Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để: Truy cập vào tài liệu IIS 6.0 trợ giúp

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 815127
Tóm tắt
Bài viết từng bước này cung cấp hướng dẫn để truy cập tài liệu Trợ giúp bản ghi dịch vụ thông tin Internet (IIS) 6.0.

Quay lại đầu trang

  1. Bấm Bắt đầu, bấm AdministrativeTools, và sau đó nhấp vào trình quản lý bản ghi dịch vụ thông tin Internet (IIS).
  2. Trên menu Trợ giúp , bấm vào HelpTopics.
  3. Mở rộng bản ghi dịch vụ thông tin Internet.
Quay lại đầu trang

Khi bạn đang làm việc trong ISM, bạn có thể nhấn F1 vào bất kỳ lúc nào để xem chủ đề trợ giúp liên quan đến màn hình hiện tại.

Quay lại đầu trang

Tệp trợ giúp được đặt trong systemroot\Help. Các tập tin là Iismmc.chm. Bạn có thể đặt một đồng gửi của tệp này trên máy tính khác không được cài đặt chuyên biệt IIS và xem tài liệu bằng cách bấm đúp vào tệp.

Quay lại đầu trang

Để biết thêm thông tin về các tài liệu trợ giúp mới nhất, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
bản ghi dịch vụ thông tin Internet
http://technet.Microsoft.com/en-US/windowsserver/default.aspx
Quay lại đầu trang

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 815127 - Xem lại Lần cuối: 01/11/2015 14:48:00 - Bản sửa đổi: 7.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

  • kbhowtomaster kbmt KB815127 KbMtvi
Phản hồi