Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách khắc phục sự cố tình huống trong đó bạn không thể hoàn thành đăng ký MSN hoặc kết nối tới Web site SSL secured (128-Bit) bằng Internet Explorer trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả cách khắc phục sự cố các tình huống trong đó bạn không thể kết nối Web site SSL Secured (128-Bit) (https://) bằng Microsoft Internet Explorer trong Windows XP.

Chú ý Tìm kiếm Cơ sở Kiến thức Microsoft để có thông tin về vấn đề cụ thể của bạn trước khi làm theo những bước này. Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi hoặc hành vi cụ thể, tìm kiếm Cơ sở Kiến thức Microsoft bằng cách sử dụng văn bản thông báo lỗi và mô tả về vấn đề hoặc hành vi. Để tìm kiếm Cơ sở Kiến thức Microsoft, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để khắc phục sự cố các tình huống trong đó bạn không thể kết nối Web site SSL Secured (128-Bit) bằng Internet Explorer, dùng các phương pháp sau theo thứ tự chúng xuất hiện. Sau mỗi phương pháp, dùng Internet Explorer để thử kết nối một Web site SSL Secured (128-Bit) và xác định xem sự cố đã được khắc phục chưa. Nếu bạn có thể kết nối Web site SSL Secured (128-Bit), bạn không phải dùng tới các phương pháp sau đó. Nếu chưa khắc phục được sự cố, chuyển tới các phương pháp tiếp theo.

Quay lại đầu trang

THÔNG TIN THÊM

Xoá các tệp Internet tạm thời

Để xoá các tệp Internet tạm thời , làm theo những bước sau:
 1. Khởi động Internet Explorer.
 2. Ở menu Công cụ, bấm Tuỳ chọn Internet, sau đó bấm tab Chung.
 3. Bên dưới Tệp Internet Tạm thời , bấm Xoá Cookie.
 4. Bấm OK khi bạn được nhắc xác nhận xoá.
 5. Bấm Xoá Tệp.
 6. Bấm OK khi bạn được nhắc xác nhận xoá.
 7. Bên dưới Lịch sử, bấm Xoá Lịch sử.
 8. Bấm Có khi bạn được nhắc để xoá lịch sử của các Web site đã truy cập.
 9. Bấm OK.
Quay lại đầu trang

Cấu hình bảo mật, nội dung, và thiết đặt nâng cao trong Internet Explorer

Để cấu hình bảo mật, nội dung, và thiết đặt nâng cao trong Internet Explorer, làm theo những bước sau:
 1. Cấu hình thiết đặt bảo mật cho Vùng các trang tin cậy trong Internet Explorer. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
  1. Trong Internet Explorer, ở menu Công cụ, bấm Tuỳ chọn Internet, sau đó bấm tab Bảo mật.
  2. Bấm Các trang tin cậy, rồi bấm Mức Mặc định.
  3. Thêm Web site SSL Secured (128-Bit) vào Vùng các trang tin cậy. Để thực hiện việc này, click Các trang, gõ URL của trang vào ô Thêm Web site này vào vùng, bấm Thêm, bấm OK, sau đó bấm Áp dụng.
 2. Xoá trạng thái Tầng Socket Bảo mật (SSL) và lịch sử Tự Hoàn tất. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
  1. Bấm tabNội dung.
  2. Bên dưới Chứng chỉ, bấm Xoá Trạng thái SSL.
  3. Bấm OK khi bạn nhận được thông báo bộ nhớ ẩn SSL đã được xoá thành công.
  4. Bên dưới Thông tin cá nhân, bấm Tự Hoàn tất.
  5. Bên dưới Xoá Lịch sử Tự Hoàn tất, bấm Xoá Biểu mẫu, sau đó bấm OK khi bạn được nhắc xác nhận thao tác.
  6. Bấm Xoá Mật khẩu, bấm OK khi bạn được nhắc xoá tất cả mật khẩu đã lưu trước đó, sau đó bấm OK hai lần.
 3. Kiểm tra xem Internet Explorer đã được cấu hình để dùng SSL 2.0 và SSL 3.0 chưa. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
  1. Bấm tabNâng cao.
  2. Bên dưới Bảo mật trong ô Thiết đặt, chọn các hộp kiểm Dùng SSL 2.0 và Dùng SSL 3.0 (nếu chúng chưa được chọn), sau đó bấm OK.
Quay lại đầu trang

Kiểm tra xem cài đặt ngày và giờ trong máy tính của bạn đã đúng chưa

Để kiểm tra xem máy tính của bạn có được cấu hình với thiết đặt ngày giờ đúng không, làm theo những bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
 2. Bấm Tuỳ chọn Ngày, Giờ, Ngôn ngữ, và Vùng , và sau đó bấm Ngày và Giờ .
 3. Bấm tabNgày & Giờ .
 4. Đảm bảo cài đặt ngày và giờ được cấu hình để sử dụng ngày và giờ hiện tại sau đó bấm OK.

Kiểm tra xem máy tính của bạn có sử dụng mật mã hoá 128-bit

Để kiểm tra xem máy tính của bạn có dùng mật mã hoá 128-bit, làm theo những bước sau:
 1. Khởi động Internet Explorer.
 2. Ở menu Trợ giúp, bấm Giới thiệu về Internet Explorer.
 3. Mức mật mã hoá trong máy tính của bạn xuất hiện bên cạnh từ Độ mạnh của Mật mã . Kiểm tra xem giá trị Độ mạnh của Mật mã có hiển thị thành 128-bit.
 4. Bấm OK.
Quay lại đầu trang

Dùng Khôi Phục Hệ Thống để trả lại trạng thái trước đó cho máy tính

Tính năng Khôi phục Hệ thống trong Windows XP "chụp nhanh" các tệp hệ then chốt và một vài tệp chương trình và lưu trữ thông tin này thành các thời điểm khôi phục. Bạn có thể sử dụng các điểm khôi phục này để trả lại trạng thái trước đó của Windows XP.

Để biết thêm thông tin về cách dùng các thời điểm khôi phục để trả lại trạng thái trước đó của Windows XP, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
306084 Cách khôi phục hệ điều hành trở lại trạng thái trước đó trong Windows XP (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Quay lại đầu trang

Kiểm tra cấu hình của các chương trình tường lửa hoặc chống vi rút của bên thứ ba

Đảm bảo chương trình bức tường lửa hoặc chống vi-rút cài đặt ở máy tính của bạn đã được cấu hình chính xác và không ngăn cản bạn kết nối các Web site được bảo mật cao. Để biết thêm thông tin, xem tài liệu về sản phẩm, hoặc liên hệ với nhà cung cấp chương trình.

Để có thông tin về cách liên hệ P1, bấm số bài viết thích hợp trong danh sách sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
65416 Danh sách Liên hệ Nhà cung cấp Phần cứng và Phần mềm thuộc bên thứ ba, A-K (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

60781 Danh sách Liên hệ Nhà cung cấp Phần cứng và Phần mềm thuộc bên thứ ba, L-P (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

60782 Danh sách Liên hệ Nhà cung cấp Phần cứng và Phần mềm thuộc bên thứ ba, Q-Z (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Microsoft cung cấp thông tin liên lạc của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.
Quay lại đầu trang

Sử dụng công cụ Bộ kiểm tra Tệp Hệ thống (Sfc.exe) để quét tất cả Tệp được bảo vệ Bảo vệ WFP (Windows File Protection – Bảo vệ tệp của Windows)

Sử dụng Bộ kiểm tra Tệp Hệ thống với tham biến /scannow để ngay lập tức quét và kiểm tra phiên bản của tất cả các tệp hệ thống mà tính năng Bảo vệ Tệp của Windows giúp bảo vệ. Nếu Bộ kiểm tra Tệp Hệ hhống phát hiện ra một tệp bị ghi đè, nó truy xuất phiên phiên bản chính xác của tệp đó từ cặp đệm ẩn (Systemroot\System32\Dllcache) hoặc từ tệp nguồn cài đặt Windows, sau đó thay thế các tệp không chính xác. Bộ kiểm tra Tệp Hệ thống cũng kiểm tra và phục hồi lại cặp đệm ẩn. Bạn phải đăng nhập vào với tư cách là quản trị viên hoặc một thành viên của nhóm Quản trị viên để chạy Bộ kiểm tra Tệp Hệ thống.

Để chạy Bộ kiểm tra Tệp Hệ thống với tham biến /scannow, làm theo những bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
 2. Trong ô Mở, gõ cmd, sau đó bấm OK.
 3. Khi có lời nhắc lệnh, gõ sfc /scannow, sau đó nhấn ENTER.
Để biết thêm thông tin về tính năng Khôi phục Hệ thống, bấm các số bài viết sau để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
310747 Mô tả về Windows XP và Bộ kiểm tra Tệp Hệ thống Windows Server 2003 (Sfc.exe)
Quay lại đầu trang

Kiểm tra xem dịch vụ Các Dịch vụ Mật mã hóa của Microsoft đã khởi động chưa

Để kiểm tra xem dịch vụ Các Dịch vụ Mật mã hóa đã khởi động chưa, hoặc để khởi động nếu nó chưa được khởi động, làm theo những bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
 2. Trong ô Mở, gõ cmd, sau đó bấm OK.
 3. Tại dấu nhắc lệnh, gõ net start cryptsvc, sau đó nhấn ENTER.
 4. Gõ exit để thoát khỏi Dấu nhắc lệnh.
Quay lại đầu trang

Đăng ký lại các tệp .dll

Đăng ký lại các tệp.dll sau đây:
Softpub.dll
Wintrust.dll
Initpki.dll
Dssenh.dll
Rsaenh.dll
Gpkcsp.dll
Sccbase.dll
Slbcsp.dll
Cryptdlg.dll
Để đăng ký lại những tệp này, làm theo những bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
 2. Trong ô Mở, gõ cmd, sau đó bấm OK.
 3. Tại dấu nhắc lệnh, gõ các dòng sau và nhấn ENTER sau mỗi dòng:
  regsvr32 softpub.dll
  regsvr32 wintrust.dll
  regsvr32 initpki.dll
  regsvr32 dssenh.dll
  regsvr32 rsaenh.dll
  regsvr32 gpkcsp.dll
  regsvr32 sccbase.dll
  regsvr32 slbcsp.dll
  regsvr32 cryptdlg.dll
 4. Bấm OK khi bạn nhận được thông báo DllRegisterServer trong Tên Tệp đã thành công.
 5. Gõ exit.
Quay lại đầu trang

Tạo hồ sơ người dùng mới

Bạn không thể định vị được Web site SSL Secured (128-Bit) nếu hồ sơ người dùng Windows bị hỏng. Để giải quyết sự cố, đăng nhập vào máy tính với tư cách một người dùng khác và thử kết nối tới Web site SSL Secured (128-Bit). Nếu bạn có thể kết nối tới Web site SSL Secured (128-Bit) khi bạn đăng nhập với tư cách một người dùng khác, hồ sơ người dùng của bạn có thể bị lỗi. Để giải quyết vấn đề, sao lưu thông tin và các thiết đặt mà bạn muốn từ hồ sơ của bạn (ví dụ: cặp Tài liệu và Ưa chuộng của tôi), sau đó xoá hồ sơ bị hỏng.

Để xoá hồ sơ người dùng, làm theo những bước sau:
 1. Đăng nhập vào máy tính với tư cách Quản trị viên hoặc một thành viên của nhóm Quản trị viên.
 2. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
 3. Bấm Hoạt động và Bảo trì, sau đó bấm Hệ thống.
 4. Bấm tab Nâng cao, rồi trong Hồ sơ Người dùng̣ bấmThiết đặt.
 5. Trong danh sách Hồ sơ được lưu trong máy tính, bấm hồ sơ người dùng mà bạn muốn xoá, sau đó bấm Xoá.
 6. Bấm Có khi bạn được nhắc xác nhận xoá.
 7. Bấm OK hai lần, sau đó thoát khỏi Pa-nen Điều khiển.
 8. Đăng xuất khỏi máy tính với tư cách Quản trị viên, sau đó đăng nhập với tư cách người dùng.

  Windows tạo hồ sơ mới cho người dùng đó.
Chú ý Tương tự, bạn có thể muốn tạo một người dùng mới, sau đó sao chép dữ liệu từ hồ sơ cũ sang hồ sơ của người dùng mới.

Để biết thêm thông tin về thực hiện việc này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
811151 Cách sao chép dữ liệu từ hồ sơ người dùng bị hỏng vào một hồ sơ mới
Quay lại đầu trang
Thuộc tính

ID Bài viết: 813444 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2007 15:30:00 - Bản sửa đổi: 2.7

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbhowto kbhowtomaster kbtshoot kbenv kbpubtypekc KB813444
Phản hồi