Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Dò tìm các các vấn đề về chữ ký điện tử trong Windows XP

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Bạn có thể gặp một hoặc nhiều vấn đề về chữ ký điện tử sau đây ở máy tính chạy Microsoft Windows XP:
 • Khi bạn dùng công cụ Thông tin Hệ thống để xem các trình điều khiển được ký xác nhận được cài đặt ở máy tính của bạn (trong công cụ Thông tin Hệ thống, bấm Môi trường Phần mềm, sau đó bấm Các trình điều khiển được ký xác nhận), không một thiết bị nào được liệt kê là đã ký xác nhận. Mục Không hoặc Không có xuất hiện cho mỗi thiết bị trong cột Đã ký xác nhận.
 • Khi bạn cố sử dụng Microsoft Internet Explorer để ghé thăm Web site Microsoft Windows Update (http://update.microsoft.com), bạn có thể nhận được một trong các thông báo lỗi sau đây:
  Cập nhật Phần mềm chưa Hoàn thành

  Phần mềm Windows Update chưa cập nhật thành công.

  Gửi số lỗi tới Microsoft (0x800B0004)

  Cập nhật Phần mềm chưa Hoàn thành

  Phần mềm Windows Update chưa cập nhật thành công.

  Gửi số lỗi tới Microsoft (0x800b0001)
 • Bạn không thể kết nối để bảo mật Web site. Khi bạn cố làm vậy, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây trong cửa sổ trình duyệt:
  Không thể hiển thị trang
 • Khi bạn cài đặt trình điều khiển hoặc chương trình mới cần chữ ký điện tử, thông báo lỗi sau đây được ghi vào tệp Setupapi.log:
  Tên Tệp sẽ được cài đặt (chính sách=bỏ qua).
  Error 0x800b0003: Biểu mẫu được chỉ định cho chủ đề không phải là biểu mẫu được nhà cung cấp được chỉ định đáng tin cậy hỗ trợ hoặc biết tới.
 • Khi bạn khởi động lại máy tính sau khi đã cài lại Microsoft Internet Explorer 6 bằng các quy trình trong bài viết Cơ sở Kiến thức sau đây, bạn nhận được thông báo rằng Internet Explorer vẫn chưa được ký bằng chữ ký điện tử:
  318378 Cách cài lại hoặc sửa chữa Internet Explorer và Outlook Express trong Windows XP (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
 • Bạn không thể đăng nhập Windows Messenger hoặc MSN Explorer hoặc MSN Explorer có thể bị hết thời gian khi bạn truy lục tin nhắn e-mail của mình.
 • Trong ô Chú ý của tab Âm thanh và Hiển thị của Công cụ Chẩn đoán DirectX, bạn có thể thấy các mục tương tự như sau:
  Tệp Tên Tệp chưa được ký chữ ký điện tử. Nghĩa là Phòng thí nghiệm Chất lượng Phần cứng Windows của Microsoft chưa kiểm tra. Bạn thể nhận được một trình điều khiển đã được ký xác nhận từ nhà sản xuất thiết bị phần cứng.
 • Khi bạn cố cài đặt Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ 1 (SP1) hoặc phiên bản mới hơn, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:
  Thiết lập Gói Dịch vụ 1 không thể kiểm chứng tính toàn vẹn của tệp Update.inf. Cần đảm bảo dịch vụ Mật mã hóa đang chạy ở máy tính này
 • Khi bạn cố gắng kích hoạt Plus! DME (Digital Medial Edition) trên Internet, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
  Microsoft Plus! Không thể kích hoạt Microsoft Plus!! Digital Medial Edition vì các lý do sau đây:

  Microsoft Plus! Không thể kích hoạt Digital Medial Edition tại thời điểm này do Microsoft Plus! Thuật sĩ Kích hoạt không thể truyền thông tin tới dịch vụ kích hoạt sản phẩm Microsoft. Kiểm tra xem máy tính của bạn đã kết nối tới Internet hay chưa, sau đó thử lại
NGUYÊN NHÂN
Các vấn đề này có thể chỉ báo rằng cấu phần của Windows XP xử lý chữ ký điện tử bị hỏng.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, đăng ký lại các tệp Softpub.dll, Wintrust.dll, Initpki.dll, Dssenh.dll, Rsaenh.dll, Gpkcsp.dll, Sccbase.dll, Slbcsp.dll, Mssip32.dll, và Cryptdlg.dll. Để làm việc này, hãy thực hiện những bước sau.
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
 2. Trong ô Mở, gõ cmd, sau đó bấm OK.
 3. Khi có lời nhắc lệnh, gõ regsvr32 softpub.dll, sau đó nhấn ENTER.
 4. Bấm OK khi bạn nhận được thông báo DllRegisterServer trong Softpub.dll đã thành công.
 5. Lặp lại các bước từ 1 tới 4 đối với các tệp sau đây: Wintrust.dll, Initpki.dll, Dssenh.dll, Rsaenh.dll, Gpkcsp.dll, Sccbase.dll, Slbcsp.dll, Mssip32.dll, và Cryptdlg.dll.
 6. Gõ exit, sau đó nhấn ENTER để thoát khỏi Dấu nhắc lệnh.
SSL
Thuộc tính

ID Bài viết: 813442 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 01:56:17 - Bản sửa đổi: 6.1

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB813442
Phản hồi