VPN khách hàng không thể thiết lập kết nối sau khi bạn cài đặt một gói dịch vụ

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:810839
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng thiết lập một kết nối mạng riêng ảo (VPN) từ khách hàng của bạn Windows XP hoặc Windows 2000 PPTP vào mạng công ty của bạn, kết nối không thể làm việc, và bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Lỗi 721: Remote PPP peer là không đáp ứng
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra khi một Windows XP Service Pack 1 (SP1) hoặc Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) Khách hàng PPTP cố gắng thiết lập một kết nối VPN đến một máy chủ Windows 2000 tham gia trong một cụm đang dùng địa chỉ IP của cụm sao ảo trên cổng TCP 1723. Khi máy chủ phản hồi bằng cách sử dụng các gói dữ liệu đóng gói định tuyến chung (GRE), nó sử dụng địa chỉ IP nguồn của địa chỉ IP đầu tiên là bị ràng buộc vào bộ điều hợp mạng. Tuy nhiên, địa chỉ này là khác nhau từ các địa chỉ IP ảo yêu cầu của khách hàng Windows XP. Máy sử dụng Windows XP xuống những gói phản ứng vì họ có nguồn gốc từ một địa chỉ IP khác nhau nguồn từ địa chỉ nó đã cố gắng để kết nối tới.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size  File name  -------------------------------------------------------  03-Dec-2002 11:57 5.0.2195.6150 47,088 Raspptp.sys  13-Nov-2002 15:36 5.3.10.0    4,096 Spmsg.dll  13-Nov-2002 15:37 5.3.10.0    87,040 Spuninst.exe  15-Nov-2001 15:27 n/a       5,149 Empty.cat  Update Folder  Date     Time  Version Size   File name  ---------------------------------------------------  03-Dec-2002 15:20 n/a     7,409 Q810839.cat  13-Nov-2002 15:37 5.3.10.0  18,432 Spcustom.dll  13-Nov-2002 15:36 5.3.10.0 409,088 Update.exe
Chú ý Sửa lỗi này nên được áp dụng cho máy chủ Windows 2000 PPTP của bạn.
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc nhiệm vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để sửa đổi registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows
Nếu bạn muốn khách hàng PPTP của bạn có đang chạy Windows XP SP1 hoàûc Windows 2000 SP4 hoặc sau này để cho phép kết nối tới một máy chủ PPTP trả lời bằng cách sử dụng một địa chỉ IP khác nhau, làm theo các bước sau để vô hiệu hoá PPTP địa chỉ xác nhận:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấmChạy.
 2. Trong các Mở hộp, loạiregedit, sau đó bấm Ok.
 3. Trong Registry Editor, xác định vị trí subkey sau
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318} \<000x></000x>
  nơi <000x>là bộ điều hợp mạng cho trình điều khiển WAN Miniport (PPTP).</000x>
 4. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đếnMới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
 5. Loại ValidateAddress, vaø sau ñoù baám NHẬP. Thiết lập mặc định cho giá trị này là 1 (trên); Vì vậy, bằng cách thiết lập nó 0, bạn tắt nó đi.
 6. Thoát khỏi Registry Editor.
 7. Khởi động lại máy tính của bạn.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê đầu bài viết này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.
THÔNG TIN THÊM
Để thêm thông tin về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 trung tâm dữ liệu máy chủ, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
271731Trước đó phiên bản PPTP khách hàng không thể kết nối tới một máy chủ Windows 2000

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 810839 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 01:43:01 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbnetwork kbwin2ksp4fix kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbprb kbmt KB810839 KbMtvi
Phản hồi