Bạn không thể thay đổi mật khẩu của bạn sau khi một quản trị viên đặt lại nó

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:812499
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp cuối cùng hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Sau khi một quản trị viên đặt lại mật khẩu tài khoản người dùng và sau đó đặt nó ngay lập tức hết hạn, người dùng có thể không thể thay đổi của mình hoặc mật khẩu của mình trong cố gắng đăng nhập tiếp theo. Tuy nhiên, nếu người dùng chờ đợi một thời gian, người dùng sau đó có thể thay đổi mật khẩu.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này là do nhân rộng bộ điều khiển tên miền độ trễ, và có thể xảy ra nếu mật khẩu của người sử dụng thay đổi trên một bộ điều khiển tên miền trong một trang web khác hơn là các trang web mà người dùng có vị trí. Để biết thêm về nguyên nhân gây ra vấn đề này, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
320325Người dùng có thể không thể thay đổi mật khẩu của họ nếu bạn cấu hình thiết đặt 'Người sử dụng phải thay đổi mật khẩu đăng nhập kế tiếp'
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.Phiên bản Toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ tab trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  16-Feb-2003 23:30 5.0.2195.6613   124,176 Adsldp.dll     16-Feb-2003 23:30 5.0.2195.6601   130,832 Adsldpc.dll     24-Feb-2003 23:06 5.0.2195.6667   62,736 Adsmsext.dll    16-Feb-2003 23:30 5.0.2195.6660   377,616 Advapi32.dll    16-Feb-2003 23:30 5.0.2195.6611   49,936 Browser.dll     16-Feb-2003 23:30 5.0.2195.6663   135,952 Dnsapi.dll     16-Feb-2003 23:30 5.0.2195.6663   96,528 Dnsrslvr.dll    16-Feb-2003 23:30 5.0.2195.6661   46,352 Eventlog.dll    16-Feb-2003 23:30 5.0.2195.6627   148,240 Kdcsvc.dll     20-Feb-2003 23:11 5.0.2195.6666   204,560 Kerberos.dll    03-Dec-2002 02:09 5.0.2195.6621   71,888 Ksecdd.sys  24-Jan-2003 21:40 5.0.2195.6659   509,712 Lsasrv.dll     24-Jan-2003 21:41 5.0.2195.6659   33,552 Lsass.exe      05-Feb-2003 15:59 5.0.2195.6662   109,328 Msv1_0.dll     16-Feb-2003 23:30 5.0.2195.6601   312,592 Netapi32.dll    16-Feb-2003 23:30 5.0.2195.6627   360,720 Netlogon.dll    24-Feb-2003 23:05 5.0.2195.6669   929,552 Ntdsa.dll      24-Feb-2003 23:05 5.0.2195.6666   392,464 Samsrv.dll     16-Feb-2003 23:30 5.0.2195.6622   112,912 Scecli.dll     16-Feb-2003 23:30 5.0.2195.6625   305,936 Scesrv.dll     10-Feb-2003 22:22 5.0.2195.6663   166,912 Sp3res.dll     16-Feb-2003 23:30 5.0.2195.6601   51,472 W32time.dll     16-Aug-2002 12:32 5.0.2195.6601   57,104 W32tm.exe      24-Feb-2003 23:05 5.0.2195.6666   125,200 Wldap32.dll     24-Feb-2003 22:24 5.0.2195.6659   509,712 Lsasrv.dll 
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.
THÔNG TIN THÊM
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc nhiệm vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để sửa đổi registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows

Để vô hiệu hoá hành vi mới hotfix này cung cấp, thêm hoặc chỉnh sửa các mục SamDisableSingleObjectRepl. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại Regedit, sau đó bấm Ok.
 2. Định vị khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
  . Chú ý Nếu bạn không tìm thấy khoản mục SamDisableSingleObjectRepl trong subkey này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
  2. Trong ngăn chi tiết, nhập các giá trị mới SamDisableSingleObjectRepl.
 3. Nhấp chuột phải SamDisableSingleObjectRepl, sau đó bấm Sửa đổi.
 4. Trong các Chỉnh sửa các giá trị DWORD hộp thoại hộp, dưới Cơ sở, bấm vào Click vào Thập phân.
 5. Trong các Dữ liệu giá trị hộp, gõ giá trị 1, sau đó bấm Ok.
 6. Đóng Registry Editor.


Để kích hoạt lại hành vi mới làm sẵn có của bản cập nhật này, xóa khóa sổ đăng ký hoặc thay đổi giá trị của chìa khóa để 0.

Để biết thêm thông tin về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 Trung tâm dữ liệu máy chủ, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173Trung tâm dữ liệu chương trình và sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Bạn có thể nhận được các sự kiện sau đây trên bộ điều khiển vùng, nơi mà bạn phải cài đặt hotfix này:

DC đang đăng nhập kerberos tổ chức sự kiện id 7 0x108 sự kiện trong đăng nhập hệ thống:
Loại sự kiện: lỗi
Sự kiện nguồn: KDC
Thể loại sự kiện: không có
ID sự kiện: 7
Mô tả: Security Account Manager không thành công DC một (hoặc một KDC) yêu cầu một cách bất ngờ. Lỗi là ở trường của dữ liệu.

Tên trương mục????O???????e và tra cứu kiểu ax. Dữ liệu: 0000: 34 00 00 c0 4..À

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 812499 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 01:53:05 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbdirservices kbwin2ksp4fix kbenv kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB812499 KbMtvi
Phản hồi