Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Siêu liên kết mở trong Internet Explorer thay vì của trong mặc định trình duyệt hoặc trợ giúp và trung tâm hỗ trợ

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:810565
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn nhấp chuột vào một liên kết trong bất kỳ của những địa điểm sau, các liên kết có thể mở trong Microsoft Internet Explorer thay vì trong trình duyệt mặc định của bạn hoặc trong trợ giúp và trung tâm hỗ trợ.
 • trợ giúp và trung tâm hỗ trợ
 • thuật sĩ trợ năng
 • kính lúp
 • những người kể chuyện
 • các bàn phím trên màn hình
 • các tập tin và thuật sĩ thiết đặt chuyển
 • màn hình hoạt động của bạn
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Để giải quyết vấn đề này, tải xuống bản cập nhật quan trọng: 810565. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Windows Update Web site sau: Sau đây tập tin có sẵn để tải về từ Microsoft Download Trung tâm:
Tiếng Anh Phiên bản sửa lỗi này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong các bảng dưới đây. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong phối hợp giờ (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi sang Local time. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

For 32-bit Windows XP:  Date     Time  Version      Size  File name  ---------------------------------------------------------  20-Nov-2002 11:50 5.1.2600.1143   179,200 Accwiz.exe     26-Nov-2002 15:36 5.2.3644.0     10,752 Hh.exe       26-Nov-2002 15:35 5.2.3718.0    513,632 Hhctrl.ocx  27-Nov-2002 11:50 5.2.3644.0     37,888 Hhsetup.dll     27-Nov-2002 11:50 5.2.3644.0    143,872 Itircl.dll     27-Nov-2002 11:50 5.2.3644.0    122,368 Itss.dll      20-Nov-2002 11:50 5.1.2600.1143   67,584 Magnify.exe     20-Nov-2002 12:22 5.1.2600.1143   230,400 Migwiz.exe     20-Nov-2002 11:50 5.1.2600.1143   51,200 Narrator.exe    20-Nov-2002 11:50 5.1.2600.1143   212,480 Osk.exe       27-Nov-2002 11:50 5.1.2600.1143   94,208 Pchshell.dll    27-Nov-2002 11:50 6.00.2800.1145 1,331,200 Shdocvw.dll     27-Nov-2002 11:50 6.00.2800.1145 8,239,616 Shell32.dll     27-Nov-2002 11:50 6.00.2800.1143  445,440 Urlmon.dll     For 64-bit Windows XP:  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  20-Nov-2002 16:50 5.1.2600.1143   304,128 Accwiz.exe    IA64  26-Nov-2002 20:34 5.2.3644.0     13,824 Hh.exe      IA64  26-Nov-2002 20:33 5.2.3718.0   1,517,152 Hhctrl.ocx    IA64  05-Dec-2002 22:37 5.2.3644.0    100,864 Hhsetup.dll   IA64  05-Dec-2002 22:37 5.2.3644.0    613,888 Itircl.dll    IA64  05-Dec-2002 22:37 5.2.3644.0    356,864 Itss.dll     IA64  20-Nov-2002 16:50 5.1.2600.1143   161,280 Magnify.exe   IA64  20-Nov-2002 16:51 5.1.2600.1143   83,968 Narrator.exe   IA64  20-Nov-2002 16:51 5.1.2600.1143   376,832 Osk.exe     IA64  05-Dec-2002 22:37 5.1.2600.1143   340,480 Pchshell.dll   IA64  05-Dec-2002 22:37 6.0.2800.1145  3,649,024 Shdocvw.dll   IA64  05-Dec-2002 22:37 6.0.2800.1147 14,366,208 Shell32.dll   IA64  05-Dec-2002 22:37 6.0.2800.1143  1,411,072 Urlmon.dll    IA64  20-Nov-2002 16:50 5.1.2600.1143   179,200 Waccwiz.exe   X86  26-Nov-2002 20:36 5.2.3644.0     10,752 Whh.exe     X86  26-Nov-2002 20:35 5.2.3718.0    513,632 Whhctrl.ocx   X86  26-Nov-2002 20:36 5.2.3644.0     37,888 Whhsetup.dll   X86  26-Nov-2002 20:36 5.2.3644.0    143,872 Witircl.dll   X86  26-Nov-2002 20:36 5.2.3644.0    122,368 Witss.dll    X86  20-Nov-2002 16:50 5.1.2600.1143   67,584 Wmagnify.exe   X86  20-Nov-2002 16:50 5.1.2600.1143   51,200 Wnarrator.exe  X86  20-Nov-2002 16:50 5.1.2600.1143   212,480 Wosk.exe     X86  25-Nov-2002 14:54 6.0.2800.1145  1,331,200 Wshdocvw.dll   X86  25-Nov-2002 14:51 6.0.2800.1145  8,239,616 Wshell32.dll   X86  20-Nov-2002 16:49 6.0.2800.1143   445,440 Wurlmon.dll   X86				

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê đầu bài viết này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.
THÔNG TIN THÊM
Quản trị viên có thể tải về bản cập nhật này từ các cửa sổ Cập Nhật vào cửa hàng để triển khai đến nhiều máy tính. Nếu bạn muốn có được điều này Cập Nhật để cài đặt sau hoặc để cài đặt trên nhiều hơn một máy tính, tìm kiếm Sửa số ID bài viết bằng cách sử dụng các tính năng tùy chọn tìm kiếm nâng cao trong các Windows Update cửa hàng.

Để biết thêm thông tin về làm thế nào để tải xuống các bản Cập Nhật từ các cửa sổ Cập Nhật vào cửa hàng, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
323166Làm thế nào để tải xuống bản Cập Nhật trình điều khiển và hotfixes từ Windows Update Catalog
Để thêm thông tin về làm thế nào để cài đặt nhiều hotfixes với chỉ có một khởi động lại, bấm vào bài viết sau đây số để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
296861Sử dụng QChain.exe để cài đặt nhiều Hotfixes với chỉ có một khởi động lại

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 810565 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 01:41:54 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kbnetwork kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB810565 KbMtvi
Phản hồi