Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

"Bạn không có quyền để thay đổi mật khẩu của bạn" thông báo lỗi khi bạn thay đổi mật khẩu của bạn lúc đăng nhập

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:812530
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng đăng nhập vào một Microsoft Windows Server 2003 dựa trên máy tính hoặc vào một máy tính dựa trên Microsoft Windows 2000, bạn có thể được nhắc để thay đổi mật khẩu của bạn. Sau khi bạn nhập mật khẩu mới của bạn, bạn có thể nhận được các thông báo lỗi sau:
Bạn không có quyền thay đổi mật khẩu của bạn.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu tất cả các điều kiện sau đây sự thật:
  • Bộ điều khiển tên miền Windows Server 2003 có các NT4Emulator giá trị được kích hoạt.
  • Máy sử dụng đang chạy Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1).
  • Bạn nhập mật khẩu không tuân thủ an ninh yêu cầu xác định bởi người quản trị mạng của bạn.
Ví dụ, vấn đề này xảy ra nếu hai đầu tiên trong số này điều kiện là đúng sự thật và bạn cố gắng để thay đổi mật khẩu để mật khẩu mà đã tồn tại trong lịch sử mật khẩu cho tài khoản của bạn.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Khi bạn được nhắc thay đổi mật khẩu, nhập vào một mới và mật khẩu duy nhất mà không phải là tương tự như bất kỳ trước đó mật khẩu.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một lỗi trong các sản phẩm Microsoft có liệt kê ở đầu bài viết này.
THÔNG TIN THÊM
Thông báo lỗi trong phần "Triệu chứng" của bài viết này là sai lầm. Nó ngụ ý rằng bạn không có quyền để thay đổi của bạn mật khẩu. Thông báo lỗi sau là chính xác hơn, và đó là những gì bạn có thể hy vọng sẽ nhận được khi bạn nhập mật khẩu mới không tuân thủ yêu cầu mật khẩu bảo mật:
Mật khẩu của bạn phải có lúc ít nhất X ký tự và không thể lặp lại bất kỳ của bạn trước đó ba mật khẩu. Hãy gõ mật khẩu đáp ứng các yêu cầu này trong cả hai văn bản hộp.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 812530 – останній перегляд: 08/28/2011 09:13:00 – виправлення: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kberrmsg kbnofix kbbug kbmt KB812530 KbMtvi
Зворотний зв’язок