Làm thế nào để thay đổi khóa sản phẩm lúc kích hoạt

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:810892
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách kích hoạt Windows XP bằng cách sử dụng khoá sản phẩm đó là khác nhau từ một trong những bạn đã sử dụng khi bạn cài đặt Windows XP.
GIẢI PHÁP
Bạn phải nhập khóa sản phẩm độc đáo khi bạn cài đặt Windows XP, hoặc khi bạn kích hoạt nó. Nếu bạn cài đặt Windows XP trên một giây máy tính bằng cách sử dụng đĩa CD ban đầu của bạn, và sau đó bạn mua một bản sao thứ hai của Windows XP hoặc một giấy phép thứ hai, bạn phải thay đổi khóa sản phẩm trước khi bạn có thể Kích hoạt sản phẩm. Để sửa đổi khóa sản phẩm khi kích hoạt, thực hiện theo các bước sau:
  1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Tất cả các Chương trình, điểm đến Phụ kiện, điểm đếnCông cụ hệ thống, sau đó bấm Kích hoạt Windows.
  2. Nhấp vào Có, tôi muốn gọi điện thoại dịch vụ khách hàng đại diện để kích hoạt Windows, sau đó bấmTiếp theo.
  3. Nhấp vào Thay đổi sản phẩm chính, gõ mới khóa sản phẩm, và sau đó nhấp vào Cập nhật.
  4. Nhấp vào Điện thoại, và sau đó làm theo các trên màn hình hướng dẫn để hoàn thành việc kích hoạt quá trình.
THÔNG TIN THÊM
Kích hoạt sản phẩm xác nhận rằng khóa sản phẩm phần mềm, hoặc nhận dạng sản phẩm (cần thiết như một phần của cài đặt sản phẩm), không có được sử dụng trên nhiều máy tính hơn được cho phép theo giấy phép phần mềm. Nút sử dụng cùng một sản phẩm chính trên cùng một máy tính là không giới hạn. Kích hoạt sản phẩm khuyến khích vi phạm bản quyền bằng cách hạn chế số lần mà một khóa sản phẩm có thể được kích hoạt trên máy tính khác nhau.

Để biết thêm thông tin về Windows kích hoạt sản phẩm, truy cập vào trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://www.Microsoft.com/WindowsXP/Evaluation/features/Activation.mspx
  

Để biết thêm chi tiết về kích hoạt sản phẩm Windows, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
302806Mô tả về kích hoạt sản phẩm Microsoft
mã không hợp lệ

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 810892 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 01:43:29 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbpubtypekc kbmt KB810892 KbMtvi
Phản hồi