Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Các thiết bị USB không thể làm việc sau khi bạn rút một trung tâm USB hạ nguồn từ bộ điều khiển máy chủ lưu trữ

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:810400
TRIỆU CHỨNG
Nếu bạn rút tất cả các thiết bị Universal Serial Bus (USB) từ bộ điều khiển máy chủ lưu trữ, bộ điều khiển máy chủ lưu trữ có thể không đáp ứng khi bạn cắm các thiết bị trong một lần nữa. Ngoài ra, sau khi bạn loại bỏ tất cả các thiết bị này, của bạn máy tính có thể ngừng đáp ứng (treo) trong quá trình tắt máy. Vấn đề này có nhiều khả năng xảy ra nếu một số USB Hub cascaded và các thiết bị USB kết nối với các trung tâm ghép tầng.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Trung tâm:

Tải vềTải về ««810400 gói bây giờ.

Ngày phát hành: 23 tháng một năm 2003

Để có thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được hỗ trợ của Microsoft tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.
Phiên bản tiếng Anh của điều này Sửa chữa có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê theo giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Giờ Khu vực thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Size   File name  -----------------------------------------  21-Nov-2002  11:09  51,968  Usbhub.sys
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê đầu bài viết này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 810400 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 08:28:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB810400 KbMtvi
Phản hồi
>