Không thể kết nối tới một máy chủ đầu cuối từ Windows dựa trên một thiết bị đầu cuối

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:813508
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng sử dụng một khách hàng dịch vụ đầu cuối để kết nối với một phục vụ đầu cuối, bạn không thể làm như vậy. Nếu bạn chờ đợi vài giờ (lên đến 24, trong một số trường hợp), bạn có thể một lần nữa có thể kết nối, nhưng bạn có thể một lần nữa kinh nghiệm triệu chứng này sau đó.

Bạn cũng có thể thấy sự kiện sau đây trong Nhật ký ứng dụng:

Tổ chức sự kiện ID 1004
Nguồn: TermService
Mô tả: Hệ phục vụ đầu cuối không thể phát hành một khách hàng giấy phép.

NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu bạn kết nối tới hệ phục vụ đầu cuối từ một Windows dựa trên thiết bị đầu cuối (WBT) bị, như một Microsoft Windows CE dựa trên WBT hoặc bất kỳ WBT khác mà hệ điều hành được công nhận bởi Windows Dịch vụ thiết bị đầu cuối là "khác". Vấn đề này xảy ra nếu tất cả các điều kiện sau đây tồn tại:
 • Khách hàng WBT đã được cấp một giấy phép vĩnh viễn, nhưng rằng giấy phép đã hết hạn.
 • Dịch vụ đầu cuối cấp phép thread mà là chịu trách nhiệm làm sạch lên hết hạn giấy phép và trả lại chúng cho các giấy phép hồ bơi đã không chưa chạy.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được các dịch vụ mới nhất Pack cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm chi tiết, bấm vào các số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó. Phiên bản toàn cầu của Sửa chữa có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê theo sau đây bảng. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong phối hợp universal thời gian (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size   File name  --------------------------------------------------------  24-Jan-2003 19:28 5.0.2195.6654 125,712 Icaapi.dll  07-Oct-2002 22:29 5.0.2195.6609  93,456 Licmgr.exe  15-Jan-2003 15:59 5.0.2195.6654 329,488 Lserver.exe   24-Jan-2003 19:28 5.0.2195.6654  26,384 Mstlsapi.dll  27-Jan-2003 22:40 5.0.2195.6614 100,248 Rdpwsx.dll  14-Jan-2003 23:06 5.0.2195.6654 142,608 Termsrv.exe  24-Jan-2003 19:28 5.0.2195.6658  23,312 Tls236.dll  24-Jan-2003 19:28 5.0.2195.6623  37,648 Winsta.dll

CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, khởi động lại dịch vụ đầu cuối cấp phép dịch vụ để hết hạn giấy phép có thể trở lại hồ bơi cấp giấy phép.

Chú ý Các bạn phải chờ 15 phút sau khi bạn khởi động lại dịch vụ cấp phép trước khi hết hạn giấy phép là quay trở lại hồ bơi cấp giấy phép, và khách hàng có thể một lần nữa đăng nhập vào hệ phục vụ đầu cuối.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê đầu bài viết này. Vấn đề này đã được sửa chữa đầu tiên trong Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.
THÔNG TIN THÊM
Dịch vụ thiết bị đầu cuối cấp giấy phép có một sợi chạy khi các Các dịch vụ thiết bị đầu cuối cấp phép dịch vụ bắt đầu. Thread này ngủ trong 15 phút khi dịch vụ đầu cuối cấp phép dịch vụ bắt đầu, và sau đó thực hiện một làm sạch hoạt động mà nó có trả lại hết hạn giấy phép cấp giấy phép hồ bơi. Sau khi nó hoàn tất thao tác này, thread này ngủ cho 24 giờ, và sau đó thực hiện hoạt động làm sạch một lần nữa. Nó lặp đi lặp lại này giấy phép làm sạch hoạt động mỗi 24 giờ cho đến khi dịch vụ đầu cuối cấp phép dịch vụ dừng lại.

Để thêm thông tin về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 trung tâm dữ liệu máy chủ, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 813508 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 01:56:45 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbtermserv kbwin2ksp4fix kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB813508 KbMtvi
Phản hồi