Khắc phục: Hiệu suất suy thoái và bộ nhớ rò trong trình điều khiển ODBC cho SQL Server

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:814410
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn cài đặt SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) (tất cả Phiên bản), các ứng dụng sử dụng trình điều khiển ODBC Microsoft cho SQL Server (sqlsrv32.dll) có thể trải nghiệm sự xuống cấp hiệu suất và rò rỉ bộ nhớ. Điều này là đặc biệt đáng chú ý khi bạn thực hiện truy vấn mà trở về một số lượng lớn cột trong kết quả thiết, hoặc khi bạn liên tục thực hiện chuẩn bị truy vấn mà có một số lớn các cột.
NGUYÊN NHÂN
Trình điều khiển ODBC Microsoft cho SQL Server được cài đặt phân của SQL Server 2000 SP3 thay đổi như thế nào SQL Server bổ cột siêu dữ liệu cho ODBC phát biểu. Trong một số trường hợp, trình điều khiển có thể gây ra một bộ nhớ rò rỉ.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, sử dụng một trong những phương pháp sau đây:

Phương pháp 1

Cài đặt Microsoft dữ liệu truy cập các thành phần (MDAC) 2,7 Service Pack 1 Refresh ngày của bạn máy tính. Để tải về các MDAC 2,7 Service Pack 1 Refresh, truy cập vào sau đây Web site của Microsoft:Chú ý Để giải quyết vấn đề này trong một cụm, bạn phải cài đặt MDAC 2.7 Service Pack 1 làm mới hoặc hotfix trên tất cả các nút có tham gia vào cụm sao.

Phương pháp 2

Vấn đề này được giải quyết trong SQL Server 2000 Service Pack 3a (SP3a). Để giải quyết vấn đề này, có được service pack mới nhất cho SQL Server 2000. Để biết thêm chi tiết, bấm vào bài viết sau đây số để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft: 290211 INF: làm thế nào để Có được SQL Server 2000 Service Pack mới nhất.

Phương pháp 3

Liên hệ với dịch vụ hỗ trợ sản phẩm để có được hotfix này.

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó. Tiếng Anh Phiên bản hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng dưới đây. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong thời gian universal phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, đó là chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  10-Feb-2003 21:41 2000.81.9031.29  24,576 Odbcbcp.dll     10-Feb-2003 21:40 2000.81.9031.29  385,024 Sqlsrv32.dll   				

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê đầu bài viết này. Điều này vấn đề được sửa chữa trong SQL Server 2000 Service Pack 3a. Không có không có workaround cho vấn đề này.

Thuộc tính

ID Bài viết: 814410 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 02:01:52 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbfix kbbug kbmt KB814410 KbMtvi
Phản hồi