Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

PRB: SQL máy chủ đại lý có thể báo cáo sự kiện ID: 318 lỗi sau khi một ứng dụng tạo ra một trường hợp ngoại lệ Unhandled lỗi với tiến sĩ Watson như trình gỡ lỗi mặc định

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:811484
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn thiết lập Dr. Watson như trình gỡ lỗi mặc định, một SQLSERVERAGENT lỗi với tổ chức sự kiện id: 318 có thể
xuất hiện trong trình xem sự kiện ngay sau khi một ứng dụng tạo ra một "unhandled ngoại lệ" lỗi.

Ví dụ, bạn có thể nhìn thấy thông điệp tương tự như các trong các Sổ ký sự ứng dụng Viewer:

Nguồn: SQLSERVERAGENT
Thể loại: Công cụ cảnh báo
ID sự kiện: 318
Mô tả: Không thể đọc địa phương các (lý do: diện tích dữ liệu được truyền cho một hệ thống gọi là quá nhỏ)

Nguồn: DrWatson
Thể loại: không có
Tổ chức sự kiện Id: 4097
Mô tả: Các ứng dụng, c: Program Files Files\<application name=""> tạo ra một lỗi ứng dụng. Lỗi xảy ra vào ngày 12/21/2002 @ 00:21:09.282 Ngoại lệ được tạo ra là c0000005 tại địa chỉ 10006045 (HTMLEdit)</application>
NGUYÊN NHÂN
SQLSERVERAGENT lỗi sự kiện id: 318 là kết quả của một unhandled ngoại lệ lớn lên của người khác
ứng dụng chạy trên cùng một máy tính như máy chủ SQL. SQL Server Agent lần đọc các
Sổ ký sự ứng dụng để đối phó với sự kiện SQL Server được định nghĩa trong cảnh báo đại lý máy chủ SQL.
Tiến sĩ. Watson xử lý "unhandled ngoại lệ" và ghi thông tin lỗi lớn lên bởi
ứng dụng trong đăng nhập cửa sổ ứng dụng. SQL Server Agent đọc các mục nhập lỗi
từ Nhật ký ứng dụng Windows và tạo ra lỗi Id sự kiện: 318.
THÔNG TIN THÊM
Bạn có thể bỏ qua lỗi SQL Server đại lý sự kiện id: 318. Các lỗi xảy ra vì của một ứng dụng khác
thất bại chạy trên các cùng một máy tính nơi SQL Server đang chạy. Để ngăn ngừa lỗi,
gỡ rối và giải quyết lỗi ứng dụng được nâng lên do khác ứng dụng.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 811484 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 01:48:30 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbdrwatson kbprb kberrmsg kbmt KB811484 KbMtvi
Phản hồi