Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Một "Stop mã lỗi 0x0000001E" lỗi xảy ra trong Win32k.sys trong Windows 2000

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:811363
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau trên một màn hình màu xanh khi Windows 2000 làm việc trên một hoạt động đồ họa:
Ngừng 0x0000001E (0xC0000005, 0xA0023BE5, 0x00000000, 0x0000004C)
NGUYÊN NHÂN
Đó là một lỗi trong mã bên thứ ba mà các cuộc gọi các đồ họa Thiết bị giao diện (GDI) với tham số không chính xác. Sửa chữa được thiết kế chỉ để ngăn chặn các vấn đề trong mã cấp gây ra một lỗi thất bại hạt nhân trong Windows 2000. Tùy thuộc vào các chức năng của trình điều khiển bên thứ ba, bất ngờ kết quả có thể xảy ra từ hoạt động kinh doanh đồ họa.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề này cụ thể.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, không có một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó. Phiên bản tiếng Anh của Sửa chữa đã thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê theo sau đây bảng. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong phối hợp universal thời gian (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và thời gian trong bảng điều khiển.
  Date     Time  Version    Size    File name  ----------------------------------------------------------  06-Feb-2003 08:23 5.0.2195.6621   42,256 Basesrv.dll  06-Feb-2003 08:22 5.0.2195.6660  222,992 Gdi32.dll   06-Feb-2003 08:22 5.0.2195.6656  710,928 Kernel32.dll  06-Feb-2003 08:23 5.0.2195.6662  333,072 Msgina.dll  31-Jan-2003 12:51 5.0.2195.6661   90,232 Rdpwd.sys  06-Feb-2003 08:23 5.0.2195.6655  379,664 User32.dll  06-Feb-2003 08:23 5.0.2195.6620  388,368 Userenv.dll  06-Feb-2003 08:21 5.0.2195.6663 1,620,144 Win32k.sys  16-Dec-2002 14:25 5.0.2195.6623  179,984 Winlogon.exe  06-Feb-2003 08:23 5.0.2195.6655  243,472 Winsrv.dll

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê đầu bài viết này. Vấn đề này lần đầu tiên được sửa chữa trong Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.
THÔNG TIN THÊM
Để thêm thông tin về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 trung tâm dữ liệu máy chủ, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173 Trung tâm dữ liệu chương trình và các sản phẩm máy chủ Windows 2000 trung tâm dữ liệu

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 811363 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 01:47:34 - Bản sửa đổi: 1.0

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbprb kbmt KB811363 KbMtvi
Phản hồi