Bạn Không thể Lập lịch Tắt máy hoặc Khởi động lại Máy tính chạy Windows XP bằng cách Sử dụng Lệnh AT với Shutdown.exe

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn sử dụng lệnh at với Shutdown.exe để lập lịch tắt máy hoặc khởi động lại máy tính chạy Windows XP thì máy tính đó không tắt hoặc khởi động lại như mong đợi. Khi tác vụ tắt theo lịch trình khởi động, bạn có thể nhận được thông báo sau trong cửa sổ nhắc lệnh:
Hoạt động hoàn tất thành công.
Đặc quyền yêu cầu không được máy trạm lưu giữ.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra vì, theo mặc định, tác vụ được lập lịch khi sử dụng lệnh at được chạy dưới trương mục Hệ thống Cục bộ. Shutdown.exe cố kích hoạt một số quyền cụ thể trước khi thực hiện hành động tắt máy. Trương mục Hệ thống Cục bộ không có một trong các quyền mà Shutdown.exe cố kích hoạt, do đó hành động không thực hiện thành công.
GIẢI PHÁP

Thông tin gói dịch vụ

Để khắc phục sự cố̀ này, hãy lấy gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin về Cập nhất nóng

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này chỉ để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix đối với hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này. Hotfix này có thể được kiểm tra thêm. Do vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyến nghị bạn đợi cập nhật phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu phát sinh thêm sự cố hoặc cần phải khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng đối với các vấn đề và câu hỏi hỗ trợ bổ sung không phù hợp với hotfix cụ thể này. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Mẫu "Tải xuống hotfix sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.Phiên bản chung của miếng vá này có các thuộc tính tệp (hoặc mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, giờ đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm ra mức chênh lệch giữa giờ UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi giờ ở công cụ Ngày và Giờ trong Pa-nen Điều khiển.
Ngày     Giờ Phiên bản      Kích thước    Tên tệp------------------------------------------------------------ 18 Tháng Một năm 2003 17:04 5.1.2600.1170   17.920   Shutdown.exe				

CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để giải quyết vấn đề này, sử dụng Lập lịch Tác vụ để lập lịch tắt máy và khởi động lại máy tính vào thời điểm xác định. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau.
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
 2. Bấm Hoạt động và Bảo trì, sau đó bấm Tác vụ theo Lịch biểu.
 3. Bấm đúp Thêm Tác vụ theo Lịch biểu. Thuật sĩ Tác vụ theo Lịch biểu khởi động.
 4. Bấm Tiếp theo.
 5. Bên dưới Bấm chương trình bạn muốn Windows chạy, bấm Duyệt.
 6. Trong hộp thoại Chọn Chương trình để Lập lịch, định vị cặp %SystemRoot%\System32, định vị và bấm tệp Shutdown.exe, sau đó bấm Mở.
 7. Bên dưới Thực hiện tác vụ này, chỉ định một tên cho tác vụ và số lần bạn muốn tác vụ này chạy thường xuyên, sau đó bấm Tiếp theo.
 8. Bên dưới Chọn giờ và ngày bạn muốn tác vụ này khởi động, chỉ định một giờ và ngày khởi động cho tác vụ, sau đó bấm Tiếp theo.
 9. Gõ tên và mật khẩu của người dùng bên dưới để chạy tác vụ này, sau đó bấm Tiếp theo.
 10. Bấm để chọn hộp kiểm Mở thuộc tính chuyên sâu cho tác vụ này khi Tôi bấm Kết thúc, sau đó bấmKết thúc.
 11. Bấm tab Tác vụ.
 12. Trong ô Chạy, chỉ định bất kỳ tham số bổ sung nào bạn muốn để sử dụng với Shutdown.exe.
 13. Bấm OK.
Hoặc, bạn có thể thay đổi trương mục được sử dụng bằng lệnh at, như sau:
 1. Mở cặp Tác vụ theo Lịch biểu đã được mô tả trước đó trong phần "Cách khắc phục".
 2. Trên menu Nâng cao, bấm Tại Trương mục Dịch vụ.
 3. Gõ tên và mật khẩu trương mục yêu cầu, sau đó bấm OK.
Chú ý
 • Thay đổi này sẽ ảnh hưởng tới tất cả các tác vụ đã được lập lịch bằng lệnh at, chứ không phải chỉ Shutdown.exe.
 • Trương mục được sử dụng phải có quyền SeRemoteShutdownPrivilege trên hệ thống cục bộ.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một lỗi trong các sản phẩm của Microsoft đã được liệt kê ở phần đầu của bài viết này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ 2.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về lệnh tắt máy, gõ shutdown /? tại dấu nhắc lệnh, sau đó nhấn ENTER.

Để biết thêm thông tin về lệnh at, gõ at /? tại dấu nhắc lệnh, sau đó nhấn ENTER.
Thuộc tính

ID Bài viết: 814761 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 02:03:45 - Bản sửa đổi: 5.7

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional SP1, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Home Edition SP1

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB814761
Phản hồi