Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Có được các công cụ Dskcache.exe để cấu hình các tùy chọn "Bảo vệ quyền lực" viết Cache

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:811392
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả làm thế nào để có được các công cụ Dskcache.exe. Dskcache.exe là một công cụ dòng lệnh mà bạn có thể sử dụng để cấu hình các Điện bảo vệ viết tùy chọn bộ nhớ cache là có sẵn trong các hotfix được mô tả trong các bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau đây:

332023 Hiệu suất chậm đĩa với viết bộ nhớ đệm được kích hoạt
Chú ý Bạn phải cài đặt bản Cập Nhật được mô tả trong 332023 KB.EN-US và sau đó khởi động lại máy tính của bạn trước khi bạn sử dụng Dskcache.exe công cụ để cấu hình các Điện bảo vệ viết tùy chọn bộ nhớ cache.
THÔNG TIN THÊM
Cảnh báo Nếu bạn bật các Điện bảo vệ ghi nhớ cache lựa chọn cho một bộ nhớ đệm viết ổ đĩa, bạn tắt thói quen được xây dựng điều khiển đĩa Windows 2000, đảm bảo rằng dữ liệu quan trọng được ghi vào đĩa ngay lập tức, thay vì của đang được ghi vào đĩa sau đó từ bộ nhớ cache của đĩa được xây dựng trong viết. Không bật các Điện bảo vệ viết tùy chọn bộ nhớ cache trừ khi máy tính của bạn và bất kỳ đã kết nối đĩa cứng được bảo vệ chống lại quyền lực vô ý hoặc vô ý giảm cân thông qua thiết kế phần cứng có thể bao gồm các tính năng như là nguồn cung cấp dư thừa ủng hộ pin điện hoặc pin trên tàu vào bộ nhớ đệm bộ điều khiển. Liên hệ với nhà cung cấp thiết bị máy tính và lưu trữ để xác định mức độ bảo vệ từ các phần cứng của bạn. Không bật các Điện bảo vệ viết tùy chọn bộ nhớ cache trừ khi bạn hiểu và chấp nhận mức độ rủi ro mà có thể được tham gia, và tự tin rằng nguy cơ này đã được giảm nhẹ thông qua bảo vệ quyền lực thích hợp phần cứng.

Để có thêm thông tin về vấn đề này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
281672Mất mát dữ liệu có thể sau khi bạn kích hoạt tính năng "Viết bộ nhớ Cache bật"
Chú ý Trong Windows XP, chế độ bảo vệ quyền lực không được hiển thị ở đầu ra của các công cụ Dskcache.exe.

Một tính năng được hỗ trợ sửa đổi hành vi mặc định của sản phẩm có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, tính năng này được dự định để sửa đổi chỉ hành vi đó bài viết này mô tả. Tính năng này chỉ áp dụng cho hệ thống cụ thể yêu cầu nó. Tính năng này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu hệ thống không là nghiêm bị ảnh hưởng bởi thiếu tính năng này, chúng tôi đề nghị bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có tính năng này.

Nếu tính năng có sẵn để tải về, không có một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các tính năng.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho tính năng cụ thể này. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các tính năng có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là bởi vì các tính năng không có sẵn cho ngôn ngữ đó.
Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version Size  File name  -------------------------------------------------  24-Feb-2003 20:19 1.0.0.0 10,512 Dskcache.exe

Thông tin sử dụng Dskcache.exe

dskcache [+ p | -p] [+ w | -w] [/ i | / s | Drive_Specifier]
 • Đặt)+) hoặc rõ ràng ()-) giá trị bộ nhớ cache đĩa:
  • p : Bảo vệ power ghi nhớ cache (không được hỗ trợ trên tất cả các hệ điều hành các phiên bản)
  • tuần : Viết bộ nhớ cache
 • Lái xe lựa chọn (mặc định là tất cả ổ đĩa)
  • / i : Tích hợp thiết bị điện tử (IDE) đĩa chỉ
  • / s : Giao diện hệ thống máy tính nhỏ (SATA) (bao gồm các sợi kênh) đĩa chỉ
  • Drive_Specifier : Lái xe thư, khối lượng tên hoặc ổ đĩa vật lý. Sử dụng các định dạng sau:
   • Ổ thư định dạng sau: c:, d: và những người khác
   • Khối lượng tên định dạng sau:
    \\?\Volume{8fc37c41-bdd3-11d5-b897-806d6172696f}\
   • Ổ đĩa vật lý: PhysicalDrive0, PhysicalDrive1, và những người khác
 • Nếu không có tùy chọn không cài đặt được sử dụng, hiện tại cho tất cả các cố định đĩaseõ hieån thò.
Chú ý
 • Sử dụng các tuần chuyển đổi để bật và tắt ghi bộ nhớ đệm để cải thiện hiệu năng đĩa.
 • Sử dụng các p chuyển đổi để bật và tắt cácĐiện bảo vệ viết tùy chọn bộ nhớ cache.
Nếu bạn bật các Điện bảo vệ ghi nhớ cache tùy chọn, bạn tăng nguy cơ mất dữ liệu hoặc hư hỏng có thể xảy ra trong thời gian cúp điện hay thiết bị thất bại. Chỉ bật tùy chọn này cho các thiết bị đĩa che bảo vệ chống mất mát tình cờ của quyền lực. Nhìn thấy cảnh báo tại đầu của phần này.

Chú ý Các Điện bảo vệ viết tùy chọn bộ nhớ cache chỉ có thể bật cho đĩa mà hiện đang hiện diện. Bởi vì các Điện bảo vệ viết tùy chọn bộ nhớ cache bị tắt theo mặc định, tùy chọn này bị tắt cho bất kỳ đĩa mà có thể được thêm vào sau khi bạn áp dụng thiết đặt này. Nếu bạn thêm đĩa bổ sung, bạn phải bật các Điện bảo vệ ghi nhớ cache lựa chọn cho những đĩa được thêm vào để có thiết đặt có hiệu lực.

Dskcache.exe lệnh đầu ra

Nếu bạn chạy Dskcache mà không có tham số nào, các thiết đặt bộ nhớ cache ghi hiện tại cho tất cả các đĩa cứng được hiển thị. Cho mỗi đĩa cứng hiện tại đang trình bày trên máy tính của bạn, những thông tin sau đây được hiển thị:
Thiết bị đĩa:
Khối lượng tên biểu mẫu: \\?\Volume{8fc37c41-bdd3-11d5-b897-806d6172696f}\

Thiết đặt hiện thời:
Ghi nhớ Cache là [bật | bị vô hiệu hoá]
Bảo vệ quyền lực là [bật | bị vô hiệu hoá]
Nếu bạn chạy Dskcache với các tuần chuyển đổi hoặc các p chuyển, các thiết đặt quy định được áp dụng cho các đĩa được chỉ ra ngay lập tức. Hành vi này xảy ra nếu những đĩa và trình điều khiển của họ hỗ trợ câu và sửa đổi tùy chọn cấu hình được yêu cầu. (Xem "Các thông báo lỗi phổ biến" dưới đây.)

Cho mỗi đĩa cố định hiện đang tồn tại trên máy tính của bạn, những thông tin sau đây được hiển thị:
Thiết bị đĩa:
Khối lượng tên biểu mẫu: \\?\Volume{8fc37c41-bdd3-11d5-b897-806d6172696f}\

Thiết đặt hiện thời:
Ghi nhớ Cache là [bật | bị vô hiệu hoá]
Bảo vệ quyền lực là [bật | bị vô hiệu hoá]

Thiết đặt mới:
Ghi nhớ Cache là [bật | bị vô hiệu hoá]
Bảo vệ quyền lực là [bật | bị vô hiệu hoá]

Các thông báo lỗi phổ biến

Bạn có thể nhận được một trong các thông báo lỗi sau đây:
Lỗi thiết lập giá trị ghi nhớ Cache. (1) Chức năng không chính xác.
Thông báo lỗi này chỉ ra rằng thiết bị đã chỉ định đĩa (hoặc trình điều khiển của nó) không hỗ trợ thay đổi đối với tình trạng bộ nhớ cache của nó ghi thông qua các trình điều khiển Microsoft thực hiện lệnh (IOCTLs). Nhiều bộ điều khiển RAID có trong thể loại này. Đối với những đĩa, bộ nhớ cache ghi là không cấu hình thông qua bất kỳ phương tiện sẵn có của Microsoft. Bộ nhớ cache viết là cấu hình chỉ thông qua các cơ chế đại lý phần cứng cung cấp. Các trình điều khiển đĩa Microsoft không cho phép ghi bộ nhớ đệm cho ổ đĩa như vậy. Vì vậy, các công cụ Dskcache được mô tả trong bài viết này và các hotfix được mô tả trong cơ sở kiến thức Microsoft bài viết 332023 KB.EN-US không được áp dụng trong các trường hợp.
Lỗi nhận giá trị ghi nhớ Cache.
(50) Bộ nhớ cache viết không phải là modifiable.
Thông báo lỗi này chỉ ra rằng thiết bị đã chỉ định đĩa (hoặc trình điều khiển của nó) không báo cáo tình trạng bộ nhớ cache của nó ghi thông qua cơ chế công nghiệp-tiêu chuẩn (nghĩa là, theo kiểu SCSI có liên quan hoặc ATAPI [IDE] đặc điểm kỹ thuật). Nhiều bộ điều khiển RAID có trong thể loại này. Đối với những đĩa, bộ nhớ cache ghi là không cấu hình thông qua bất kỳ phương tiện sẵn có từ Microsoft; đó là cấu hình chỉ có thông qua cơ chế được cung cấp bởi nhà cung cấp phần cứng. Các trình điều khiển đĩa Microsoft không cho phép ghi bộ nhớ đệm cho ổ đĩa như vậy. Do đó, các công cụ Dskcache được mô tả trong bài viết này và các hotfix được mô tả trong cơ sở kiến thức Microsoft bài viết 332023 KB.EN-US không được áp dụng trong các trường hợp.
Lỗi nhận giá trị ghi nhớ Cache.
(1117) Yêu cầu không thể được thực hiện vì của lỗi I/O thiết bị.
Thông báo lỗi này chỉ ra rằng thiết bị đĩa không trở lại thông tin về tình trạng bộ nhớ đệm của nó viết để đáp ứng với lệnh SCSI hay ATAPI thích hợp. Thông báo lỗi này là chỉ đơn giản là một dấu hiệu của khả năng (hay thiếu đó) của thiết bị hoặc trình điều khiển của nó, và nó thường ngụ ý rằng một trong hai thiết bị không hỗ trợ ghi bộ nhớ đệm hoặc rằng trình điều khiển thiết bị không hỗ trợ các lệnh được yêu cầu để truy vấn và thiết lập của thiết bị ghi nhớ cache thiết lập.

Để giải quyết vấn đề này, liên hệ với nhà cung cấp thiết bị đĩa.
Lỗi bắt quyền lực bảo vệ giá trị.
(21) Thiết bị không sẵn sàng.
Lỗi này có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu lỗi này xảy ra trên chỉ có một đĩa, và đĩa là một phần của một mảng lưu trữ ngoài, thư này có thể chỉ ra rằng đĩa có chỉ đơn giản là gián tuyến. Mang lại trực tuyến đĩa và lặp lại các dskcache lệnh để áp dụng các thiết đặt bạn muốn sử dụng. Nếu xảy ra lỗi này trên tất cả các đĩa mà là một phần của một mảng lưu trữ được chia sẻ bởi nhiều máy chủ trong một cụm, tin nhắn này thường chỉ ra rằng bạn đang chạy các dskcache lệnh trên một máy chủ (nút) mà không phải là chủ sở hữu của lưu trữ mảng hoặc thiết bị.

Để áp dụng các Được bảo vệ bởi quyền lực viết thiết đặt bộ nhớ cache để tất cả máy chủ trong cụm sao, hãy làm theo các bước sau:
 1. Cài đặt bản Cập Nhật từ 332023 KB.EN-US trên tất cả các nút (máy chủ) trong cụm sao, và sau đó khởi động lại mỗi máy chủ do đó Cập Nhật trình điều khiển sẽ được tải.
 2. Trên mỗi máy chủ đến lượt nó, làm mà máy chủ (nút) chủ sở hữu của đĩa hoặc mảng (sử dụng di chuyển nhóm để di chuyển nguồn lực đĩa để node đó), và sau đó chạy các dskcache lệnh trên máy chủ đó.
 3. Lặp lại bước 2 theo yêu cầu cho mỗi máy chủ (nút) trong cụm sao.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 811392 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 06:34:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2000presp4fix kbfix kbmt KB811392 KbMtvi
Phản hồi