Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo: IIS 6.0 đăng nhập quản lý tài liệu

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:814870
TÓM TẮT
Bài viết này vạch ra các thông tin quan trọng về làm thế nào để thu thập thông tin về hoạt động của người dùng bằng cách cho phép ghi sổ cho các trang Web của bạn bằng cách sử dụng Internet Information Services (IIS) 6.0. Các liên kết nhiều hơn" Thông tin"phần trực tiếp của bạn để tài liệu trực tuyến cho IIS 6.0. Bạn cũng có thể truy cập tài liệu IIS 6.0 thông qua các IIS Người quản lý.

Để thêm thông tin về làm thế nào để truy cập vào đây Giúp tính năng thông qua bộ quản lý IIS, nhấp vào số bài viết sau đây để Xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
815127Làm thế nào để: Truy cập vào IIS 6.0 giúp Tài liệu hướng dẫn
THÔNG TIN THÊM
Cho biết thêm thông tin về làm thế nào để nắm bắt hoạt động người dùng ghi nhật ký cho các trang web của bạn trong IIS 6.0, ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Chủ đề liên quan

THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về IIS 6.0, truy cập vào các Microsoft Web Site sau:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 814870 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 09:13:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Internet Information Services 7.0

  • kbweb kbhelpfile kbdocs kbinfo kbmt KB814870 KbMtvi
Phản hồi