Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Các công việc lập lịch tác vụ ngừng chạy trong Windows XP

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:812960
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
CPR - WinXP - Hotfix trong SP2
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn sử dụng dịch vụ lập lịch tác vụ trong Microsoft Windows XP để thực hiện tác vụ định kỳ, các nhiệm vụ có thể không được thực hiện. Bạn có thể nhận được một mục nhập tương tự như một trong những mục sau đây trong tập tin SchedLgU.txt:
** ERROR **The attempt to retrieve account information for the specified task failed; therefore, the task did not run. Either an error occurred, or no account information existed for the task.The specific error is:0x8004130f: No account information could be found in the Task Scheduler security database for the task indicated.
** ERROR **The attempt to log on to the account associated with the task failed, therefore, the task did not run.The specific error is:0x8007052e: Logon failure: unknown user name or bad password.Verify that the task's Run-as name and password are valid and try again.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu một trong các điều kiện sau là đúng:
 • Nhiệm vụ cơ sở dữ liệu bị hỏng.
 • Thông tin đăng nhập tài khoản bị thiếu.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft, nhưng nó chỉ là nhằm khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho gói dịch vụ tiếp theo Windows XP có chứa hotfix này.

Để giải quyết vấn đề này ngay lập tức, liên hệ với dịch vụ hỗ trợ sản phẩm Microsoft để có được các hotfix. Đối với một danh sách đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ Microsoft sản phẩm điện thoại số và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Chú ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí mà thường phải gánh chịu cho các cuộc gọi hỗ trợ có thể được hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho các Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có Windows XP Service Pack 1 (SP1) được cài đặt để áp dụng hotfix này.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn không phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê theo giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
Windows XP 32-bit edition
  Date     Time  Version    Size   File name  --------------------------------------------------------  13-Jan-2003 20:46 5.1.2600.1156 251,392 Mstask.dll     13-Jan-2003 19:45 5.1.2600.1156  9,728 Mstinit.exe     13-Jan-2003 20:46 5.1.2600.1156 162,816 Schedsvc.dll 
Windows XP 64-bit edition
  Date     Time  Version    Size   File name   Platform  -------------------------------------------------------------------  13-Jan-2003 20:46 5.1.2600.1156 614,912 Mstask.dll   IA-64  13-Jan-2003 19:46 5.1.2600.1156  20,992 Mstinit.exe  IA-64  13-Jan-2003 20:46 5.1.2600.1156 546,304 Schedsvc.dll  IA-64  13-Jan-2003 19:45 5.1.2600.1156 251,392 Wmstask.dll  x86  13-Jan-2003 19:45 5.1.2600.1156  9,728 Wmstinit.exe  x86  13-Jan-2003 19:45 5.1.2600.1156 162,816 Wschedsvc.dll x86
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.
THÔNG TIN THÊM
Để có thêm thông tin về tiêu chuẩn thuật ngữ dùng để mô tả Cập nhật phần mềm, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 812960 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 01:55:11 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kberrmsg kbmisctools kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB812960 KbMtvi
Phản hồi