Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

"Stop mã lỗi 0x00000051" hoặc "Stop mã lỗi 0x0000001E" báo lỗi khi bạn khởi động Virtual Machine Manager trong Windows 2000 Server hoặc trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:815265
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp kết thúc hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn bắt đầu quản lý cấu hình trên một máy tính dựa trên Microsoft Windows 2000 Server hoặc trên một máy tính dựa trên Microsoft Windows XP, bạn có thể nhận được một trong các thông báo lỗi sau trên một màn hình màu xanh:
DỪNG 0x00000051 (0x0000000c, 0xc0000005, 0 x????????, 0x????????)
DỪNG 0X0000001E, {0XC0000005, 0x8046c40e, 0x00000000, 0 x????????}
Lưu ý Mỗi "?" nhân vật đại diện cho một giá trị biến.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra khi người quản lý cấu hình không một cách chính xác kiểm chứng dữ liệu hive. Khi xảy ra vấn đề này, một giá trị không chính xác danh sách có thể được trả lại nếu tính danh sách là zero (0).
GIẢI PHÁP

Windows 2000

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows 2000. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các cửa sổ mới nhất 2000 service pack
Tiếng Anh Phiên bản cập nhật này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng dưới đây. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong phối hợp quốc tế giờ (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, đó là chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và thời gian trong bảng điều khiển.
  Date     Time  Version      Size  File name  -----------------------------------------------------------  30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6688   42,256 Basesrv.dll     14-Feb-2003 17:49 5.0.2195.6660   222,992 Gdi32.dll      30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6688   710,928 Kernel32.dll    30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6669   333,072 Msgina.dll     30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6685   476,944 Ntdll.dll      28-Mar-2003 17:50 5.0.2195.6680  3,988,992 Sp3res.dll     30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6688   380,176 User32.dll     30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6685   385,296 Userenv.dll     14-Feb-2003 17:49 5.0.2195.6655   243,472 Winsrv.dll     28-Mar-2003 16:19 5.0.2195.6696  1,693,952 Ntkrnlpa.exe    28-Mar-2003 16:19 5.0.2195.6696  1,714,944 Ntkrpamp.exe    28-Mar-2003 16:19 5.0.2195.6696  1,672,448 Ntoskrnl.exe    28-Mar-2003 16:19 5.0.2195.6696  1,694,912 Ntkrnlmp.exe    11-Mar-2003 12:15 5.0.2195.6682   181,008 Winlogon.exe    04-Feb-2003 17:15 5.0.2195.6661   29,264 Mountmgr.sys  21-Mar-2003 18:43 5.0.2195.6692   90,232 Rdpwd.sys  28-Mar-2003 16:17 5.0.2195.6696  1,628,688 Win32k.sys  21-Mar-2003 18:43 5.0.2195.6692   90,200 Rdpwd.sys  30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6688   710,928 Kernel32.dll    30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6685   476,944 Ntdll.dll      14-Feb-2003 17:49 5.0.2195.6655   243,472 Winsrv.dll     30-Mar-2003 14:03 5.0.2195.6696  1,628,688 Win32k.sys

Windows XP

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề này cụ thể. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, không có một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và thời gian trong bảng điều khiển.

Windows XP

  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  06-Jun-2003 20:21 5.1.2600.1232  1,896,448 Ntkrnlmp.exe    06-Jun-2003 20:21 5.1.2600.1232  1,952,256 Ntkrnlpa.exe    06-Jun-2003 20:21 5.1.2600.1232  1,924,096 Ntkrpamp.exe    06-Jun-2003 20:21 5.1.2600.1232  1,928,960 Ntoskrnl.exe   

Windows XP, 64-bit

  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  06-Jun-2003 20:21 5.1.2600.1232  5,827,840 Ntkrnlmp.exe   IA-64  06-Jun-2003 20:21 5.1.2600.1232  5,738,368 Ntoskrnl.exe   IA-64
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Vấn đề này đã lần đầu tiên sửa chữa trong Windows 2000 Service Pack 4.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 815265 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 02:08:11 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kberrmsg kbprb kbmt KB815265 KbMtvi
Phản hồi