Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

LỖI: Bạn nhận được một thông báo lỗi "đĩa hoặc mạng lỗi" khi bạn mở tập tin cơ sở dữ liệu Access 2.0 trong Access 2000 hoặc truy cập 2002

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:814811
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Novice: Đòi hỏi kiến thức về giao diện người dùng trên đĩa đơn người dùng các máy tính.
Bài viết này chỉ áp dụng cho một cơ sở dữ liệu Microsoft Access (.mdb).

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng để mở một truy cập 2,0 cơ sở dữ liệu tệp (.mdb) Microsoft Access 2000 hoặc truy cập 2002, bạn có thể nhận được một thông báo lỗi là tương tự như sau:
Đĩa hoặc mạng lỗi.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu truy cập 2,0 tên tập tin hoặc một tên cặp trong đường dẫn của tệp chứa tập ký tự byte đôi (DBCS) ký tự.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft phản lực 4.0. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
239114 Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho cơ sở dữ liệu Microsoft phản lực 4,0

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Các phiên bản toàn cầu này có thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Hotfix for Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), where LOCALIZATION TAG represents a country specific tag:  Date     Time   Version   Size    File name  -------------------------------------------------------------------------  06-Feb-2003 02:13:52 5.3.10.0  1,924,720 Q813696_W2K_SP4_X86_LOCALIZATION TAG.exe  Hotfix for Windows XP Service Pack 1(SP1):  Date     Time   Version   Size    File name  -------------------------------------------------------------------------  11-Feb-2003 02:39:58 5.3.10.0  1,917,288 Q813696_WXP_SP2_x86_LOCALIZATION TAG.exe				
Sau khi các hotfix được cài đặt, bản toàn cầu của sửa chữa cần phải có thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date     Time   Version   Size    File name  --------------------------------------------------------------  05-Feb-2003 22:01:40 4.0.5919.0  512,031 Msexch40.dll  17-Dec-2002 00:42:24 4.0.6701.0  319,519 Msexcl40.dll  05-Feb-2003 22:01:40 4.0.7308.0 1,503,262 Msjet40.dll  17-Dec-2002 00:42:28 4.0.6524.0  348,195 Msjetoledb40.dll  05-Feb-2003 22:01:40 4.0.6813.0  241,695 Msjtes40.dll  17-Dec-2002 00:42:30 4.0.6610.0  348,191 Mspbde40.dll  05-Feb-2003 22:01:40 4.0.7308.0  421,919 Msrd2x40.dll  17-Dec-2002 00:42:32 4.0.6610.0  552,991 Msrepl40.dll  17-Dec-2002 00:42:34 4.0.6610.0  344,095 Msxbde40.dll				
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, loại bỏ các đôi-byte nhân vật trong tên tập tin. Nếu đường dẫn chứa ký tự byte đôi, hoặc đổi tên thư mục có liên quan để loại bỏ các nhân vật DBCS hay di chuyển các Truy nhập tệp 2,0 vào một thư mục có chứa chỉ ký tự byte đơn. Cho Ví dụ, bạn có thể di chuyển các tập tin vào thư mục gốc của ổ đĩa C (c: \).
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Vấn đề này đã được sửa chữa trong máy bay phản lực 4,0 Service Pack 7.
ngôn ngữ châu á

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 814811 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 02:04:09 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbtshoot kbdbcs kbopenfile kberrmsg kbqfe kbfix kbbug kbmt KB814811 KbMtvi
Phản hồi