Sự khác biệt giữa Windows XP SP1 và Windows XP SP1a

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TÓM TẮT
Bài viết này mô tả sự khác biệt giữa Windows XP Gói Dịch vụ 1 (SP1) và Gói Dịch vụ 1a (SP1a). Bản cập nhật Windows XP được cung cấp trong các gói dịch vụ. Bạn có thể dùng gói dịch vụ để giúp cập nhật Windows XP và để mở rộng và cập nhật chức năng của máy tính. Vào ngày 09/09/2002, Microsoft phát hành Windows XP SP1. Vào ngày 03/02/2003, Microsoft phát hành lại SP1 thành SP1a.
THÔNG TIN THÊM
Nếu bạn không dùng Windows XP SP1, cài đặt SP1a để đảm bảo bạn có bản cập nhật bảo mật và tin cậy cho Windows XP. Cài đặt bất kỳ bản cập nhật bảo mật và hotfix phù hợp nào đã được phát hành hoặc sẽ được phát hành sau SP1 ở các máy tính cài Windows XP đang chạy SP1a. Window Updates sẽ tiếp tục cung cấp một bộ cập nhật tương tự các máy tính dùng Windows XP đang chạy SP1 hoặc SP1a.

Để xác định xem có phải bạn đang chạy Windows XP SP1, bấm chuột phải vào Máy tính của tôi, sau đó bấm Thuộc tính. Nếu "Gói Dịch vụ 1" xuất hiện bên dưới Hệ thống, nghĩa là bạn đang chạy Windows XP SP1. Sẽ không có lợi khi cài SP1a nếu bạn đang chạy Windows XP SP1. Microsoft không khuyến nghị bạn cài đặt SP1a nếu bạn đang chạy SP1.

Windows XP P1a tương tự Windows XP SP1 ngoại trừ vấn đề máy ảo (VM) Microsoft được loại bỏ khỏi SP1a.

Thay đổi Kỹ thuật

 • Windows XP SP1a không bao gồm hoặc cài đặt Microsoft VM, loại máy hỗ trợ chạy các chương trình Java.

  Chú ý Nếu bạn đang chạy Windows XP hoặc Windows XP SP1 với Microsoft VM, bạn có thể tiếp tục cập nhật Microsoft VM bằng Windows Update Nếu bạn đang chạy Windows XP không có Microsoft VM, bạn không phải cài đặt các bản cập nhật đối với Microsoft VM. Tuy nhiên, những bản cập nhật này không được cung cấp cho bạn khi bạn ghé thăm Windows Update. Microsoft không còn tiếp tục cung cấp bản tải xuống của Microsoft VM cho các máy tính không cài đặt Microsoft VM. Để biết thêm thông tin, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Để xác định xem có phải bạn đang chạy Microsoft VM, làm theo những bước sau:
  1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
  2. Gõ cmd, rồi bấm OK.
  3. Khi có lời nhắc lệnh, gõ jview, sau đó nhấn ENTER.

   Nếu bạn không chạy Microsoft VM, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau đây:
   'jview' không được nhận dạng như một lệnh nội tại hoặc bên ngoài, chương trình hoặc tệp bó có thể thao tác.
 • Khi bạn cài đặt Windows XP SP1a, những thay đổi sau đây xảy ra khi đăng ký. Những thay đổi chỉ ra rằng SP1a đã được cài đặt:
  • Một giá trị xâu được tạo ra trong khoá đăng ký sau đây và dữ liệu giá trị của nó được đặt là "a":
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SubVersionNumber
  • Dữ liệu giá trị đối với
   Description
   giá trị xâu trong khoá đăng ký sau đây được cập nhật để bao gồm "SP1a":
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\Q324720
 • Tiêu đề của mục Windows XP Gói Dịch vụ 1 trong công cụ Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Pa-nen Điều khiển được đổi thành "Windows XP Gói Dịch vụ 1a."

  Chú ý
  • Bạn có thể sử dụng mục này để loại bỏ gói dịch vụ. Nó chỉ xuất hiện nếu bạn chọn lưu trữ tệp khi bạn cài đặt gói dịch vụ.
  • Mục này không được cập nhật nếu bạn sử dụng Bộ cài đặt Phần mềm Microsoft để cài đặt Windows XP SP1a.

Những thay đổi của tài liệu

 • Tiêu đề đối với các Chú thích Phát hành SP1a được đổi thành "SP1a" ở hầu hết các thứ tiếng. Ở những nơi khác sử dụng "Gói Dịch vụ 1", văn bản không bị thay đổi.

  Chú ý Ở Web site Microsoft, trong vài trường hợp "Gói Dịch vụ 1" có thể được sử dụng để chi SP1 hoặc SP1a.
Không có thay đổi hoặc sửa chữa trong bản cập nhật này. Để có thêm thông tin về những gì được khắc phục trong SP1 và SP1a, và cách lấy SP1a, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Thuộc tính

ID Bài viết: 813926 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2007 15:30:00 - Bản sửa đổi: 2.10

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1a, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Service Pack 1a

 • kberrmsg kbhowto kbregistry kbenv KB813926
Phản hồi