Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Sự xuống cấp hiệu suất xuất hiện trong chức năng UnmapViewOfFile

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:815227
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Một chương trình mà sử dụng ánh xạ lượt xem tập tin lớn hơn 500 megabyte (MB) có thể gặp một sự giảm hiệu suất đáng kể. Lượt xem được ánh xạ tập tin thường được sử dụng để chia sẻ thông tin giữa hai hoặc nhiều quy trình. Sự xuống cấp hiệu suất xuất hiện trong các UnmapViewOfFile chức năng.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra nếu một chương trình bản đồ lượt xem tập tin lớn hơn 500 MB trong Microsoft Windows Server 2003 hoặc trong Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1).
GIẢI PHÁP

Windows XP Service Pack 1

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time   Version    Size    File name   Platform  -----------------------------------------------------------------------  28-Feb-2003 16:17  5.1.2600.1178  1,895,424 Ntkrnlmp.exe i386  28-Feb-2003 16:17  5.1.2600.1178  1,951,232 Ntkrnlpa.exe i386  28-Feb-2003 16:17  5.1.2600.1178  1,923,584 Ntkrpamp.exe i386  28-Feb-2003 16:17  5.1.2600.1178  1,927,424 Ntoskrnl.exe i386  28-Feb-2003 16:17  5.1.2600.1178  5,826,432 Ntkrnlmp.exe ia-64  28-Feb-2003 16:17  5.1.2600.1178  5,736,704 Ntoskrnl.exe ia-64

Windows Server 2003

Mặc dù các vấn đề thể hiện với một cuộc gọi đến các UnmapViewOfFile chức năng, sự thay đổi yêu cầu mã là sâu bên trong hạt nhân. Bởi vì rủi ro của việc thay đổi chức năng quản lý bộ nhớ lõi, một hotfix cho Windows Server 2003 sẽ không được có sẵn. Việc sửa chữa mã cho Windows Server 2003 sẽ có sẵn trong Windows Server 2003 Service Pack 1.

Các chương trình có thể bị ảnh hưởng bởi vấn đề này có thể được xác định bằng cách sử dụng màn hình hiệu suất. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Tạo ra một đăng nhập màn hình hoạt động bằng cách làm theo các bước được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 248345 hoặc bằng cách sử dụng thuật sĩ giám sát hiệu suất.
  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  248345Làm thế nào để tạo ra một đăng nhập bằng cách sử dụng System Monitor trong Windows
 2. Đăng nhập hệ phục vụ hoạt động trong suốt thời gian bận rộn.
 3. Dừng đăng nhập màn hình hiệu suất và xem lại Làm việc thiết lập kích thước Peak theo các Quá trình hiệu suất đối tượng. Tìm thấy bất kỳ quá trình nơi làm việc đặt kích cỡ đã vượt quá 500 MB.
 4. Trừ giá trị đặt kích cỡ làm việc của mỗi quá trình mà bạn xác định trong bước 3 từ tương ứng Private byte mục nhập dưới các Quá trình hiệu suất đối tượng.
Nếu làm việc đặt cho một quá trình là 500 MB hơn byte tư nhân, chương trình có thể sử dụng lớn được ánh xạ lượt xem các tập tin và có thể bị ảnh hưởng bởi sự xuống cấp hiệu suất từ kêu gọi các UnmapViewOfFile chức năng.Nếu các chương trình này ngẫu nhiên không đáp ứng hoặc là không đáp ứng cho thời gian dài, gỡ lỗi xem lại phân tích hoặc mã có thể cần thiết để xác minh rằng các chương trình bị ảnh hưởng bởi vấn đề này.

Nếu chương trình bị ảnh hưởng bởi vấn đề hiệu suất này, cách giải quyết mã sau đây có sẵn cho Windows Server 2003 cho đến khi Windows Server 2003 Service Pack 1 có sẵn:
 1. Loại bỏ các cuộc gọi đến các UnmapViewOfFile chức năng trong các chương trình chạy trong Windows Server 2003. Cuộc gọi chức năng này là cần thiết chỉ khi trình phải ánh xạ nhiều phần của bộ nhớ địa chỉ bộ nhớ cùng một. Hệ điều hành sẽ dọn sạch các phần được chia sẻ ngay sau khi các chủ đề cuối cùng đã đã thoát.
 2. Nếu bạn phải gọi các UnmapViewViewOfFile chức năng, viết một chương trình mới để tạo ra một đối tượng công việc (CreateJobObject). Sử dụng các SetInformationJobObject chức năng để thiết lập làm việc tối đa đặt kích cỡ vào khoảng 500 MB bằng cách thiết lập các tài sản MaximumWorkingSetSize trong tham số _JOBOBJECT_BASIC_LIMIT_INFORMATION. (Thiết đặt này là 24 MB với các / 3 GB chuyển đổi.) Kết hợp tất cả các quy trình cần thiết với đối tượng công việc này.
Chương trình này nên được chạy sau khi yêu cầu các quá trình đã bắt đầu. Nếu một trong những quá trình khởi động lại, chương trình này phải chạy. Bạn có thể không phải trả một hình phạt hiệu suất rất lớn nếu bạn hạn chế làm việc đặt kích cỡ cho quá trình. Nếu có rất nhiều sẵn RAM trên hệ thống, các trang được gỡ bỏ khỏi quá trình làm việc tập sẽ được đặt trong danh sách chờ. Nếu một trang lỗi phát sinh, nó rất có thể sẽ được phục vụ bởi trang trong danh sách chờ trong bộ nhớ vật lý. Điểm chuẩn hiệu suất nên được chạy để xác định tác dụng hiệu suất thực tế cho việc này.

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2. Vấn đề dự kiến sẽ được cố định trong Windows Server 2003 Service Pack 1.
P4, pentium 4, pentium IV, multiproc, dualproc, hyperthreading, hạt nhân, làm chậm hiệu suất, office, word, MapViewOfFile, 100% CPU, sử dụng CPU cao, sự chậm trễ của 4 giây

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 815227 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 02:07:47 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbtshoot kbenv kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB815227 KbMtvi
Phản hồi