Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Công cụ hỗ trợ Windows 2000 SP4

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:812809
TÓM TẮT
Nếu bạn là một người hỗ trợ hoặc một người quản trị mạng, bạn có thể sử dụng trợ giúp công cụ hỗ trợ Windows 2000 để quản lý mạng và gỡ rối các vấn đề. Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) bao gồm các bản cập nhật để hỗ trợ sau đây Công cụ.
 • Iadstools.dll
 • Replmon.exe
 • Netdiag.exe
 • Repadmin.exe
 • Netdom.exe
Để có thêm thông tin về Windows 2000 SP4, bấm các số bài viết dưới đây để xem bài viết trong các kiến thức Microsoft Cơ sở:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất
THÔNG TIN THÊM
Công cụ hỗ trợ không phải là tự động cài đặt khi bạn cài đặt Windows 2000 SP4. Microsoft Windows 2000 Datacenter Server khách hàng phải liên hệ với họ OEM (OEM) để biết thông tin về làm thế nào để có được các công cụ hỗ trợ Cập Nhật.

Công cụ Cập Nhật có sẵn trong các tập tin Support\Tools\Support.cab trên Windows 2000 SP4 CD-ROM. Tệp trợ giúp công cụ hỗ trợ Windows 2000 (W2rksupp.chm) có vị trí trong tập tin Support.cab. Tệp này bao gồm một mô tả của mỗi tập tin và của nó cú pháp liên quan đến mẫu đầu ra và ghi chú. Xem này giúp cho cụ thể thông tin sử dụng cho các công cụ này. Để được trợ giúp thêm, loại toolname /help tại dấu nhắc lệnh, và sau đó nhấn NHẬP.

Để tải về các công cụ hỗ trợ Cập Nhật, hãy truy cập các Microsoft Web site sau:Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version     Size    File  ---------------------------------------------------------------  15-Jan-2003 15:42   1.0.0.2230   827,443  Iadstools.dll  15-Jan-2003 15:42   1.0.0.2230  1,191,987  Replmon.exe  04-Jun-2003 23:50  5.0.2195.6614   389,904  Netdiag.exe  04-Jun-2003 23:50  5.0.2195.6666   55,056  Repadmin.exe  16-Dec-2002 16:24  5.0.2195.6624   115,984  Netdom.exe

Netdiag

Nhị phân này có một sửa chữa cho một vấn đề xảy ra khi bạn sử dụng các /Debug chuyển cho Netdiag.exe. Khi bạn chạy netdiag.exe /debug, một số các địa chỉ IP trong dòng đầu ra là không chính xác., ví dụ, số đầu tiên của địa chỉ IP không đúng.Một tính năng mới đã được thêm vào Netdiag.exe nơi một quản trị địa phương bây giờ có thể xem một tên miền áp dụng chính sách IPSec. Trước khi công cụ này đã được Cập Nhật, Netdiag.exe yêu cầu người sử dụng để đăng nhập như người quản trị vùng để truy cập vào chức năng này.

Netdom

Theo mặc định, Netdom.exe đã được thay đổi để cho an ninh định danh (SID) lọc được bật lên khi một sự tin tưởng bên ngoài được tạo ra. Một thông điệp cảnh báo người dùng thay đổi này. Bạn vẫn có thể tắt SID lọc bằng cách sử dụng Netdom.exe. Sự thay đổi này cần thiết để cho rừng ranh giới bảo mật theo mặc định.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 812809 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 07:44:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbproductlink kbinfo kbmt KB812809 KbMtvi
Phản hồi