dell bản Cập Nhật có sẵn trong các Dell Update Packager hướng dẫn sử dụng. Để biết thêm thông tin về các Dell Update Packager hướng dẫn sử dụng, truy cập vào Dell Web site sau:
Sản phẩm hoặc thành phầnDòng lệnhVí dụ
Microsoft Windows NT 4.0 và Windows 2000 hotfixes trước khi đến SP4-q - zq123456i.exe - q - z
Microsoft Windows 2000 SP4 và sau này và Microsoft Windows XP
Thiết bị chuyển mạch có sẵn khác nhau, tùy thuộc vào phiên bản của Update.exe đang sử dụng. Xem tham khảo để bài viết KB 262841 dưới đây)
/q /u /z
/norestart/yên tĩnh/thụ động
q123456_w2k_sp4_x86_en.exe /q /u /z
q123456_w2k_sp4_x86_en.exe /norestart/yên tĩnh/thụ động
Dịch vụ thông tin Internet 4.0 và 5,0/q /zq123456.exe /q /z
q1234356_w2k_sp2_x86_en.exe /q /z
Internet Explorer
Chú ý Thiết bị chuyển mạch có sẵn khác nhau, tùy thuộc vào phiên bản của Update.exe đang sử dụng. Xem tham khảo để bài viết KB 262841 dưới đây.
/q /u /z/norestart/yên tĩnh/thụ độngq123456.exe /q /u /z/norestart/yên tĩnh/thụ động
Microsoft Windows Media Player/q: một /r:nwm320920_71.exe /q: một /r:n
Microsoft Exchange 2000 Server/q /z811853_enu_i386.exe /q /z
Microsoft Exchange 2003 Server /q /z Exchange2003-KB832759-x 86-enu /q /z
Microsoft OfficeXem bản cập nhật phần mềm Ghi chú phát hành gói tính năng dịch vụ và tài liệu trực tuyến.
Microsoft SQL Server 2000/a /q DISABLESTATUS = AUTOSQLHotfix_ENU.exe /a /q DISABLESTATUS = AUTO
Máy ảo của Microsoft/c:"javatrig.exe /exe_install/l /q" /q: một /r:nmsjavwu.exe /c:"javatrig.exe /exe_install/l /q" /q: một /r:n
MDAC, MSXML /C:"dahotfix.exe /q /n" /q: một enu_Q832483_mdac_x86/C:"dahotfix.exe /q /n" /q: một
Máy chủ thương mại Vui lòng tham khảo các bản tin Đối với cú pháp dòng lệnh có sẵn.
Nội dung quản lý máy chủ Haõy tham khaûo các bản tin cho cú pháp dòng lệnh có sẵn.
BizTalk Server Vui lòng tham khảo bản tin cú pháp dòng lệnh có sẵn.
Máy chủ lưu trữ hội nhập Haõy tham khaûo các bản tin cho cú pháp dòng lệnh có sẵn.
Cập nhật hệ thống Dell hoặc Dell thành phần Cập NhậtKhông cần phải chỉ địnhDòng lệnh chính xác được cung cấp bởi Dell Cập Nhật vào cửa hàng.

Để thêm thông tin về các tùy chọn dòng lệnh và mô tả của họ, bấm vào những con số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:

824687 Thiết bị chuyển mạch dòng lệnh cho phần mềm của Microsoft Cập Nhật gói
262841 Thiết bị chuyển mạch dòng lệnh cho cửa sổ phần mềm Cập Nhật gói
Windows NT 4.0:
184305 Làm thế nào để cài đặt và gỡ bỏ hotfixes với Hotfix.exe
Windows 2000 và sau này:
262841 Thiết bị chuyển mạch dòng lệnh cho cửa sổ phần mềm Cập Nhật gói
Microsoft Internet Explorer:
197147 Thiết bị chuyển mạch dòng lệnh cho IExpress phần mềm Cập Nhật gói
Microsoft Exchange 2000 Server:
331646 Exchange 2000 Server post-Service Pack 3 hotfix thiết bị chuyển mạch dòng lệnh
Microsoft SQL Server:
330391 SQL Server cài đặt hotfix
Microsoft Office:

Thông tin về thiết bị chuyển mạch dòng lệnh trong Microsoft Office, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Máy ảo của Microsoft:
304930 Làm thế nào để cài đặt máy ảo của Microsoft Cập Nhật âm thầm mà không cần khởi động lại máy tính của bạn
Chú ý: Đối với người dùng những người cần bảo mật update cho Windows NT 4.0 mà được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 810030 "MS02-069: Flaw trong Microsoft VM có thể thỏa hiệp Windows ", quản trị viên có thể tải về bản cập nhật này từ Windows Cập Nhật vào cửa hàng để triển khai một số máy tính mà đã được có máy ảo của Microsoft cài đặt. Nếu bạn muốn có được cập nhật này để cài đặt sau đó trên một hoặc nhiều hơn một máy tính, sử dụng Advanced Search Tùy chọn trong Windows Cập Nhật vào cửa hàng để tìm kiếm điều ID 810030.

Để biết thêm về làm thế nào để tải xuống bản Cập Nhật từ Windows Update Danh mục, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
323166Làm thế nào để tải xuống bản Cập Nhật trình điều khiển và hotfixes từ Windows Update Catalog
Để tải về bản cập nhật này cho Windows NT 4.0, chọn Windows XP hệ thống điều hành của bạn. Windows NT 4.0 dựa trên máy tính không có quyền truy cập vào cửa hàng Windows Update. Nếu bạn phải tải về một gói phần mềm Windows NT 4.0 cài đặt trên một số máy tính, hoặc để cài đặt sau, sử dụng một máy tính hơn chạy Windows 2000, Windows XP hoặc Windows Server 2003, và sau đó chọn Windows 98, Windows Thiên niên kỷ Edition, hoặc Windows XP hoạt động của bạn hệ thống để truy cập vào cửa hàng Windows Update. Bản cập nhật bảo mật này cũng cài đặt trên các máy tính Windows NT 4.0.
giá trị SMS gói không giám sát sus

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 810232 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 06:14:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Systems Management Server 2003

  • kbproductlink kbhowto kbinfo kbmt KB810232 KbMtvi
Phản hồi