Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Tổ chức sự kiện ID 7000 và "%1 không phải là một ứng dụng hợp lệ Win32" thông báo lỗi khi bạn khởi động một dịch vụ

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:812486
TRIỆU CHỨNG
Một hoặc nhiều của các dịch vụ được cài đặt trên của bạn máy tính không bắt đầu, và một trong những vấn đề sau đây xảy ra:
 • Bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
  Lỗi 193: %1 không phải là một Win32 hợp lệ ứng dụng.
  - và -
 • Các sự kiện sau đây được đăng nhập sổ ký sự hệ thống để mỗi dịch vụ không bắt đầu:

  ID sự kiện: 7000
  Nguồn: Bộ điều khiển dịch vụ
  Loại: lỗi
  Mô tả:
  Các ServiceName dịch vụ không khởi động do lỗi sau: %1 không phải là một Win32 đơn hợp lệ.

NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu đường dẫn tập tin thực thi cho các dịch vụ có chứa dấu cách.

Khi Windows khởi động một dịch vụ, nó phân tích đường dẫn của dịch vụ từ trái sang phải. Nếu cả hai điều kiện sau đây là có thật, Windows có thể xác định vị trí và cố gắng chạy các tập tin hoặc thư mục trước khi nó đặt và chạy tập tin thực thi đối với dịch vụ:
 • Đường dẫn của một dịch vụ tập tin thực thi có chứa dấu cách.
 • Có một tập tin hoặc thư mục trên máy tính của bạn khó khăn của đĩa mà có cùng tên như tệp hoặc thư mục trong đường dẫn đến các dịch vụ của thực thi tập tin.
Ví dụ, nếu đường dẫn tập tin thực thi cho một dịch vụ là c: Program Files Files\MyProgram\MyService.exe, và nếu một thư mục có tên c: Program Files cũng tồn tại trên đĩa cứng của bạn, Windows đặt thư mục c: Program Files ngày khó khăn của bạn đĩa trước khi tập tin c: Program Files Files\MyProgram\My Service.exe, và sau đó cố gắng để chạy nó.
GIẢI PHÁP
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc nhiệm vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để sửa đổi registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows


Để giải quyết vấn đề này, thêm dấu ngoặc kép quanh các mục sau đây trong Windows registry, nơi <servicename>là tên dịch vụ:</servicename>
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<servicename>\ImagePath</servicename>
Mục nhập ImagePath chứa các đường dẫn tập tin thực thi đối với dịch vụ. Để thêm dấu ngoặc kép quanh các mục nhập ImagePath cho một dịch vụ:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấmChạy.
 2. Trong các Mở hộp, loạiregedit, sau đó bấm Ok.
 3. Xác định vị trí, và sau đó bấm vào các mục nhập registry sau đây, nơi <servicename>là tên của dịch vụ:</servicename>
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<servicename></servicename>
  .
  Ví dụ, nếu các dịch vụ được đặt theo tên MyService, xác định vị trí các
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MyService
  baám giöõ phím.
 4. Trong ngăn bên phải, bấm đúp vào
  ImagePath
  .
 5. Trong các Dữ liệu giá trị hộp, thêm dấu ngoặc kép xung quanh đường dẫn đầy đủ của tập tin thực thi đối với dịch vụ.

  Cho Ví dụ, nếu đường dẫn của dịch vụ MyService là c: Program Files Files\MyProgram\MyService.exe, thay đổi mục nhập trong các Dữ liệu giá trị hộp cho dịch vụ MyService để sau đây
  "C: Program Files Files\MyProgram\MyService.exe"
 6. Nhấp vào Ok, và sau đó bỏ đăng ký Biên tập viên.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 812486 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 08:11:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbprb kbmt KB812486 KbMtvi
Phản hồi