Một máy tính đang chạy dịch vụ đầu cuối ngừng đáp ứng và bạn nhận được một thông báo lỗi trong Windows 2000 hoặc Windows XP: "Lỗi dừng 0x7F"

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:814789
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Một máy tính đang chạy dịch vụ đầu cuối có thể ngừng đáp ứng. Khi vấn đề này xảy ra, bạn nhận được thông báo lỗi dừng sau:
0x0000007f (0x00000008) lỗi dừng 0x7f
Lỗi dừng xảy ra trong Win32k.sys tập tin.

Khi bạn tắt và khởi động lại máy tính, máy tính bắt đầu như bình thường. Tuy nhiên, lỗi dừng tái thường xuyên.

Vấn đề này có thể xảy ra nếu máy tính đang chạy Windows XP hoặc Microsoft Windows 2000.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra bởi vì một chương trình có thể tạo lên đến 100 cửa sổ lồng nhau. Trong khi dọn dẹp, có thể không có đủ sức chứa ngăn xếp để các chủ đề hiện tại để xử lý tất cả các chức năng đó là cần thiết để làm sạch tất cả các cửa sổ các đối tượng.
GIẢI PHÁP
Sau khi bạn áp dụng hotfix này, một chương trình có thể tạo lên đến 50 lồng nhau windows. Nếu một chương trình khả nghi cố để tạo ra hơn 50 lồng nhau windows, chương trình lỗi.

Windows XP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Để áp dụng hotfix này, bạn phải có Windows XP Service Pack 1 cài đặt trên máy tính.
Khởi động lại yêu cầu
Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.
Thông tin thay thế bản vá nóng
Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.
  Date     Time  Version    Size    File name  Platform  ------------------------------------------------------------------  15-Jan-2004 01:49 5.1.2600.1332 1,678,208 Win32k.sys i386  15-Jan-2004 01:50 5.1.2600.1332 5,623,808 Win32k.sys IA-64

Windows 2000

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows 2000. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Để áp dụng hotfix này, bạn phải có Windows 200 Service Pack 3 được cài đặt trên máy tính.
Khởi động lại yêu cầu
Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.
Thông tin thay thế bản vá nóng
Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.
 Date     Time   Version     Size   File name --------------------------------------------------------------- 04-Mar-2003 19:26  5.0.2195.6678   42,768  Basesrv.dll 14-Feb-2003 18:49  5.0.2195.6660  222,992  Gdi32.dll 14-Feb-2003 18:49  5.0.2195.6656  710,928  Kernel32.dll 04-Mar-2003 19:26  5.0.2195.6669  333,072  Msgina.dll 31-Jan-2003 18:51  5.0.2195.6661   90,232  Rdpwd.sys 04-Mar-2003 19:26  5.0.2195.6666  379,664  User32.dll 04-Mar-2003 19:26  5.0.2195.6671  385,296  Userenv.dll 04-Mar-2003 19:24  5.0.2195.6679 1,620,176  Win32k.sys 03-Mar-2003 15:14  5.0.2195.6675  181,008  Winlogon.exe 14-Feb-2003 18:49  5.0.2195.6655  243,472  Winsrv.dll 04-Mar-2003 19:33  5.0.2195.6661   90,200  56bit\Rdpwd.sys 04-Mar-2003 19:26  5.0.2195.6656  710,928  uniproc\Kernel32.dll 04-Mar-2003 19:26  5.0.2195.6679 1,620,176  uniproc\Win32k.sys 14-Feb-2003 18:49  5.0.2195.6655  243,472  uniproc\Winsrv.dll				
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 Trung tâm dữ liệu máy chủ, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173Trung tâm dữ liệu chương trình và Windows 2000 Datacenter Server sản phẩm

Windows XP đăng ký thông tin

Cảnh báo Vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác bằng cách sử dụng ký biên soạn hoặc bằng cách sử dụng một phương pháp. Những sự cố này có thể yêu cầu bạn cài đặt lại hệ điều hành. Microsoft không thể bảo đảm rằng những sự cố này có thể được giải quyết. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sửa đổi sổ đăng ký.

Sau khi bạn áp dụng hotfix này, bạn có thể sử dụng các mục nhập registry NestedWindowLimit để thiết lập số lượng tối đa của cửa sổ lồng nhau. Bạn có thể đặt tối đa đến bất kỳ giá trị khoảng 50-100.

Cảnh báo Nếu bạn đặt một giá trị khác hơn 50, Windows có thể ngừng đáp ứng, và bạn có thể nhận được một thông báo lỗi "Lỗi dừng 0x7F". Nếu vấn đề này xảy ra, khôi phục lại giá trị đến 50. Hoặc, loại bỏ các mục nhập registry.

Để cài số tối đa của cửa sổ lồng nhau, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, loại regedit trong các Bắt đầu tìm kiếm hộp, và sau đó nhấn ENTER.
 2. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 3. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
 4. Loại USERNestedWindowLimit , sau đó nhấn ENTER.
 5. Nhấp chuột phải USERNestedWindowLimit, sau đó bấm Sửa đổi.
 6. Dưới Cơ sở, bấm Thập phân.
 7. Trong các Dữ liệu giá trị hộp, nhập một giá trị mới.
 8. Nhấp vào Ok, và sau đó thoát khỏi Registry Editor.
treo tai nạn đóng băng

Thuộc tính

ID Bài viết: 814789 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 02:04:03 - Bản sửa đổi: 2.0

,

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbshell kbwin2ksp4fix kberrmsg kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB814789 KbMtvi
Phản hồi