Khắc phục: Bạn nhận được một thông báo lỗi "Unhandled ngoại lệ" khi bạn chạy một ứng dụng sử dụng hợp lệ C Mã

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:811672
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Một số mã c hợp lệ có thể biên dịch một cách chính xác, và sau đó có thể không chạy đúng. Khi bạn chạy các ứng dụng, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Unhandled ngoại lệ: System.InvalidProgramException:
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này là liên quan đến tối ưu hóa JIT. Nếu bạn sử dụng các câu sau đây để tắt JIT tối ưu hóa trong tập tin rules.ini cho ứng dụng, các lỗi không xảy ra:
[.NET Framework Debugging Control] GenerateTrackingInfo=1 AllowOptimize=0
GIẢI PHÁP
Một hotfix được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft, nhưng nó chỉ là nhằm khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Microsoft tiếp theo.NET Framework 1.0 gói dịch vụ có chứa hotfix này.

Để giải quyết vấn đề này ngay lập tức, liên hệ với dịch vụ hỗ trợ sản phẩm Microsoft để có được các hotfix. Đối với một danh sách đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ Microsoft sản phẩm điện thoại số và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Chú ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí mà thường phải gánh chịu cho các cuộc gọi hỗ trợ có thể được hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho các Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------  14-Dec-2002 01:54 1.0.3705.387  303,104 Mscorjit.dll  14-Dec-2002 12:51 1.0.3705.387 1,953,792 Mscorlib.dll  14-Dec-2002 01:54 1.0.3705.387 2,269,184 Mscorsvr.dll  14-Dec-2002 01:55 1.0.3705.387 2,269,184 Mscorwks.dll
THÔNG TIN THÊM

Các bước mô phỏng hành vi.

 1. Biên dịch sau mẫu mã C. Sử dụng các /CLR chuyển đổi.
  main(){	int i;	int *j=i;	*j = *j % (int)0x80000000;}
 2. Chạy các ứng dụng. Bạn nhận được thông báo lỗi.

  Chú ý Nếu bạn không sử dụng các /CLR chuyển đổi, các ứng dụng chạy một cách chính xác và bạn không nhận được thông báo lỗi.
Để có thêm thông tin về những thuật ngữ được sử dụng để mô tả Microsoft sản phẩm Cập Nhật, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 811672 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 01:49:27 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft .NET Framework 1.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbnetframe100presp3fix kbfix kbbug kbmt KB811672 KbMtvi
Phản hồi