Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Chính sách cấu hình liên kết chậm tốc độ nhóm không ép buộc các tệp gián tuyến để chế độ offline khi một liên kết chậm được phát hiện

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:811525
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn sử dụng các Cấu hình chậm tốc độ nối kết Chính sách nhóm, một tốc độ kết nối mạng chậm hơn so với ngưỡng được chỉ định không ép buộc tệp gián tuyến để chế độ gián tuyến. Do đó, các thư mục chuyển hướng vẫn truy cập qua mạng thay vì của bản sao gián tuyến địa phương đang được sử dụng.
GIẢI PHÁP

Windows XP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có Windows XP Service Pack 1 cài đặt trên máy tính.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.

Windows XP Professional
   Date         Time   Version          Size  File name   -----------------------------------------------------   26-Feb-2003  00:04  5.1.2600.112  393,216  Mrxsmb.sys   26-Feb-2003  00:04  5.1.2600.112  152,832  Rdbss.sys
Windows XP Professional với Service Pack 1
   Date         Time   Version           Size  File name   ------------------------------------------------------   25-Feb-2003  23:18  5.1.2600.1175  400,896  Mrxsmb.sys   25-Feb-2003  23:18  5.1.2600.1175  154,880  Rdbss.sys
Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
   Date         Time   Version            Size  File name   -------------------------------------------------------   26-Feb-2003  00:05  5.1.2600.112  1,240,192  Mrxsmb.sys   26-Feb-2003  00:05  5.1.2600.1      481,792  Rdbss.sys
Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) với Service Pack 1
   Date         Time   Version             Size  File name   --------------------------------------------------------   25-Feb-2003  23:19  5.1.2600.1175  1,259,392  Mrxsmb.sys   25-Feb-2003  23:19  5.1.2600.1175    489,216  Rdbss.sys

Windows 2000

Để giải quyết vấn đề này, có được Update Rollup 1 cho Windows 2000 SP4. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
891861Cập Nhật Rollup 1 cho Windows 2000 SP4 và vấn đề đã biết

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có Windows 2000 Service Pack 2 cài đặt trên máy tính.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.
   Date         Time    Version          Size  File name   ------------------------------------------------------   04-Jun-2003  17:18  5.0.2195.6752  407,792  Mrxsmb.sys   04-Jun-2003  17:18  5.0.2195.6752  168,496  Rdbss.sys
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một lỗi trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Vấn đề này lần đầu tiên đã được sửa chữa trong Windows XP Service Pack 2.
THÔNG TIN THÊM
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc nhiệm vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để sửa đổi registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows
Phần này mô tả các cải tiến cho tệp gián tuyến tính năng của Windows XP và Windows 2000 là bao gồm trong bản cập nhật này.

Với các chức năng mới được bao gồm trong bản cập nhật này, Tệp gián tuyến sẽ tự động có thể gián tuyến nếu một liên kết chậm trên máy chủ phát hiện. Ngoài ra, tệp gián tuyến phát hiện thực tế thông lượng kết nối tới hệ phục vụ như là kết nối tốc độ.

Quay lại đầu trang

Tổng quan về các tính năng "Cấu hình chậm tốc độ nối kết"

Trong Windows XP và Windows 2000, đó là một Cấu hình chậm tốc độ nối kết Thiết đặt chính sách nhóm để xác định một liên kết chậm tốc độ để sử dụng với tệp gián tuyến. Bạn có thể cấu hình một giá trị ngưỡng tệp gián tuyến nhận ra như một kết nối mạng "chậm". Tệp gián tuyến sau đó nhận ra bất kỳ tốc độ kết nối mạng chậm hơn so với giá trị này như là một liên kết chậm. Chính sách này ngăn tệp gián tuyến sẽ tự động kết nối lại tới hệ phục vụ khi máy chủ được phát hiện.

Tuy nhiên, hành vi của chính sách này trong Windows XP Service Pack (SP) 1 và Windows 2000 SP4 được áp dụng chỉ sau khi bạn đang gián tuyến. Có nghĩa là, trên Windows XP hoặc Windows XP SP1 dựa trên máy tính, chính sách này không ép buộc các tệp gián tuyến để chế độ offline khi một liên kết chậm được phát hiện. Bạn phải lần đầu tiên sử dụng các Csccmd / ngắt kết nối tùy chọn dòng lệnh để tự lực lượng tệp gián tuyến vào chế độ offline.

Hành vi mới của các tệp gián tuyến (sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này) cho phép tệp gián tuyến để tự động đi ngoại tuyến, nếu một liên kết chậm được phát hiện. Khi tệp gián tuyến bắt đầu, nó sẽ kiểm tra các SlowLinkSpeed thiết lập mà được cấu hình hoặc đăng ký hoặc chính sách nhóm. So sánh mỗi máy chủ đó là trong cơ sở dữ liệu giá trị được chỉ định ngưỡng, và nó từng đánh dấu mỗi máy chủ mà đáp ứng các tiêu chí cho một liên kết chậm đi vào chế độ gián tuyến. Bạn không phải đã là gián tuyến (hoặc tự chạy các Csccmd / ngắt kết nối tùy chọn dòng lệnh để đi ngoại tuyến) cho các Cấu hình chậm tốc độ nối kết chính sách để áp dụng trên Windows XP hoặc Windows 2000 trên máy tính có bản cập nhật này được cài đặt.

Ngoài ra, các chức năng mới của tệp gián tuyến cho phép tệp gián tuyến phát hiện thực tế tốc độ kết nối mạng đến máy chủ (thay vì tốc độ của bộ điều hợp mạng của khách hàng) như tốc độ kết nối.

Quay lại đầu trang

Làm thế nào sử dụng tính năng "Đi Offline ngày chậm Link"

Để sử dụng tính năng này, hãy làm theo các bước sau.
  1. Kích hoạt và cấu hình các Cấu hình chậm tốc độ nối kết NhómChính sách thiết lập bằng cách sử dụng chính sách nhóm snap-in.
  2. Thêm dưới đây
    REG_DWORD
    entry cho Windows registry và gán cho nó một giá trị của 1:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\GoOfflineOnSlowLink
    Để thực hiện:
    1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.
    2. Loại regedit, sau đó bấm Ok.
    3. Xác định vị trí, và sau đó bấm vào khóa registry sau đây:
      HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
    4. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
    5. Loại GoOfflineOnSlowLink, và sau đó nhấn ENTER.
    6. Trong ngăn bên phải, bấm đúp vào các GoOfflineOnSlowLink giá trị mà bạn đã tạo ở bước 2E.
    7. Trong các Dữ liệu giá trị hộp, loại 1, sau đó bấm Ok.
    8. Thoát khỏi Registry Editor.
  3. Khởi động lại máy tính.

    Nếu một liên kết chậm để cácmáy chủ được phát hiện, tệp gián tuyến sẽ tự động đi ngoại tuyến.
Chú ý Để sửa đổi giá trị giúp xác định một liên kết chậm, sử dụng các nhóm Chính sách-theo để cấu hình các Cấu hình chậm tốc độ nối kết Chính sách Nhóm thiết lập với các giá trị mà bạn muốn, và sau đó khởi động lại các máy tính.

Quay lại đầu trang

Làm thế nào để đồng bộ hóa tập tin

Để đồng bộ hóa tập tin, nhấp vào Khách hàng bên bộ nhớ đệmở vùng thông báo ở phía bên phải của thanh tác vụ.

Nếu máy chủ là offline vì một liên kết chậm (mà kết nối có sẵn để hệ phục vụ, nhưng kết nối là chậm), tập tin của bạn được đồng bộ hóa, nhưng bạn vẫn ngoại tuyến. Bằng cách này, bạn có thể làm việc gián tuyến và đồng bộ hóa tập tin của bạn bất cứ khi nào bạn muốn, ngay cả trong liên kết chậm.

Quay lại đầu trang

Làm thế nào để trở về trạng thái trực tuyến

Nếu tốc độ kết nối mạng đến máy chủ là nhanh hơn hơn giá trị được xác định cho liên kết chậm, tệp gián tuyến không còn sẽ xem xét tốc độ mạng "chậm." Để trở về trạng thái trực tuyến:
  • Thực hiện đồng bộ hóa hướng dẫn sử dụng.

    - hay -
  • Các máy chủ sẽ tự động trở về với trạng thái trực tuyến nếu cả haicác điều kiện sau là đúng:
    • Không có tệp nào được cải tiến trên máy khách khi máy chủ đổi ngoại tuyến.
    • Không có không có xử lý mở đến hệ phục vụ.
Nếu bạn muốn trở về trạng thái trực tuyến khi một mạng kết nối vẫn còn được phát hiện như là một liên kết chậm, sử dụng chính sách nhóm-theo để thay đổi các giá trị mà bạn đặt cho liên kết chậm trong các Cấu hình liên kết chậm Tốc độ Nhóm thiết lập chính sách, và sau đó khởi động lại máy tính.

Quay lại đầu trang

Làm thế nào để tắt tính năng "Đi Offline ngày chậm Link"

Để tắt tính năng này, thiết lập giá trị đăng ký sau đây để 0:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\GoOfflineOnSlowLink
Để thực hiện:
  1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấmChạy.
  2. Loại regedit, sau đó bấmOk.
  3. Xác định vị trí, và sau đó bấm vào khóa registry sau đây:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
  4. Trong cửa sổ bên phải, bấm đúp vàoGoOfflineOnSlowLink.
  5. Trong các Dữ liệu giá trị hộp, loại0, sau đó bấm Ok.
  6. Thoát khỏi Registry Editor.
  7. Khởi động lại máy tính.
Quay lại các đầu trang
THAM KHẢO
Cho biết thêm thông tin về tệp gián tuyến tính năng trong Windows XP, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
307853Làm thế nào để sử dụng các tệp gián tuyến trong Windows XP
Quay lại các đầu trang

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 811525 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 01:48:44 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbhowtomaster kbfix kbbug kbmt KB811525 KbMtvi
Phản hồi