Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Sổ ký sự hệ thống chứa nhiều sự kiện 61 mục

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:810647
TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn cài đặt Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), bạn có thể thấy nhiều lỗi sự kiện 61 mục trong sổ ghi sự kiện hệ thống:
ID sự kiện: 61
Loại sự kiện: lỗi
Sự kiện nguồn: Print
Mô tả: Tài liệu document_name thuộc sở hữu của tên người dùng không thể in. Win32 mã lỗi quay trở lại bởi bộ xử lý in: 63(0x3f)
NGUYÊN NHÂN
Bắt đầu với SP3, mỗi tình trạng khác hơn 0 là quay trở lại bởi các in bộ vi xử lý được đăng nhập như là lỗi sự kiện 61. Tuy nhiên, một số mã trạng thái thực sự không có lỗi. Bạn cũng phải đánh giá các lỗi Win32 Mã. Ví dụ, cho tình trạng mã 63 (0x3f), gõ dòng sau tại một dấu nhắc lệnh:
net helpmsg 63
Điều này trả về một "tập tin của bạn đang chờ để được in đã được xóa" . Điều này có nghĩa rằng người dùng hủy bỏ việc in cố ý. Điều này là đã đăng nhập như thông tin sự kiện 13.

Sau khi bạn cài đặt các hotfix đó là được mô tả trong bài viết này, tổ chức sự kiện 61 không đăng nhập cho Win32 tình trạng 63 (0x3f).
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó. Phiên bản tiếng Anh của Sửa chữa có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê theo sau đây bảng. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong phối hợp universal thời gian (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size   File name  --------------------------------------------------------  04-Dec-2002 16:54 5.0.2195.6154 250,640 Localspl.dll  04-Dec-2002 16:54 5.0.2195.6047  79,632 Spoolss.dll  04-Dec-2002 16:54 5.0.2195.6044  84,752 Win32spl.dll

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê đầu bài viết này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.
THÔNG TIN THÊM
Để thêm thông tin về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 trung tâm dữ liệu máy chủ, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 810647 – останній перегляд: 08/28/2011 06:37:00 – виправлення: 2.0

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbwin2000sp3fix kbwin2000presp4fix kbwin2000presp3fix kbfix kbbug kbmt KB810647 KbMtvi
Зворотний зв’язок