Thông báo lỗi khi bạn gửi và nhận trong Outlook và Outlook Express

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Triệu chứng
Khi bạn cố gắng gửi và nhận email trong Microsoft Office Outlook hoặc Outlook Express, bạn có thể nhận được thông báo lỗi giống với một trong những thông báo sau:
 • Không thực hiện kết nối được vì máy đích đã chủ động từ chối.
 • Không thể tìm thấy máy chủ. (Tài khoản:tên tài khoản, máy chủ POP:'mail', Số Lỗi: 0x800ccc0d)
 • Lỗi được báo cáo về tác vụ 'tên máy chủ - Đang Gửi và Nhận' (0x800ccc0f): 'Kết nối tới máy chủ bị gián đoạn. Nếu sự cố này tiếp tục xảy ra, hãy liên hệ với quản trị viên máy chủ hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Máy chủ đã phản hồi: ? K'
 • Máy chủ của bạn đã bất ngờ chấm dứt kết nối. Nguyên nhân tiềm ẩn của hiện tượng này bao gồm sự cố với máy chủ, sự cố mạng hoặc do lâu không hoạt động. Tài khoản. tên tài khoản, Máy chủ: 'tên máy chủ', Giao thức: Phản hồi của Máy chủ, POP3: '+OK', Cổng: 110, An toàn (SSL): Không, Số Lỗi: 0x800ccc0f
 • Lỗi được báo cáo về tác vụ 'tên máy chủa SMTP - Đang gửi và Nhận' (0x80042109): 'Outlook không thể kết nối với máy chủ gửi e-mail đi (SMTP). Nếu bạn tiếp tục nhận được thông báo này, hãy liên hệ với quản trị viên máy chủ hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).'
 • Hết thời gian thao tác trong khi đợi phản hồi từ máy chủ (POP) nhận 0x8004210a
 • Đã xảy ra hết thời gian chờ trong khi liên hệ với máy chủ 0x800ccc19
Thông tin thông báo lỗi bổ sung


Bạn cũng có thể nhận được thông báo lỗi bao gồm một hoặc nhiều mã lỗi sau:
 • 0x800ccc15
 • 0x80042108
 • 0x800ccc0e
 • 0x8004210b
 • 0x800ccc0b
 • 0x800ccc79
 • 0x800ccc67
 • 0x80040900
 • 0x800ccc81
Để biết thêm thông tin về giải pháp cho thông báo hết thời gian chờ, hãy xem phần "Thông tin Bổ sung".
Giải pháp
Nguyên nhân phổ biến nhất của những thông báo lỗi này là sự cố với kết nối Internet và cài đặt tài khoản được cấu hình không đúng trong Outlook hoặc Outlook Express. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn được kết nối Internet. Để thực hiện việc này, hãy đi tới phương pháp 1.

Chú ý Các phương pháp được mô tả trong bài viết này dành cho cả người dùng có trình độ sơ cấp và chuyên sâu.

Phương pháp 1: Hãy đảm bảo rằng bạn được kết nối Internet
Để đảm bảo rằng bạn có thể kết nối Internet và máy chủ thư của bạn không ở chế độ tạm thời không hoạt động, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bật một trình duyệt Internet, chẳng hạn như Windows Internet Explorer.
 2. Nhập một trong các địa chỉ sau vào thanh địa chỉ rồi nhấn Enter.
  • http://www.microsoft.com
  • http://www.msn.com
  • http://www.live.com
  Nếu bạn tiếp tục gặp phải sự cố kết nối Internet, hãy xem bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố kết nối Internet:
  936211 Cách khắc phục sự cố kết nối mạng trong Internet Explorer
  Nếu bạn đã kết nối Internet thành công, hãy đi tới bước 3.
 3. Gửi cho chính bạn một email kiểm tra để đảm bảo rằng bạn có thể gửi và nhận email mà không có thông báo lỗi nào.
 4. Nếu việc kiểm tra thành công thì bạn đã hoàn thành. Nếu bạn vẫn nhận được thông báo lỗi, hãy đi tới phương pháp 2 để đảm bảo rằng thiết đặt tài khoản của bạn là chính xác.


Phương pháp 2: Đảm bảo rằng thiết đặt tài khoản của bạn là chính xác
Làm theo các bước sau để tạo hồ sơ email mới trong Outlook 2013, Outlook 2010 và Outlook 2007 hoặc Outlook 2003:
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
 2. Sao chép và dán hoặc nhập lệnh sau vào ô Mở rồi nhấn Enter:
  pa-nen điều khiển
  Chú ý Nếu bạn đang sử dụng phiên bản 64-bit của Windows, hãy bấm đúp vào Xem Pa-nen Điều khiển 32-bit trong Pa-nen Điều khiển để hiển thị biểu tượng Thư.
 3. Mở hộp thoại Thiết lập Thư:

  Windows 7
  • Nếu Bảng Điều khiển ở chế độ xem Biểu tượng lớn hoặc Biểu tượng nhỏ, hãy bấm Thư. Hộp thoại Thiết lập Thư sẽ xuất hiện.
  • Nếu Bảng Điều khiển ở chế độ xem Loại, trong phần Xem theo, bấm để chọn Biểu tượng lớn hoặc Biểu tượng nhỏ rồi bấm Thư. Hộp thoại Thiết lập Thư sẽ xuất hiện.

  Windows Vista hoặc Windows XP
  • Nếu Pa-nen Điều khiển ở chế độ xem Cổ điển, bấm đúp vào Thư. Hộp thoại Thiết lập Thư sẽ xuất hiện.
  • Nếu Pa-nen Điều khiển ở chế độ xem Loại, trong Pa-nen Điều khiển, bấm Chuyển sang Chế độ xem Cổ điển đối với Windows XP hoặc bấm Chế độ xem Cổ điển đối với Windows Vista rồi bấm đúp vào Thư. Hộp thoại Thiết lập Thư sẽ xuất hiện.
 4. Trong hộp thoại Thiết lập Thư, bấm Hiển thị Hồ sơ.

 5. Trên tab Chung, trong phần Khi khởi động Microsoft Office Outlook, sử dụng hồ sơ này, bấm vào Lời nhắc cho hồ sơ được sử dụng rồi bấm Thêm.

 6. Trong ô Tên Hồ sơ, nhập tên mà bạn muốn sử dụng cho hồ sơ email mới rồi bấm OK.
 7. Trong hộp thoại Tài khoản E-mail, bấm Thêm tài khoản e-mail mới rồi bấm Tiếp theo.
 8. Bấm vào loại máy chủ phù hợp cho tài khoản email mới của bạn, rồi bấm Tiếp theo.
 9. Nhập thông tin tài khoản của bạn vào ô yêu cầu rồi bấm Tiếp theo.
 10. Bấm Kết thúc, rồi bấm OK.
  Chú ý Theo mặc định, cả tệp Sổ Địa chỉ của Outlook và tệp thư mục cá nhân (.pst) đều được tự động thêm vào mỗi hồ sơ email mới, ngoại trừ những hồ sơ email được tạo trong Microsoft Exchange Server. Theo mặc định, các tệp .pst không được thêm vào mỗi hồ sơ email mới trong Exchange Server.
Để biết thông tin về những cài đặt nên được kiểm tra trong Outlook, hãy xem bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:
287532 Cách cấu hình tài khoản e-mail Internet trong Outlook
Để biết thông tin về thiết đặt được sử dụng trong Outlook Express 6.0, hãy xem bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
171163 Cách cấu hình Outlook Express 6.0 cho thư Internet
Nếu phương pháp này hiệu quả đối với bạn, bạn đã hoàn tất. Nếu phương pháp này không hiệu quả với bạn và bạn hài lòng khi thực hiện các kỹ thuật khắc phục sự cố nâng cao, hãy đi tới phần "Khắc phục sự cố nâng cao". Nếu bạn không hài lòng với khắc phục sự cố nâng cao, bạn có thể đi tới phần "Các bước Tiếp theo" để có các tài nguyên bổ sung có thể giúp ích.

Khắc phục sự cố nâng cao

Nếu bạn vẫn gặp phải sự cố gửi và nhận thư sau khi bạn đã xác minh thiết đặt máy chủ email với nhà cung cấp dịch vụ email của mình, hãy làm theo các bước sau. Nếu bạn không hài lòng với khắc phục sự cố nâng cao, hãy hỏi quản trị viên hệ thống của bạn hoặc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Microsoft tại: Thực hiện các phương pháp sau theo thứ tự. Kiểm tra xem vấn đề có được giải quyết hay không sau mỗi phương pháp.

Phương pháp 3: Khởi động Outlook ở chế độ an toàn
Để khởi động Outlook ở chế độ an toàn:

Windows Vista hoặc Windows 7
 1. Bấm Bắt đầu.
 2. Nhập outlook.exe /safe trong ô Tìm kiếm.
 3. Nhấn Enter.
Windows XP, Windows Server 2003 hoặc Windows 2000
 1. Bấm Bắt đầu.
 2. Bấm Chạy.
 3. Nhập outlook.exe /safe.
 4. Bấm OK.
Việc khởi động Outlook ở chế độ an toàn sẽ khởi động Outlook không có trình bổ sung, ngăn xem trước hoặc tuỳ chỉnh thanh công cụ và có thể chỉ ra một hồ sơ bị hỏng hoặc ứng dụng hay trình bổ sung xung đột của bên thứ ba. Xem phương pháp 2 để tạo hồ sơ email mới. Để nhận trợ giúp trong việc xác định ứng dụng hoặc trình bổ sung xung đột, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft tại:

Phương pháp 4: Tạo hồ sơ email mới
Bạn có thể giải quyết các sự cố này bằng cách tạo hồ sơ email mới. Để biết thêm thông tin về cách tạo hồ sơ trong Outlook, bấm các số bài viết sau đây để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
829918 Cách tạo và cấu hình hồ sơ email trong Outlook
287072 Cách tạo hồ sơ e-mail mới cho Outlook 2002
195718 Cách tạo hồ sơ e-mail mới trong Outlook 2000


Phương pháp 5: Xoá các thư đáng ngờ khỏi hộp thư của bạn
Nếu có thông báo bị hỏng trong hộp thư của bạn, bạn có thể giải quyết sự cố này bằng cách thực hiện một trong các việc sau:
 • Liên hệ với ISP và yêu cầu họ xoá mọi email đáng ngờ.
 • Xoá mọi email đáng ngờ bằng cách truy cập hộp thư của bạn bằng chương trình email dựa trên web của ISP.


Phương pháp 6: Kiểm tra website của nhà sản xuất diệt vi-rút để có các gợi ý bổ sung
Nếu giải pháp diệt vi-rút của bạn bao gồm tính năng quét email, bạn có thể phải thực hiện các tác vụ cấu hình bổ sung để sử dụng Outlook hoặc Outlook Express với tính năng quét email diệt vi-rút.

Phần mềm diệt vi-rút đã gây ra sự cố này bao gồm sản phẩm của các nhà cung cấp sau:
 • Symantec (Norton)
 • McAfee
 • Trend Micro (PC-cillin)
 • Panda
Để biết thêm thông tin, hãy ghé thăm một trong các website sau để biết phần mềm diệt vi-rút của bạn:

Symantec: Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các chương trình Office với phần bổ trợ Norton AntiVirus Office:
329820 Cách sử dụng các chương trình Office với phần bổ trợ Norton AntiVirus Office

McAfee: Trend Micro: Panda: Chú ý Phần mềm diệt vi-rút giúp bảo vệ máy tính của bạn khỏi vi-rút. Bạn không được tải xuống hoặc mở tệp từ nguồn mà bạn không tin tưởng, truy cập các website mà bạn không tin tưởng hoặc mở tệp đính kèm trong email khi phần mềm diệt vi-rút đã tắt. Để có thêm thông tin về các vi-rút máy tính, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft.
129972 Vi-rút máy tính: mô tả, phòng ngừa và phục hồi
Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm hỗ trợ kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, ngụ ý bảo hành hay theo cách khác về hiệu năng hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Phương pháp 7: Sửa chữa Outlook Express
Nếu Outlook Express đã bị loại bỏ khỏi máy tính của bạn hoặc việc cài đặt Outlook Express bị hỏng, Outlook sẽ không hoạt động chính xác và có thể tạo ra một trong các thông báo lỗi được đề cập trong phần "Triệu chứng". Để giải quyết sự cố này, hãy sửa Outlook Express. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết: Để biết thêm thông tin giải thích nguyên nhân Outlook Express được yêu cầu sử dụng Outlook, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:
230076 Outlook 2000 yêu cầu có Outlook Express


Phương pháp 8: Đảm bảo rằng tất cả địa chỉ email SMTP trong danh sách phân phối là hợp lệ
Nếu một địa chỉ SMTP trong danh sách phân phối bị hỏng hoặc tạo không đúng, lỗi 0x8004210b có thể xảy ra. Kiểm tra tất cả địa chỉ trong danh sách phân phối để xác minh rằng các địa chỉ đó đúng. Ngoài ra, bạn có thể gửi các thông báo kiểm tra đến từng thành viên trong danh sách phân phối để xác định địa chỉ sai.

Phương pháp 9: Kiểm tra cấu hình phần mềm tường lửa của bạn
Cảnh báo Cách này có thể khiến máy tính hoặc mạng dễ bị tấn công bởi những người dùng nguy hiểm hoặc bởi phần mềm nguy hiểm như vi-rút. Chúng tôi không khuyến nghị sử dụng cách này nhưng chúng tôi cung cấp thông tin này để bạn có thể áp dụng cách này theo lựa chọn riêng của bạn. Ban tự chịu rủi ro khi sử dụng cách này.

Quan trọng Các bước này có thể tăng rủi ro về bảo mật của bạn. Các bước này cũng có thể khiến máy tính hoặc mạng dễ bị tấn công hơn bởi người dùng nguy hiểm hoặc bởi phần mềm nguy hiểm như vi-rút. Chúng tôi khuyến nghị quy trình mà bài viết này mô tả để kích hoạt các chương trình hoạt động theo thiết kế hoặc để thực hiện các khả năng cụ thể của chương trình. Trước khi bạn thực hiện những thay đổi này, chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá rủi ro có liên quan đến việc thực hiện quy trình này trong môi trường cụ thể của bạn. Nếu bạn quyết định thực hiện quy trình này, hãy thực hiện bất kỳ bước bổ sung phù hợp nào để giúp bảo vệ hệ thống. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng quy trình này khi thực sự cần thiết.

Cấu hình phần mềm tường lửa của bạn để cung cấp truy cập Internet cho các tệp sau:
 • Đối với Outlook Express: Msimn.exe
 • Đối với Outlook: Outlook.exe
Theo mặc định, hầu hết máy khách email có quyền truy cập đi trên cổng 25 và truy cập đến trên cổng 110. Để biết thêm thông tin về các cổng liên lạc với máy chủ email của bạn, hãy liên hệ với ISP hoặc quản trị viên hệ thống của bạn.

Phần mềm tường lửa đã gây ra sự cố này bao gồm sản phẩm của các nhà sản xuất sau:
 • McAfee
 • Symantec
 • ZoneLabs
 • Cisco
 • Sygate
 • Sonicwall
 • Freedom Security Zero Knowledge
McAfee Personal Firewall
Kiểm tra cài đặt cấu hình của bạn trong chương trình McAfee Personal Firewall và đảm bảo rằng Microsoft Outlook hoặc Microsoft Outlook Express có quyền truy cập đầy đủ.

Để biết thêm thông tin về cách cấu hình McAfee Personal Firewall, hãy đi tới website sau của McAfee: Hoặc, bạn có thể gỡ cài đặt và cài đặt lại chương trình McAfee Personal Firewall. Quá trình cài đặt lại sẽ tạo lại tệp chữ ký chương trình được sử dụng bởi tường lửa. Ngoài ra, quá trình này đảm bảo cả Outlook và Outlook Express được đưa vào danh sách các chương trình cho phép truy cập Internet.

Norton Personal Firewall (Symantec)
Nếu bạn đang chạy phần mềm Norton Personal Firewall 2002, Norton Internet Security hoặc Norton SystemWorks của Symantec, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ sản phẩm Symantec để có hướng dẫn nâng cấp hoặc cấu hình lại để giải quyết sự cố của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách liên hệ với Symantec, hãy truy cập website sau của Symantec:
Thông tin thêm
Nếu mã lỗi được đi kèm theo bởi một thông báo lỗi hết thời gian, bạn có thể giải quyết sự cố này bằng cách tăng cài đặt hết thời gian máy chủ trong Outlook hoặc Outlook Express. Để tăng cài đặt hết thời gian máy chủ, hãy sử dụng phương pháp sau phù hợp với phiên bản Outlook hoặc Outlook Express của bạn.

Outlook 2010 và Outlook 2013
 1. Bắt đầu Outlook.
 2. Trên menu Tệp, bấm Thông tin.
 3. Bấm Cài đặt Tài khoản rồi chọn Cài đặt Tài khoản từ danh sách.
 4. Bấm để chọn tài khoản POP3 đích rồi bấm Thay đổi.
 5. Bấm Thêm Thiết đặt.
 6. Bấm tab Nâng cao.
 7. Tăng dần cài đặt hết thời gian máy chủ cho đến khi sự cố được giải quyết.


Outlook 2007
 1. Bắt đầu Outlook.
 2. Trên menuCông cụ bấm Thiết đặt Tài khoản.
 3. Bấm để chọn tài khoản POP3 đích rồi bấm Thay đổi.
 4. Bấm Thêm Thiết đặt.
 5. Bấm tab Nâng cao.
 6. Tăng dần cài đặt hết thời gian máy chủ cho đến khi sự cố được giải quyết.


Outlook 2002 và Outlook 2003
 1. Bắt đầu Outlook.
 2. Trên menu Công cụ, bấm Tài khoản E-mail.
 3. bấm Xem hoặc thay đổi tài khoản e-mail hiện có rồi bấm Tiếp theo.
 4. Bấm vào tài khoản POP3 của bạn rồi bấm Thay đổi.
 5. Bấm Thêm Thiết đặt.
 6. Bấm tab Nâng cao.
 7. Tăng dần cài đặt hết thời gian máy chủ cho đến khi sự cố được giải quyết.


Chế độ Outlook 2000 Corporate hoặc Workgroup (CW)
 1. Bắt đầu Outlook.
 2. Trên menu Công cụ, bấm Dịch vụ.
 3. Trên tab Dịch vụ, bấm Email Internet rồi bấm Thuộc tính.
 4. Bấm tab Nâng cao.
 5. Tăng dần cài đặt hết thời gian máy chủ cho đến khi sự cố được giải quyết.


Chỉ dành cho Thư trên Internet của Outlook 2000 (IMO)
 1. Bắt đầu Outlook.
 2. Trên menuCông cụ, bấm Tài khoản.
 3. Chọn tài khoản đích rồi bấm Thuộc tính.
 4. Bấm tab Nâng cao.
 5. Tăng dần cài đặt hết thời gian máy chủ cho đến khi sự cố được giải quyết.


Outlook Express 5.x và 6.0


 1. Khởi động Outlook Express.
 2. Trên menuCông cụ, bấm Tài khoản.
 3. Bấm vào tab Thư.
 4. Bấm vào tài khoản POP3 của bạn rồi bấm Thuộc tính.
 5. Bấm tab Nâng cao.
 6. Tăng dần cài đặt hết thời gian máy chủ cho đến khi sự cố được giải quyết.
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, ngụ ý bảo hành hay theo cách khác về hiệu năng hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
Các bước Tiếp theo
Nếu các phương pháp này không hiệu quả với bạn, bạn có thể sử dụng website Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft để tìm giải pháp khác cho sự cố của mình. Một số dịch vụ mà website Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft cung cấp bao gồm: Nếu bạn tiếp tục gặp sự cố, bạn có thể muốn liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft tại:
ol2003 ol2002
Thuộc tính

ID Bài viết: 813514 - Xem lại Lần cuối: 11/21/2015 13:26:00 - Bản sửa đổi: 8.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook Express 5.5

 • kbresolve kbtshoot kbsendmail kbemail kberrmsg kbprb kbcip kbsmbportal KB813514
Phản hồi