Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Trong Windows XP với SP1, Windows 2000 với SP3, và trong phiên bản trước của các sản phẩm này, bạn không thể cài đặt bản Cập Nhật trình điều khiển từ Windows Update Web site hoặc từ Microsoft Update Web site

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:814033
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng để cài đặt trình điều khiển Cập Nhật từ Microsoft Windows Update Web site hoặc từ Microsoft Update Web site, việc cài đặt có thể không thành công. Đây là một vấn đề nếu bạn đang chạy Windows XP với Service Pack 1 (SP1), cửa sổ 2000 với Service Pack 3 (SP3), hoặc các phiên bản trước của các sản phẩm này.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu bạn có rất nhiều INF file trong thư mục %windir%\Inf. Trong trường hợp này, Windows không chính xác tìm kiếm cặp INF toàn bộ thông tin về trình điều khiển nào để Cập Nhật thay vào đó tìm kiếm chỉ cho hiện tại đang cài đặt trình điều khiển.
GIẢI PHÁP

Thông tin gói dịch vụ Windows XP

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix Windows XP

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật khuyến cáo 814033 từ Windows Update Web site sau:Để triển khai các bản cập nhật này để nhiều máy tính, quản trị viên có thể tải bản cập nhật này từ Microsoft Download Center, từ Windows Update Catalog hoặc từ Microsoft Cập nhật danh mục. Nếu bạn muốn có được cập nhật này để cài đặt sau đó trên một máy tính hoặc trên nhiều hơn một máy tính, tìm kiếm số ID bài viết này bằng cách sử dụng các tính năng tùy chọn tìm kiếm nâng cao trong Windows Update Catalog hoặc trong danh mục Cập Nhật Microsoft. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để tải về bản Cập Nhật từ Windows Update Catalog, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
323166Làm thế nào để tải xuống bản Cập Nhật trình điều khiển và hotfixes từ Windows Update Catalog
Các tập tin sau đây có sẵn cho tải về từ Microsoft Download Center:
Tải vềTải về 814033 gói bây giờ.

Ngày phát hành: 5 tháng 3 năm 2003

Để có thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được hỗ trợ của Microsoft tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính của bạn để hoàn tất cài đặt bản cập nhật này.

Thiết lập thiết bị chuyển mạch

 • /? Hiển thị danh sách các thiết bị chuyển mạch cài đặt.
 • /u Chế độ không giám sát.
 • / f Ép buộc các chương trình khác để bỏ thuốc lá khi tắt máy tính.
 • n Làm không sao lưu tập tin gỡ bỏ.
 • /o Ghi đè lên tập tin OEM mà không cần nhắc.
 • /z Không khởi động lại khi cài đặt hoàn tất.
 • /q Chế độ im lặng (không tương tác người dùng).
 • / l Danh sách đã cài đặt hotfix.
 • /x Giải nén các tập tin mà không cần chạy chương trình cài đặt.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
Windows XP Professional và Windows XP Home Edition
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  31-Jan-2003 17:20 5.1.2600.109   238,080 Newdev.dll  				
Windows XP Professional SP1, Windows XP Home Edition SP1, Windows XP Tablet PC Edition, Windows XP Media Center Edition
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  31-Jan-2003 21:46 5.1.2600.1164   238,080 Newdev.dll    				
Chú ý Vì của phụ thuộc tập tin, Cập nhật này có thể chứa thêm tập tin.

Thông tin gói dịch vụ Windows 2000

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix Windows 2000

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật khuyến cáo 814033 từ Windows Update Web site sau:Để triển khai các bản cập nhật này để nhiều máy tính, quản trị viên có thể tải bản cập nhật này từ Microsoft Download Center, Windows cập nhật danh mục hoặc danh mục Cập Nhật Microsoft. Nếu bạn muốn có được cập nhật này để cài đặt sau đó trên một máy tính hoặc trên nhiều hơn một máy tính, tìm kiếm số ID bài viết này bằng cách sử dụng các tính năng tùy chọn tìm kiếm nâng cao trong Windows Update Catalog hoặc trong danh mục Cập Nhật Microsoft.Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để tải về bản Cập Nhật từ Windows Update Catalog, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
323166Làm thế nào để tải xuống bản Cập Nhật trình điều khiển và hotfixes từ Windows Update Catalog

Windows 2000

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ MicrosoftTrung tâm tải về:

Tải vềTải về 814033 gói bây giờ.

Windows 2000 NEC

Tải vềTải về 814033 gói bây giờ.Ngày phát hành: 12 tháng 3 năm 2003

Để có thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được hỗ trợ của Microsoft tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính của bạn để hoàn tất cài đặt bản cập nhật này.

Thiết lập thiết bị chuyển mạch

 • /? Hiển thị danh sách các thiết bị chuyển mạch cài đặt.
 • /u Chế độ không giám sát.
 • / f Ép buộc các chương trình khác để bỏ thuốc lá khi tắt máy tính.
 • n Làm không sao lưu tập tin gỡ bỏ.
 • /o Ghi đè lên tập tin OEM mà không cần nhắc.
 • /z Không khởi động lại khi cài đặt hoàn tất.
 • /q Chế độ im lặng (không tương tác người dùng).
 • / l Danh sách đã cài đặt hotfix.
 • /x Giải nén các tập tin mà không cần chạy chương trình cài đặt.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server, Windows 2000 Professional

  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  19-Feb-2003 17:26 5.0.2195.6666   113,936 Newdev.dll   				
Chú ý Vì của phụ thuộc tập tin, Cập nhật này có thể chứa thêm tập tin.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Windows XP

Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

Windows 2000

Vấn đề này lần đầu tiên đã được sửa chữa trong Windows 2000 Service Pack 4.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về Windows thông tin, hãy truy cập các Microsoft Web site sau:

Thuộc tính

ID Bài viết: 814033 - Xem lại Lần cuối: 09/28/2011 01:16:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Update

 • kbhotfixserver kbqfe kbwindowsupdatev6 atdownload kbwinxpsp2fix kbdriver kboswin2000fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB814033 KbMtvi
Phản hồi