Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cơ quan đăng ký sửa chữa và phục hồi có thể vô tình xoá một tập hợp con của các phím

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:814545
TRIỆU CHỨNG
Sau khi Windows khởi động, cơ quan đăng ký có thể mất một tập hợp con phím dưới một subkey chẳng hạn như
HKLM\Software\Classes
hoặc
HKLM\Software\Classes\CLSID
. Bởi vì nhiều người trong số các phím được yêu cầu để Windows có thể làm việc một cách chính xác, Explorer.exe có thể không khởi động sau khi bạn đăng nhập, phương tiện quản lý Windows (WMI) có thể không làm việc một cách chính xác, hoặc một chương trình có thể không làm việc. Nếu bạn xem sổ đăng ký chặt chẽ (bằng cách so sánh registry với điều đó từ một máy tính làm việc, hoặc thông qua giải đáp thắc mắc), bạn có thể tìm thấy nhiều thiếu phím.
NGUYÊN NHÂN
Cơ quan đăng ký resiliency mã trong Windows XP Service Pack 1 (SP1) loại bỏ bị hỏng khóa registry khi Windows khởi động, nhưng có thể vô tình xoá một tập hợp con của phím.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó. Phiên bản tiếng Anh của Sửa chữa có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê theo sau đây bảng. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong phối hợp universal thời gian (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size    File name  ----------------------------------------------------------  18-Feb-2003 14:01 5.1.2600.1170 1,892,352 Ntkrnlmp.exe  18-Feb-2003 14:02 5.1.2600.1170 1,948,288 Ntkrnlpa.exe  18-Feb-2003 14:02 5.1.2600.1170 1,921,024 Ntkrpamp.exe  18-Feb-2003 14:01 5.1.2600.1170 1,924,480 Ntoskrnl.exe

Để ngăn chặn vấn đề này xảy ra, cài đặt hotfix được mô tả trong bài viết này. Nếu vấn đề đã xảy ra, khôi phục lại các không có trong bảng khóa registry từ bản sao lưu.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê đầu bài viết này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

Thuộc tính

ID Bài viết: 814545 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 06:36:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB814545 KbMtvi
Phản hồi